פסח – חסד לאברהם

הכל טוב

פסח בחינת "חסד לאברהם", כי אברהם אבינו הוא הראשון שהתחיל לגלות אלוקותו בעולם, ובפסח באו אליו המלאכים לבשר יהי' נולד יצחק וכו'…

ואז היה עסוק באפיית מצות וכו' וכו'…

כי הוא התחיל לקרב בני אדם להשם יתברך, ועיקר ההתקרבות היה על ידי החסד, שהטה כלפי חסד ומצא זכות בכל אחד שרצה להתקרב.

וזה כל עניין פסח שנאמר בישראל (יחזקאל טז) "ואת ערום ועריה ואראך מתבוססת בדמיך". היינו בשטות ובגנות התאוות,

"ואומר לך בדמיך חיי ואומר לך בדמיך חיי". היינו שגם בתוך תוקף התגברות דמיך שהם התאוות והמידות הרעות הבאים מרתיחת הדמים – בזה בעצמו חיי, מה שאף על פי כן נמצאים בך נקודות טובות כל כך ואתה מתגבר וכוסף בכל פעם לטוב אמיתי, ואתה מנתק את עצמך ומחשבתך בכל פעם מרע לטוב וכו' וכו'.

כי זה עיקר מעלת האדם שהוא גבוהה ממלאכים מחמת שיש לו יצר הרע כזה, ובלבולים כאלה, והוא בתוך עולם כזה שמלא שקרים והטעיות ובלבולים וטירדת הפרנסה והסתרת האמונה.. וכו' וכו'…

על כן יקר בעיניו יתברך כל תנועה ותנועה טובה שיהודי מנסה ומשתדל ורוצה וכוסף לנתק עצמו ולהתקרב אליו יתברך !!

… עלינו לשבח ולומר הלל שלם והלל הגדול בפרט בפסח על כל החסדים אמתיים ונצחיים שעשה עמנו בעל הרחמים רב חסד ואמת.

כן יוסיף ויוסיף להגדיל חסדיו עמנו יותר, עד נזכה בחיינו לקיים דבריו ז"ל בשלימות באמת, נגילה ונשמחה בישועתו.

ושלום לכל אנשי שלומינו

[מוקירי ותומכי התורה ולומדיה]

באהבה רבה..,

חזק ויאמץ לבבכם וכו'… השם יתברך יזכנו לסדר הסדר כראוי. והיין של ארבעה כוסות של ישועה –  ישמח לבבנו האמת שזה העיקר !!

  ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

מפעלי קמחא דפסחא

חסידי ברסלב

אם ברצונכם לתרום לעניים הגונים לחג הפסח הבא עלינו לטובה
זו ההזדמנות – להודות לבחורים הצדיקים
[רובם ללא משפחה או הורים לחגוג עמהם ואצלם את ליל הסדר וחג הפסח]
העוסקים במלאכת הקודש כל השנה בחסד חינם עבור כלל ישראל
כידוע לכם…
תירמו ביד נדיבה
שיהי' להם סדר פסח ברווח ובנחת כיד המלך… 

 

התורמים עבור סעודת עניים לחג הפסח,

יתפללו עבורכם חסידי ברסלב וגדולי רבני החסידות 

במשך כל ימי הפסח לחירות וגאולה שלימה,

כמו כן ניתן למסור שמות נפטרים לתפילת יזכור בשביעי של פסח

אשר נוהגים בו להזכיר נשמות !!

שמות התורמים יוזכרו בסעודות החג

בישיבת ברסלב בכותל המערבי בקבר רחל אימנו ורבי נחמן מברסלב ותלמידיו !!

לישועה פרטית, ברכה, הצלחה, זיווג הגון, לידה קלה ושמחת חיים …

 לפרטים נוספים או סליקת אשראי ע"י נציג העמותה >> 050-4161022

* ניתן להפקיד בבנק : שם החשבון ברסלב מאיר מס' חשבון בנק: 694576 סניף: 184 בנק פאג"י

* לשליחת צ'קים יש לציין למוטב בלבד כתובת: הרב סלנט 7 ירושלים מיקוד 95144

* לחץ כאן, להדפסה של טופס הוראת קבע – יש להחתים בבנק ולשלוח אישור עם הפרטים

הראה עוד

מאמר מקושר

תגובה אחת חביבה ביותר

כתיבת תגובה