עבדו את השם בשמחה | פרשת ראה

11742830_912780352118314_4098105162655374977_n

פרשת השבוע ראה (דברים יב-ז) "[ואכלתם שם] לפני ה' אלקיכם ושמחתם בכל משלח ידכם אתם ובתיכם". 

לפני ה' אלקיכם ושמחתם – עבדו את ה' בשמחה, כראוי לכל עובד מאהבה

'בכל משלח ידכם' – כי אז תצליחו את דרכיכם ואז תשכילו.

"ושמחתם בכל משלח ידכם אתם ובתיכם". דהיינו שהאדם צריך לשמוח בכל מה שהוא עוסק ולקבל דין שמיים בשמחה,

ולא כאלה המתאוננים המתוסכלים שבכל עת הם רוטנים ומתלוננים, ועצובים ולא טוב להם בכלום..,

וכל אחד יחדיר יסוד זה לכל משפחתו (ככתוב בפרשה : אתם ובתיכם),

שלאחר שעכשיו דבר זה הוא רצון ה' – הרי שיש לקבלו ולעשותו בשמחה.

כי באמת (לקוטי מוהר"ן תנינא סי' כד) מצוה גדולה להיות בשמחה תמיד.

ובדבר זה יש ברכה והצלחה בכל (ובלי שמחה – הכל הפוך), אלא שהשמחה – היא עבודה קשה שבמקדש, ויש להתאמץ לקנותה בכל דרך כשרה אפשרית,

והכתוב מבטיחך כאן שאם תעשה רצון ה' בפשיטות ותמימות כמתבקש מתוך אהבת ה' – תזכה להתברך בשמחה בכל מעשי ידיך. ובכל המצבים. 

ציווי ה' ורצונו יתברך שנעבדנו בשמחה, והרי עונש חמור מאד ניתן למי שמזלזל בכך

וכמו שכתוב בתורה, שכל הצרות הצרורות באות (דברים כח-מז) תחת אשר לא עבדת את ה' בשמחה.

וגם ללא קשר ישיר עם עבודת ה' במוצהר, צריך האדם להיות אדם שמח, ולא אדם עצוב ומתוסכל,

שהרי בלי שמחה אי אפשר לתפקד בצורה בריאה ונורמלית, וא"א לשרוד, והוא צורך חיוני.

וכמ"ש רבינו הקדוש ז"ל מברסלב (לקוטי מוהר"ן ח"ב סי' כד) מצוה גדולה להיות בשמחה תמיד.

וה' אוהב כל יהודי שמח – אהבת נפש.

להורדת העלון השבועי להדפסה >> עלון שבועי ישיבת ברסלב מאיר , פרשת השבוע ראה

כנסו לקרוא >> פרשת השבוע לילדים, עם סיפורי צדיקים ותמונות >> להכניס ברכה ואור התורה לבית

בברכת התורה ולומדיה ישיבת ברסלב מאיר

 

תרומות יתקבלו בברכה

050-4161022

הראה עוד

מאמר מקושר

כתיבת תגובה