סדר הנחת תפילין

יחד עם סדר הנחת תפילין כדאי שתשקיעו בכמה תפילות מועילות לתיקון המוחין וזה מועיל בכמה אופנים למשך היום וגם לעסקים שהמוח יהיה רענו ומיושב להצליח ולא לעשות שטויות.

תיקון המוחין

ואזכה להניחם במקומם הראוי על הראש ועל הזרוע בשמחה רבה וחדוה גדולה ועצומה מאד מאד, ובכונה גדולה עצומה ונוראה, ובהתעוררות גדול בשמחה גדולה. עד שאזכה שיהיה נמשך עלי קדושה גדולה ועצומה, ואזכה לתיקון המוחין, קדושת המחשבה, לחשוב בדברים קדושים ולהתרחק מהרהורים רעים תאוות ומידות רעות, על ידי הנחת תפילין הקדושים והנוראים מאד מאד.

ויהיה נמשך עלי קדושת התפילין משורשם העליון בקדושתך העליונה, עד שאזכה לדבקות גדול אליך באמת על ידי מצות תפילין. ולא אסיח דעתי מן התפילין לעולם, ולא אדבר שום שיחה בטלה בעת שאני מוכתר בתפילין בכתרי דמלכא עלאה, בחגירת זיינא עלאה, ואזכה להתעטר בנזר עטרת תפארת התפילין הקדושים באימה וביראה גדולה ועצומה בלב טוב ובשמחה רבה וחדוה גדולה, באופן שאזכה לקים מצות תפלין בשלמות הראוי כרצונך הטוב, עד שאזכה להתדבק בך יתברך תמיד על ידי קדושת התפילין הנוראים.

שנזכה לקדושת התפילין

אבינו שבשמים חומל דלים חמול עלינו, ועזרנו וחננו בקדושת התפילין. וכשם שזכית אותנו ונתת לנו על ידי משה עבדך מצוה הגדולה הזאת, כן תחננו ותזכנו ברחמיך לקיים באמת ובשלמות גדול מצוה זאת של תפילין. ונזכה להתדבק בך תמיד, ואל יגרמו עונותינו להפסיק חס ושלום בינינו לבינך. כי אתה אלוה סליחות, וברחמיך הרבים תזכנו לשוב בתשובה שלמה אליך באמת.

ונזכה להתבייש ממך תמיד באמת על עצם פשעינו וחטאתנו נגדך תתברך. ובחסדך הגדול תמחל לנו על כל עונותינו וחטאנו ופשעינו שחטאנו ושעוינו ושפשענו לפניך מיום היותינו על האדמה עד היום הזה. ותתקן ברחמיך כל הפגמים שפגמנו בשמך הגדול. עד שנזכה להמשיך עלינו תמיד קדושת התפילין באמת, עד שנזכה להתדבק בך תמיד בדבקות נפלא ועצום, בתשוקה וחשקה וחפצה וחמדה ואהבה גדולה אליך באמת כרצונך הטוב.

כמו שכתוב: “כלתה לתשועתך נפשי לדברך יחלתי. כלה שארי ולבבי צור לבבי וחלקי אלהים לעולם. אחת שאלתי מאת יהוה אותה אבקש שבתי בבית יהוה כל ימי חיי לחזות בנעם יהוה ולבקר בהיכלו”:

העמוד הקודם 1 2 3 4העמוד הבא
הראה עוד

מאמר מקושר

3 תגובות

  1. סליחה על הבורות, אבל אני רק לא מזמן התחלתי להתחזק ולהניח תפילין ורציתי לשאול על מה שרשום באמצע “ואזכה שימשך עלי אור החשמ”ל הקדוש על ידי הרצועות הקדושות של התפילין” מי או מה זה החשמ”ל?
    פשוט קצת מציק לי לקרוא משהו שאני לא מבין והייתי מעוניין שיסבירו לי

    1. בכלליות כדי לשבר את האוזן – חשמל זהו אור רוחני שעוטף ומאיר להנשמה, כמו חשמל שעל ידו מאיר הבית מכשירים חשמליים ואלקטרונים פועלים ומשרתים אותנו – כך כשהאור הזה מתפקד כדבעי, אזי השדות החשמליים של המוח והנשמה מאירים אור השם יתברך בנחת ובאמונה ויישוב הדעת.

כתיבת תגובה