פדיון נפש רבי נחמן מברסלב

רבי נחמן מברסלב כתב הרבה תורות על פדיון נפש ונכנס לעומק והסביר ופיענח וגילה את סוד הנפש ופדיונו

למאמר השלם על פדיון נפש ברסלב כמובא בליקוטי מוהר"ן – כנסו פדיון נפש ליקוטי מוהר"ן

פדיון נפש ע"פ רבי נחמן מברסלב

עניין סדר פדיון הנפש בכסף שעושין על כל מני ייסורין ודינים שבאין על האדם חס ושלום.

כי כל היסורין והדינים ח"ו הם נמשכין מבחי' שלא כסדר כנ"ל.

וע"כ נותנין ממון לחכמי הדור האמתיים, כי הממון הוא בחי' שמאל שלא כסדר.

והחכם הוא כסדר שהוא בחי' חכמה כנ"ל.

כי החכם והרב הוא בחי' כהן איש חסד. כ"ש כי שפתי כהן ישמרו דעת ותורה וכו'. ודרז"ל (מועד קטן י"ז) אם הרב דומה למלאך ה' צבאות וכו'.

וע"י שנותנין הממון להחכם והצדיק האמת – עי"ז נחזר שלא כסדר (כלומר הדינים והבלגנים וכל הצרות וייסורים העוברים על האדם שמוציאים אותו משלוות החיי יום יום וכדומה בחי' שלא הולך לו כסדר.., כידוע מהמציאות לכל אחד ואחד)

ונעשה הכל כסדר (כלומר שנפתח לו וזורם לו החיים ויש סייעתא דשמייא) ונמתקין ונתבטלין כל הדינים שהם בחינת שלא כסדר. כי נעשה הכל כסדר כנ"ל.

עניין פדיון הנפש, רבי נחמן מברסלב מסביר מהפסוקים

ורבינו נחמן מוכיח ומסביר את פדיון הנפש מפסוקים של התורה… ומחמת שעל ידי חטא אדם הראשון נעשה הכל שלא כסדר כנ"ל. ע"כ נתבלבל הסדר של הבכורה. ויצא עשו קודם יעקב ורצה ליקח הבכורה לעצמו כי הבכורה שהוא בחי' מלכות חוה נפגמה ונעשית בבחי' שלא כסדר.

וע"כ הוכרח יעקב להתייגע ביגיעות גדולות עד שזכה אח"כ על ידי מעשיו הטובים לחזור וליקח הבכורה מעשיו. כי יעקב זכה לתקן חטא אדה"ר. והחזיר שלא כסדר לבחי' כסדר ונעשה הכל כסדר וחזרה הבכורה אליו שזה והסדר האמתי.

כ"ש בני בכורי ישראל וע"כ נתן יעקב הבכורה ליוסף ע"י שראובן בלבל את יצועי אביו והפריד בין איש לאשתו שעי"ז הפריד שלא כסדר מבחי' כסדר, וע"כ מעלה עליו הכתוב כאלו שכב כי הבלבול יצועי אביו שעי"ז הפריד בין איש ואשה זה ממש בחי' פגם הברית שמפריד ג"כ בחי' חוה מלכות לעצמו כנ"ל.

ועי"ז פגם בבכורה שהיא בחי' מלכות. ועל כן ניטלה הבכורה ממנו וניתנה ליוסף שעמד בניסיון ושמר את הברית שעי"ז החזיר בחי' שלא כסדר לבחי' כסדר ועי"ז זכה בבכורה בבחי' מלכות כנ"ל: 

פדיון נפש (כמודפס בתיקון הכללי) רבי נחמן מברסלב נלקט מהספר : ליקוטי הלכות לרבי נתן מברסלב – הלכות פדיון בכור ח"ה, ד סימן-ו.

מסירת שמות לפדיון נפש רבי נחמן מברסלב

ייעוץ והכוונה חינם בעניין פדיון נפש ברסלב מאיר

הר' יעקב סופר 054-8496548 | הרב עמיאל המנהל 052-5652005

השאירו שם וטלפון ונשתדל לעזור כמיטב יכולתנו בנושא פדיון נפש !

  שם מבקש הפדיון (חובה) ומספר נייד ליצירת קשר

  דואר אלקטרוני (חובה)

  יש למלא שם פרטי ושם האמא, ויש לפרט את הבקשה
  הערה: הבקשה מועברת לגדולי חסידות ברסלב שליט"א לעיון, ואם צריך אנחנו משתדלים להחזיר מהם - עיצה טוב לחיים !

  הכנס מספר נייד, ליצירת קשר אם יהי' צורך !

  הראה עוד

  מאמר מקושר

  כתיבת תגובה