סגולות פרק תהילים כג

פרק תהילים כג מסוגל לפרנסה ולמי שמרגיש חסרונות כל הזמן הן גשמיים שהם הרגשת רעב חוסר סיפוק בקשרים חברותיים, או חסימות וחסרון בפרנסה וכדומה, והן חסרונות רוחניים כל אלו נמשכים משבע שנות הרעב בחי' רועים מנהיגים של שקר.

דוד המלך אמר מזמור זה (תהילים כג) כשברח משאול המלך והגיע ליער חרת ולא היה לו מה לאכול וכמעט שגווע ברעב אך בחסדי שמיים ניצל ואמר מזמור זה על גודל הבטחון שהיה לו בהשם – לכן מזמור זה נאמר כשצריכים לחזק ולהמשיך בטחון ואמונה מאת השם יתברך.

ועבדי השם העוזבים תאוות ותענוגי העולם והם שמחים בחלקם החושבים שלחם ומים ולימוד התורה ודביקות בהשם יתברך כנגד כל תענוגות המטעמים של העולם הזה (עיין אבן עזרא) ונסמכים על חסדי השם יתברך בכל מעשיהם ובכל מקום שנמצאים ולא רודפים אחרי עולם הזה אלא עיקר ההשתדלות שלהם הוא לקבל חסדי השם.

סגולה לומר את המזמור תהילים כ"ג להשביע נפשו בחי' צדיק אוכל לשובע נפשו, בחינת ה' רועי לא אחסר בחי' שבע שני השבע. להכניע את הרועים והמנהיגים של שקר בחי' נביאי שקר שעל ידם בלבול המדמה שהם בחי' שבע שני הרעב ששם עיקר הרעבון בחי' ובטן רשעים תחסר והרע מתגבר על הטוב ח"ו (על פי ליקוטי הלכות יורה דעה ב – כבוד רבו ות"ח ג – אות כא; חושן משפט_א-העושה שליח לגבות חובו ג -אות טו).

טוב לומר את המזמור פרק כ"ג תהילים – קודם האכילה והאומרו לא יחסר לו מזונותיו וגם יזון לנפשו (כנ"ל)  ויש מי שאמר לאמרו אחרי המוציא ו3 סעודות השבת.

סגולה לפרנסה – יקח 57 מטבעות, שקלים או חצאי שקלים.
ויאמר תהילים פרק כ"ג שיש בו 57 תיבות.
ולפני כל מילה שאומר יניח בצד מטבע שזה בגימטריה "זן"= 57,

ויאמר תפילה קצרה זאת:
"פותח את ידיך ומשביע לכל חי רצון",
"מלא ידינו מברכותך מעושר מתנות ידיך",
"כי אתה זן ומפרנס לכל",
ויקח את ה 57 מטבעות ויתן לצדקה לעוסקים בתורה ועבודת השם.

סגולה נוספת (חסר המקור שלה) לשאלת חלום –
יש אומרים (האי גאון זיע"א) הרוצה לעשות שאלת חלום יאמר 7 פעמים פרק כג תהילים וישן,
ונראה שחסר עוד כמה פרטים לפעול בסגולה הזאת…

פרק תהילים כג

{א} מִזְמוֹר לְדָוִד יְהוָה רֹעִי לֹא אֶחְסָר:
{ב} בִּנְאוֹת דֶּשֶׁא יַרְבִּיצֵנִי עַל מֵי מְנֻחוֹת יְנַהֲלֵנִי:
{ג} נַפְשִׁי יְשׁוֹבֵב יַנְחֵנִי בְמַעְגְּלֵי צֶדֶק לְמַעַן שְׁמוֹ:
{ד} גַּם כִּי אֵלֵךְ בְּגֵיא צַלְמָוֶת לֹא אִירָא רָע כִּי אַתָּה עִמָּדִי שִׁבְטְךָ וּמִשְׁעַנְתֶּךָ הֵמָּה יְנַחֲמֻנִי:
{ה} תַּעֲרֹךְ לְפָנַי שֻׁלְחָן נֶגֶד צֹרְרָי דִּשַּׁנְתָּ בַשֶּׁמֶן רֹאשִׁי כּוֹסִי רְוָיָה:
{ו} אַךְ טוֹב וָחֶסֶד יִרְדְּפוּנִי כָּל יְמֵי חַיָּי וְשַׁבְתִּי בְּבֵית יְהוָה לְאֹרֶךְ יָמִים: (פ)

תפילה קצרה אחרי פרק תהילים כג

מלא רחמים, קרבני אליך באמת וזכני ללכת בדרכי ישרים לפניך. הפכני מרע לטוב גמור. הט לבבי אליך באמת. זכני לטוב אמתי לטוב הנצחי. הקם "על סלע רגלי כונן אשורי", שאזכה להיות קבוע לנצח בעבודתך ובתורתך וביראתך באמת ובלב שלם. "בנאות דשא ירביצני על מי מנוחות ינהלני. נפשי ישובב, ינחני במעגלי צדק למען שמו", וזכני להתקרב לצדיקים אמתיים ולתמימים וישרים בלבותם באמת, ותן לנו ברחמיך מנהיג אמתי רועה נאמן, כמו משה רבנו עליו השלום רעיא מהימנא, אשר ישא אותנו "כאשר ישא האומן את היונק", עד אשר יביאנו לתוך הקדושה והתשובה, וימלא נפשותינו להשביע מטובך להודות לשמך תמיד,

ותשבר ותכלה ותכניע ותעקר ותבטל את עקב דסטרא אחרא שהוא עקב של עשו הרשע והמפורסמים של שקר שהוא מזונא דגופא. עד שנזכה כלנו לשבר לגמרי תאות אכילה ושתיה שהוא מזונא דגופא, ולהגביר ולחזק מזונא דנשמתא שהוא ריח טוב של יראת השם האמתיית. ויקים בנו מקרא שכתוב: "השם רועי לא אחסר על מי מנוחות ינהלני", ותהיה כל אכילתנו ושתיתנו בקדשה ובטהרה גדולה בבחינת מזונא דנשמתא, כמו שכתוב: "צדיק אוכל לשובע נפשו". ונהיה שמחים בחלקינו תמיד ותשביע את נשמותינו מהנקודות טובות והחסדים שיש בנו, ונזקה להתעלות וללכת ולעלות בעבודתך ומצוותיך תמיד שמחים בלבב שלם ומלאים ביראתך לעשות ולקיים למען שמך. אמן ואמן.

הראה עוד

מאמר מקושר

כתיבת תגובה