פוליטיקאים הם גאוותנים שמסכנים את עם ישראל | פרשת קדושים | ברסלב 148

ירושלים עיה"ק תו"ת בב"א, יום ו' עש"ק לסדר קדושים | לכבוד../ אחדשה"ט! בעזרת השי"ת אכתוב לך משהו הקשור לפרשת השבוע

בס"ד. (ויקרא יט-ג) "קדושים תהיו, כי קדוש אני ה' אלקיכם".

פוליטיקאים הם גאוותנים שמסכנים את עם ישראל

כתב הרמב"ן זצ"ל וזה לשונו: עיקר הכתוב יזהיר שנהיה נקיים וטהורים ופרושים מהמון בני אדם (כלומר בני אדם המוניים עמי הארץ וגסים בהתנהגותם או בחשיבתם, וק"ו שניהם), שהם מלכלכים עצמם במותרות ובכיעורים. ע"כ.

ואכן כן, סתם 'עמך', ועמי הארץ, וכן סתם חילונים, אף שהוא פרופסור ובעל תוארים רבים, ומלומד, מכל מקום הרחבת פיהם ודיבורם מכיל דברי אפיקורסיות וכפירה, וזילזול ברבנים הכשרים ובחז"ל הקדושים, והם כרגיל נוטים ימינה או שמאלה, אבל לא בדרך והשקפת התורה ורצון ה',

והם הם דעתנים וחושבים שמבינים, ולא רואים את הנולד אפי' קצר המועד, וק"ו הנולד לאורך ימים ובמשך הדורות הבאים, וק"ו עניני נצח נצחים, שאין להם שום מושג כלל.

וע"פ רוב דעתם מקלקלת את ההווה ואת העתיד, ופוק חזי מה שעוללה לנו ממשלת בנט ושריו עם הכיפה ובלעדיה, ועוד יותר הגדול לקלקל האי שטיא ראש הממשלה המכונה לפיד, שסיכסך את יושבי ארץ ישראל (ויהדות התפוצות) עם פוטין ראש מעצמת רוסיה ומתגרה בו כל הזמן, והדבר נתן אותותיו בכמה תגובות מכאיבות לעם ישראל,

וכן הסתכסך בגאותו המטופשת עם מדינה חשובה באירופה, וכן העניק מתנה שטח עצום של ארץ ישראל לחיזבאלה בויתור 100% על שטח שכל מבין בינלאומי ידע בבירור שהוא שייך רובו ככולו לארץ ישראל – זאת מלבד שאר פשעיו ומעלליו נגד תורתינו הקדושה ושומריה והוגיה,

וכך מסדרים העמי ארץ את דעותיהם ומעשיהם, שדבר שלא מסתדר לו ולא נוח לו, אפי' יש לו כיפה על ראשו ומצהיר שהוא דתי, מ"מ מוחק את זה מהתפריט, וכאילו התורה ניתנת להגשמה ושינוי ולרפורמה, עפרא לפומייהו, לפי הרצונות האישיים של כל אחד.

ואכן כל הפוגש אחד מההמונים הנ"ל, מיד יבחין שהוא דעתן ומלא טענות וביקורת על הציבור החרדי ועל גדולי ישראל, ולאחרונה איזה שר (סר מדרך התורה) בפגישה עם גדולי ישראל היה עז פנים ביותר, ואמר במפורש שהם לא יודעים לחנך את הדור הצעיר, והוא יחנך אותם במקומם (עפרא לפומיה) ע"י שילעיט אותם באביזרייהו דבגילוי עריות ואביזרייהו דעבודה זרה ודעות כפרניות. (עפ"ל).

ועמך הנ"ל, לבושם, ושפת גופם וכל תנועותיהם, וסיגנון דיבורם ותוכן דיבורם הקלוקל מעיד עליהם שהמה פרי באושים מהחינוך המושחת שהם קיבלו, רחמנות עליהם ועל דורותיהם, ועל כל הסביבה שהם משפיעים עליה לרעה.

ובאמת ישנם ציבורים גדולים ורבים מהם, שיום יום זה כבר הרבה שנים מתרחקים עוד ועוד ועוד מהתורה הקדושה, ועושים הכל להדמות לגויים, או סתם לחיות בהפקר גמור, ולעשות או לא רק מה שמתחשק להם. ויש כמה מקומות במדינת ישראל שיום יום מורידים מהלימודים (הבלאו הכי כמעט אפסיים) של ידיעות בסיסיות הקשורות לתורה, כגון חגים ומועדי ישראל, ובמקום זה מלעיטים אותם בשמחה ובהתלהבות ידיעות בנצרות ואיסלם, רח"ל, רח"ל.

ויהי רצון שנזכה לקיים בשלימות מה שנאמר קדושים תהיו.

בברכת התורה וכטו"ס שמעון יוסף הכהן ויזנפלד – ישיבת נצח מאיר

הראה עוד

מאמר מקושר

כתיבת תגובה