עשה לך רב

נאמר: "יהושע בן פרחיה ונתאי הארבלי קבלו מהם. יהושע בן פרחיה אומר: עשה לך רב, וקנה לך חבר, והוי דן את כל האדם לכף זכות" (מסכת אבות, פרק א' משנה ו').

הרמב"ם כתב בפירושו למשנה, שהסיבה היא "שהלימוד מעצמו טוב הוא, אבל לימודו מזולתו יתקיים בידו יותר והוא יותר מבואר. אף אם היה (האדם שנקבע להיות רב) כמוהו בחכמה, או למטה ממנו". המאירימפרש באותו הסגנון: "אפילו חכם שבחכמים, ראוי שישים לעצמו איזה רב, שיברור לאב ולראש – אף על פי שאינו מוצא כמוהו, יעשה לו אדון משלמטה הימנו, כי האדם – אפילו חכם שבחכמים – אינו רואה בענייני עצמו מה שיראהו זולתו".

הראה עוד

מאמר מקושר

כתיבת תגובה