סגולות לכאבים

סגולות לכאבי ידים ורגלים, כאב עיניים, כאב ראש :
משכיל לדוד בהיותו במערה תפלה
קולי אל השם אזעק קולי אל השם אתחנן
אשפוך לפניו שיחי צרתי לפניו אגיד
בהתעטף עלי רוחי ואתה ידעת נתיבתי באורח זו אהלך טמנו פח לי
הביט ימין וראה ואין לי מכיר אבד מנוס ממני אין דרוש לנפשי
זעקתי אליך השם אמרתי אתה מחסי חלקי בארץ החיים
הקשיבה אל רנתי כי אמצו ממני
הוציאה ממסגר נפשי להודות את שמך בי יכתרו צדיקים כי תגמול עלי

סגולה לכאבי ידים:
מזמור לדוד השם שמע תפילתי האזינה אל תחנוני באמונתך ענני בצדקתך ואל תבוא במשפט את עבדך כי לא יצדק לפניך כל חי
כי רדף אויב נפשי דכא לארץ חיתי הושיבני במחשכים כמתי עולם
ותתעטף עלי רוחי בתוכי ישתומם לבי זכרתי ימים מקדם הגיתי בכל פעלך במעשה ידיך אשוחח פרשתי ידי אליך נפשי כארץ עיפה לך סלה מהר ענני השם כלתה רוחי אל תסתר פניך ממני ונמשלתי עם יורדי בור השמיעני בבוקר חסדך כי בך בטחתי הודיעני דרך זו אלך כי אליך נשאתי נפשי הצילני מאויבי השם אליך כסתי למדני לעשות רצונך כי אתה אלוקי רוחך טובה תנחני בארץ מישור למען שמך השם תחיני בצדקתך תוציא מצרה נפשי
ובחסדך תצמית אויבי והאבדת כל צוררי נפשי כי אני עבדך.

סגולה לכאב עיניים:
למנצח בנגינות על השמינית מזמור לדוד
השם אל באפך תוכיחני ואל בחמתך תיסרני
חנני השם כי אומלל אני רפאני השם כי נבהלו עצמי
ונפשי נבהלה מאוד ואתה השם עד מתי
שובה השם חלצה נפשי הושיעני למען חסדך
כי אין במות זכרך בשאול מי יודה לך
יגעתי באנחתי אשחה בכל לילה מטתי בדמעתי ערשוי אמסה
עששה מכעס עיני עתקה בכל צוררי
סורו ממני כל פועלי און כי שמע השם קול בכיי
שמע השם תחנתי השם תפילתי יקח
יבושו ויבהלו מאוד כל אויבי ישובו יבושו רגע

מזמורי תהלים לרפואה – כאב ראש:
מזמור לדוד בברחו מפני אבשלום בנו
השם מה רבו צרי רבים קמים עלי
רבים אומרים לנפשי אין ישועתה לו באלוקים סלה
ואתה השם מגן בעדי כבודי ומרים ראשי
קולי אל השם אקרא ויענני מהר קדשו סלה
אני שכבתי ואישנה הקיצותי כי השם יסמכני
לא אירא מרבבות עם אשר סביב שתו עלי
קומה השם הושיעני אלוקי כי הכית את כל איבי לחי שני רשעים שברת להשם הישועה על עמך ברכתך סלה.

עוד סגולות >> עיין בדף הסגולות והקמיעות לרבי נחמן מברסלב >> , קמיעות למציאת חן , עם סגולה , קמיע ותפילה , סגולה לכאבים , סגולה למשפט

 

פדיון נפש מסוגל להמתקת הדינים מעל האדם - כנסו הייעוץ חינם

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *