סדר בדיקת חמץ | סדר ביעור חמץ

סדר בדיקת חמץ | סדר ביעור חמץ – עם הברכות התפילות ועם תרגום.

סדר בדיקת חמץ

בלילה שלפני ערב פסח בודקים את החמץ, וחייבים לבדוק מיד בתחילת הלילה, ואסור להתחיל לאכול או לעשות שום מלאכה חצי שעה קודם הלילה.

יש נוהגים שקודם בדיקת חמץ מניחים פתיתי לחם במקומות שימצאם הבודק, כי חוששים שמא לא ימצא כלום ותהא ברכה לבטלה, ונוהגים להניח עשרה פתיתים, וברור שמי שאינו בודק כראוי אלא שהוא מקבץ אלו הפתיתים לא קיים מצות בדיקה וברך ברכה לבטלה.

[ויש מי שלא נוהג כך כדי לא לבוא לידי מכשול – ויש לו על מי לסמוך !].

קודם בדיקת חמץ אומרים :

הֲרֵינִי מוּכָן וּמְזוּמָן לְקַיֵּם מִצְוַת עֲשֵׂה וְלֹא תַעֲשֵׂה שֶׁל בְּדִיקַת חָמֵץ לְשֵׁם יִחוּד קוּדְשָׁא בְּרִיךְ הוּא וּשְׁכִינְתֵּיהּ עַל יְדֵי הַהוּא טָמִיר וְנֶעֱלָם בְּשֵׁם כָּל יִשְׂרָאֵל. וִיהִי נוֹעֲם אֲדֹנָי אֱלֹהֵינוּ עָלֵינוּ וּמַעֲשֵׂה יָדֵינוּ כּוֹנְנָה עָלֵינוּ וּמַעֲשֵׂה יָדֵינוּ כּוֹנְנֵהוּ.

בָּרוּךְ אַתָּה אֲדֹנָי אֱלֹהֵינוּ מֶלֶךְ הָעוֹלָם, 

אֲשֶׁר קִדְּשָׁנוּ בְּמִצְוֹתָיו וְצִוָּנוּ עַל בִּיעוּר חָמֵץ

ומיד אחר הבדיקה יבטלנו ויאמר:

כָּל חֲמִירָא וַחֲמִיעָא דְאִיכָּא בִרְשׁוּתִי, דְלָא חֲמִתֵּיהּ, וּדְלָא בִעַרְתֵּיהּ, וּדְלָא יְדַעְנָא לֵיהּ, לִבָּטֵל וְלֶהֱוֵי הֶפְקֵר כְּעַפְרָא דְאַרְעָא :

יהי רצון מלפניך ה' אלקינו ואלוקי אבותינו שתזכנו לפשפש בנגעי בתי הנפש אשר נואלנו בעצת יצר הרע, ותזכנו לשוב בתשובה שלימה. ואתה ברחמיך תסייענו ותעזרנו על דברכבוד שמך. ותצילנו מאיסור חמץ אפילו מכל שהוא השנה זו ובכל שנה ושנה כל ימי חיינו אמן כן יהי רצון.

אחר ה בדיקת חמץ מיד בלילה יאמר הביטול בלשון שמבין

ואם אינו מבין מה שאמר לא יצא ידי חובתו – על כן יאמר תרגומו בלשון הקודש:

"כל חמץ ושאור שיש ברשותי שלא ראיתיו, ושלא ביערתיו ושלא ידעתיו יבטל ויהיה הפקר כעפר הארץ".

ואחר הבדיקה בלילה יהא יזהר בחמץ שמשייר, להצניעו לשריפת חמץ בבוקר.

ביעור חמץ, שריפת חמץ

סדר שריפת חמץ | סדר ביעור חמץ :

בערב פסח בבוקר משכימין להתפלל. ולא אומרים בתפילה מזמור לתודה, ולמנצח, ואל ארך אפים.

לפני ביעור חמץ / שריפת חמץ – מותר לאכול חמץ רק עד סוף השעה הרביעית, היינו שליש היום [יש לעיין בזמנים של לוחות השנה], ובשעה החמישית אסור באכילה אך עדין מותר בהנאה, ואז הוא שמן שריפת חמץ. ומשעה שישית ואילך אסור גם בהנאה. וצריך לחזור ולבטל החמץ פעם שנית, וטוב לבטלו לאחר ששרף החמץ כדי שיקיים מצות שריפה בחמץ שלו, ויעשה מדורה בפני עצמה ויראה שנשרף החמץ ואז יאמר :

הֲרֵינִי מוּכָן וּמְזוּמָן לְקַיֵּם מִצְוַת עֲשֵׂה וְלֹא תַעֲשֶׂה שֶׁל שְׂרֵפַת חָמֵץ לְשֵׁם יִחוּד קוּדְשָׁא בְּרִיךְ הוּא וּשְׁכִינְתֵּיהּ עַל יְדֵי הַהוּא טָמִיר וְנֶעֱלָם בְּשֵׁם כָּל יִשְׂרָאֵל. וִיהִי נוֹעֲם אֲדֹנָי אֱלֹהֵינוּ עָלֵינוּ וּמַעֲשֵׂה יָדֵינוּ כּוֹנְנָה עָלֵינוּ וּמַעֲשֵׂה יָדֵינוּ כּוֹנְנֵהוּ.

ולאחר שריפת חמץ יבטל את החמץ, ויאמר:

כָּל חֲמִירָא וַחֲמִיעָא דְּאִכָּא בִרְשׁוּתִי דַּחֲזִתֵּהּ וּדְלָא חֲזִתֵּהּ דַּחֲמִתֵּהּ וּדְלָא חֲמִתֵּהּ דְּבִעַרְתֵּהּ וּדְלָא בִעַרְתֵּהּ לִבָּטֵל וְלֶהֱוֵי הֶפְקֵר כְּעַפְרָא דְאַרְעָא.

הערה : (לנוסח ספרד מזכירים רק חמץ, כי הוא כולל גם שאור. וכן מזכירים עניין הביטול בלבד, כי הוא כולל בתוכו גם את ההפקר, עיין חזו"ע עמ' לב).

תפילה לאחר ביעור חמץ

יהי רצון מלפניך, ה' אלהינו ואלהי אבותינו, כשם שאני מבער החמץ מביתי ומרשותי, כך ה' אלהינו ואלהי אבותינו תבער את כל החיצונים, ואת רוח הטומאה תבער מן הארץ, ואת יצרנו הרע תבערהו מאתנו, ותתן לנו לב בשר (אותיות ברסלב) לעבדך באמת, וכל ה סטרא אחרא וכל הרשעה כלה כעשן בעשן תכלה, ותעביר ממשלת זדון מן הארץ וכל המעיקים לשכינה תבערם ברוח בער, וברוח משפט, כשם שבערת את מצרים ואת אלהיהם בימים ההם ובזמן הזה, אמן: וִיהִי נֹעַם אֲדֹנָי אֱלֹהֵינוּ עָלֵינוּ. וּמַעֲשֵׂה יָדֵינוּ כּוֹנְנָה עָלֵינוּ. וּמַעֲשֵׂה יָדֵינוּ כּוֹנְנֵהוּ:

כעת אתם פטורים לגמרי מהחמץ – הגשמי

את החמץ הרוחני צריך לבער ע"י תפילות לה' [תפילה לחג הפסח],

אחרי הביעור הרוחני – תוכלו להרגיש חופשי לחוות את החוויה המשחררת של ליל הסדר, ולחגוג כהלכתו את חג החירות.

קישורים נוספים : 

תגיות : שריפת חמץ. סדר ביעור חמץ. ביעור חמץ תפילה. בדיקת חמץ. סדר בדיקת חמץ.

מצת ראשי תיבות – צדקה תציל ממות

כי המפזר צדקה עבור עניים ולומדי התורה עבור קמחא דפסחאיכול לזכות לבער את החמץ שהוא סיטרא דמותא, שהם הרהורי עבירה תאוות ויצרים רעים מחשובת טורדניות וכל הצרות. זה הזמן לשרוף את החמץ מהמוח והלב!

כנסו למסור שמות לברכה חינם לתפילה בעת שריפת החמץ ע"י גדולי חסידות ברסלב

נ.ב תרומות לקמחא דפסחא לתלמידי חכמים עניים הגונים – יתקבלו בברכה

למסירת קמחא דפסחא למשפחת נזקקות – הקליקו כאן

הראה עוד

מאמר מקושר

כתיבת תגובה

פתח שיחה
ברסלב מאיר - אנחנו פה לעזור לכם?
תרמו קמחא דפסחא למשפחות נזקקות - ורבני הישיבה יתפללו עבורכם כל ימי הפסח - שלחו שמות לברכה ונשלח לכם פרטים לתרומה...