עשרת הדיברות

הקשר בין עשרת הדיברות למחלות עור

את עשרת הדיברות כולנו מכירים (בתקווה) ?
מה הקשר שלהם למחלות עור ? ומה הסגולה שלהם אתם יודעים ?

  1. אָנֹכִי ה' אֱלֹהֶיךָ אֲשֶׁר הוֹצֵאתִיךָ מֵאֶרֶץ מִצְרַיִם.
  2. לֹא יִהְיֶה לְךָ אֱלֹהִים אֲחֵרִים עַל פָּנָי. לֹא תַעֲשֶׂה לְךָ פֶסֶל, וְכָל תְּמוּנָה.
  3. לֹא תִשָּׂא אֶת-שֵׁם-ה' אֱלֹהֶיךָ לַשָּׁוְא.
  4. זָכוֹר אֶת-יוֹם הַשַּׁבָּת לְקַדְּשׁוֹ.
  5. כַּבֵּד אֶת-אָבִיךָ וְאֶת-אִמֶּךָ.
  6. לֹא תִרְצָח.
  7. לֹא תִנְאָף.
  8. לֹא תִגְנֹב.
  9. לֹא תַעֲנֶה בְרֵעֲךָ עֵד שָׁקֶר.
  10. לֹא תַחְמֹד בֵּית רֵעֶךָ.

עשרת הדיברות

וזהו (ויקרא יג-ב) "אדם כי יהיה בעור בשרו, שאת או ספחת או בהרת, והיה בעור בשרו לנגע צרעת, והובא אל אהרן הכהן" וגו'. והנה אצל העולם הגדול 'עשרת הדיברות' תופסות מקום של כבוד והשראה ליסודות התנהגותיות בחיים. ואעפ"כ הם עוברים על כל העשרת הדיברות בצורה בוטה, ועוברים לא רק על פרטים קטנים ובחינות הקשורות אליהם, אלא גם כפשוטו בצורה הכי גסה ומפורשת עוברים עליהם.

והנה אם כי לעומת הגוים אנחנו צדיקים גדולים, ולא הגענו חס ושלום לשיפלותם, מכל מקום אם נתבונן היטב על מעשינו ונתבונן בעשרת הדיברות – לא נוכל לומר שאנחנו נקיים לגמרי מכל פגם הקשור אפילו לעשרת הדיברות :

ואלו הם :

א) הדיבור הראשון (שמות ה-ג) לא יהי' לך אלקים אחרים על פני.. שכולל כל עניני אמונה הקדושה, והשקפות הנכונות, וכולל כל עניני אמונה ובטחון בה' וכל עניני השגחה פרטית (ראה בביאור הלכה סי' א ד"ה הוא כלל גדול). והרי אם האדם אמונתו הייתה שלימה כדבעי לא הי' פוגם כלל, ולא הי' מתעצל ולא היה נכשל בשום סעיף קטן שבשו"ע, ותפילתו וברכותיו היו בכוונה עצומה, והרגשת נוכחות ה' היית כל שניה ושניה מימי חייו, ובטחונו היה חזק ביותר בה', והשקפותיו היו מסודרות, וכן היה מעבירם לדורות הבאים, ומי יוכל להעיד על עצמו שהוא מושלם בכך.

ב) הדיבור השני (שם כ-ז) לא תשא את שם ה' אלקיך לשוא. שכולל ג"כ איסור ברכות לבטלה, וברכה שאינה צריכה, ושבועות, והזכרת שם ה', ללא פחד וצורך. ומי נקי?!

ג) הדיבור השלישי (שם כ-ח) זכור את יום השבת לקדשו, וגו'. מי יוכל להעיד על עצמו שהוא בקי בהלכות שבת כמו שצריך. שאין מספר למספרם, ופרטיהם ופרטי פרטיהם. וגם מי יוכל להעיד שהליכותיו בשבת כולל ניצול הזמן, דיבורו וכו' התלהבות בתפילה וסדר שולחנו, הם כמו שצריך לפי קדושת היהדות.

ד) הדיבור הרביעי (שם כ-יב) כבד את אביך ואת אמך, כולל הוריו הרוחניים, שהם רבותיו, מי יוכל לומר שיוצא ידי חובה.

החצי שני…

ה) הדיבור החמישי (שם כ-יג) לא תרצח. כולל איסור הלבנת פנים של חבירו, והוצאת שז"ל, ושאר הפגמים, מי נקי מאלה.

ו) הדיבור השישי (שם כ-שם) לא תנאף – שכולל אלפי בחינות הקשורים עם קדושת הברית, והרבה ענינים של טהרת המחשבה. וכולל 'לא תהנה אף', כמ"ש חז"ל (מכילתא דרשב"י, יתרו, סי' יד) שאסור להריח בושם של נשים.. מי זך וטהור ולא נכשל כלל בכך.

ז) הדיבור השביעי (שם כ-שם) לא תגנוב – מי זוכה להיות מושלם בפשוטו ומדרשו, וכל בחינותיו ורמיזותיו, ובכלל הנ"ל כמה חפצים יש בכל בית שלא שייכים אליו, וצריך להחזירם לבעליהם, וכמה הוראות היתר יש.

ח) הדיבור השמיני (שם, שם) לא תענה ברעך עד שקר, כולל לאידך גיסא, דהיינו שבחים שהוא משבח, וסומכים עליו בעניני שידוכים ועסקים, שהם היפך האמת. שקרים של פוליטיקאים ואנשי מעמד…

ט) הדיבור התשיעי (שם, שם) לא תחמוד בית רעך. כולל אביזרים שיש בבית חבירו, ושיפוצים שהשכן עושה ואני עדיין רחוק מכך, והרחבות, ודירת חדר להשכרה. וכו' וכו' קינאה קטנה וגדולה באלפי אופנים בכל יום.

י) הדיבור העשירי (שם, שם) לא תחמוד אשת רעך.. וכל אשר לרעך. שבזה נכשלים מאד, והשתיקה יפה והבושה רבה.

והרפואה למעשה

והנה דורינו לוקה במאות סוגי צרעת ונגעים, והתורים אצל רופא עור מלאים, ומחלות עור למיניהם מתרבות, בפרצוף ובכל חלקי הגוף. ואיתא במדרש תדשא ע' הפסוק שלנו. וזה לשונו : עשר פרשיות של נגעים הן, כנגד עשרת הדיברות, שאם יקיימו אותם (עבודה על המידות) הקב"ה מצילם מהם (מכל הנגעים והמחלות עור), ואם לא (אלא חיים בגסות מבלי לעבוד עבודת השם שהם המידות הטובות והשקפת עולם ישרה) – הם לוקים בהם. עד כאן לשונו. והדברים מדברים בעד עצמם.

ויהי רצון שנזכה להתקדש בקדושת עשרת הדיברות וכל התורה כולה.

בברכת התורה ולומדיה מוסדות ברסלב מאיר ירושלים.

אוהבי התורה ולומדיה

עיזרו לנו לאחוז את הישיבה !

עזרו לעצמכם – לחיי עולם הבא !

תרומות / מעשרות – לישיבה יתקבלו בברכה 050-416-1022

זיכרו : אין סגולה כתורה – לרפא כל נגע ומחלה בגוף ונפש

 

הראה עוד

מאמר מקושר

כתיבת תגובה