סגולות ליום הולדת

סגולות ליום הולדת ומנהגי יום הולדת.

יום הולדת זה היום בו מזלו של האדם גובר לכן נוהגים ביום זה לפי הכללי הבאים:
לומר את מזמור תהילים כנגד השנה שמסתיימת ועוד מזמור תהילים כנגד השנה שמתחילה.
לדוגמא: ביום הולדת של גיל 50, צריך לומר מזמור נ` = 50 כנגד השנה שמסתיימת , ומזמור נא` = 51 כנגד השנה החדשה שמתחילה.

סגולות ליום הולדת

מומלץ לומר מזמור ב` בתהלים!
במזמור זה אומר הקדוש ברוך הוא “אני היום ילדתיך” ואחרי הפסוק הזה, הקדוש ברוך הוא מתכוון שנישא את עיננו לשמים בתפילות ובבקשות ונקבל ממנו. לכן מומלץ לאחר שמסיימים לקרוא את מזמור ב`, להתפלל ולבקש את כל הבקשות שלנו.
ביום הולדת רצוי להתלבש חגיגי כמו בשבת, להכין סעודת חג עם עוגה ו הבית צריך להיות כמו ביום חג: שולחן עם מפה לבנה ולהדליק נרות חגיגיים.

הערה חשובה ביותר:
לדאבוננו, יש הרבה אנשים שטועים. וליום ההולדת של הילדים מכינים עוגה עם נרות דלוקים בתוכה, ומבקשים מהילד שחוגג את יום הולדתו לכבות את הנרות בנשיפה. יש איסור מוחלט לעשות כן בגלל שהנרות הם נשמה ואסור לכבות אותם בצורה הזאת, והמנהג הזה לא שייך לעם היהודי.

ביום ההולדת כדאי מאוד לברך שהחיינו (למצוא פרי חדש או בגד חדש ולברך ( להרבות בצדקה, לתת פתקה לצדיק ומאד מומלץ לקבל ברכה מכהן.יום הולדת שמח, סגולות ליום הולדת

יש שעושים תענית דיבור ביום זה שעה או יותר, ביום הולדת טוב לעשות חשבון נפש על כל השנה שעברה, ולקחת על עצמנו החלטות חדשות טובות לשנה הבאה.

יום הולדת זה יום שכדאי לברך חברים/ות ולהתברך מהם ג”כ ובפרט ממולץ לקבל ברכה מצדיקים – היות ומזלו של אותו אדם מאוד גבוה מאד. יש שמגיעים ביום ההולדת לכותל המערבי או שאר קברי צדיקים על מנת להיות יותר קרובים לשכינה ולקבל את ברכת השם יתברך.

לפניכם מאגר עצום ונפלא של ברכות ליום הולדת – אתר הברכות של ישראל

הראה עוד

מאמר מקושר

כתיבת תגובה