עד מתי

כל משבריך וגליך עלי עברו
כל משבריך וגליך עלי עברו

תיקון הכללי | עד מתי ?

שׁוּבָה ה' עַד מָתָי וְהִנָּחֵם עַל עֲבָדֶיךָ: (תהלים צ)

שובה ה' עד מתי. נראה לומר, שלא כל אחד יכול להוציא כאלו דיבורים לפני ה´,

שהם כעין הטחת דברים כלפי מעלה ח"ו.

ויש הבדל אם אומרם בתחנונים כרש או בכעין דרישה מחוצפת.

וכן בכלליות יש להזהר בהתבודדות לא להוציא דיבורים כאלו וחוצפה וטרוניה כלפי מעלה כי אומנם רבינו נחמן מברסלב מאיר לשוחח עם השם כמו חבר – אבל זה רק כמו והשם הוא מלך העולם ויוצר ובורא וכמו ילדים אנחנו צרכים לדעת כל אחד את מקומו ולהזהר !!

עד מתי – תקצוף ותכעוס, עד מתי — לא תרחם, עד מתי — תצער ותסגף ותייסר אותנו (עי´ תרגום). עד מתי — תזניחנו, ותפקירנו (ביד האומות, וביד הרשעים, וכו´).

(המשך הפסוק מתהלים) והנחם על עבדיך. להנחם — היינו לשנות מסלול חשיבה והתנהגות, מהמסלול הקודם.

וכעין חזרה מהמחשבה הראשונה, וכאן הנחם, לחשוב ולהתנהג עמנו לטובה.

הכל כנ"ל, כי יש בלשון הזה משום חוצפא ח"ו, אם נאמר בניגון של דורש ומתלונן זו חוצפא !

אבל אם נאמר בענוה ובמסכנות, וכמבקש בתחנונים, וכעני ואביון בפתח, וכרש המתחנן על נפשו – בתפילה, היא מעולה ומועילה.

 

תיקון הכללי | לבנות עתיד רוחני !

בים דרכך, ושבילך במים רבים (תהילים עז)

בים דרכך, ושבילך (כתיב בל´ רבים ושביליך, וקרי בלשון יחיד וּשְׁבִילְך) במים רבים.

כי יש דרך ויש שביל, וההבדל וההפרש ביניהם ידוע,

דרך — הוא לרבים ולציבור גדול, ושביל — הוא ליחידים,

והנה ים התלמוד — הוא הדרך לרבים, כי כל כלל ישראל צריך לעסוק בתורת הגמרא והתלמוד, ובזה (ועל ידי זה) כל בחור בישיבה ואברך בונה את עתידו הרוחני.

אבל יש עוד שבילים במים (אין מים אלא תורה, כמ"ש חז"ל (בבא קמא פב, א)), היינו עוד הרבה מאד לימודים, שמועילים מאד ויכולים לקשר כל יחיד ויחיד, ויחידים רבים להשי"ת ע"י שעוסק בחלקי התורה ההם, כולל המוסר, החסידות, הקבלה, מדרשים, תנ"ך וכו´ וכו´,

ואע"פ שבודאי ראוי שעסק התורה יביא את הלומד לדביקות בה´ ויראה ואהבה עילאה, מ"מ למעשה עקבותיך לא נודעו.

כי למען הבחירה השי"ת נעלם מאד מאד.

(מתוך הספר "שי למורא" פי' על התיקון הכללי)

 

הראה עוד

מאמר מקושר

כתיבת תגובה