פרשת ביבי והשרים | פרשת תרומה

אין לאף אחד מנוחה מהעולם הזה - גם לא לעשירים גם לא לשרים הגדולים - אז תשמחו במה שיש לכם !

הנה פרשת השבוע הזאת נכתבה לפני שנים רבות ועדיין היא אקוטאלית – כי היא אמיתית והיא יסוד לחיים טובים !
אין לאף אחד מנוחה מהעולם הזה – גם לא לעשירים (אובמה ז"ל נכנס לתפקידו שחור ויצא עם שיער לבן – מרוב שמחה? לא מרוב לחץ מתח ודאגה!
תראו את טרמפ כל צעד ושעל שעושה כל החדשות עליו כמ אוהבים יש לו..)
גם לא לשרים הגדולים (כמה צרות נחתו על ביבי בימים האחרונים ומה הולך לעבור עליו הלאה…) – אז תשמחו במה שיש לכם !

פרשת תרומה | ישיבת ברסלב מאיר

בס"ד. ירושלים עיה"ק תו"ת בב"א, יום ו' עש"ק לסדר פרשת תרומה
לכבוד… אחדשה"ט! בעזרת השי"ת אכתוב לך משהו הקשור עם פרשת השבוע.

וזהו (שמות כה-ב) "דבר אל בני ישראל ויקחו לי תרומה".
ידוע ומפורסם שהחיים הם לא קלים כלל, לא בימי הילדות עם בעיותיה וחששותיה,
לא בימי הנערות, ובפרט בימי ההתבגרות, לא בימי הבחרות, ולא בימי האברכות והעליה, ולא בימי העמידה.
ובודאי לא בימי הירידה וזקנה, כל תקופה ודאגותיה ובעיותיה הרבים, בגשמיות וברוחניות, וגם נפשית הדברים לא פשוטים.

והנה רוב העולם, ובמיוחד אלה שחושבים קצת ויש להם מוח פעיל בקדקדם שבורים ורצוצים ודאוגים כמעט כל הזמן,
ואכן העוה"ז לא מפנק, ויש בעיות בריאות, ובעיות פרנסה, ובעיות שלום בית ושלום בכלל, ובעיות עם הילדים, ועם השכנים ועם המעסיק ועם הפועלים, ודאגות בטחון כללי וגם אישי, הן ליושבי ארץ ישראל, הן ליושבי חוץ לארץ,

וגם לרוב הבעיות אין פתרונות קסם, או פתרונות מובהקים וסופיים.
ואם כי פה ושם יש קצת מנוחה, אבל אין שלוה של ממש ולאורך זמן בעולם הזה.

כסף ?

ויש שחושבים בטעות כי הכל תלוי בכסף, ואילו היה לו עושר הי' פותר כל הבעיות.
וזו טעות מפורסמת, פוק חזי ותתבונן בעשירים שהם מלאי צרות ודאגות ויסורים יותר מכל שאר העולם.
וגם מהשילטונות ועלילות. גם מגובים וחוטפי נפשות, ופחד ממות ומכשלון וכו' וכו', ודאגות על העתיד שאין להם שיעור.

וכמ"ש רבינו ז"ל מברסלב (ליקוטי מוהר"ן ח"ב סי' קיט) וז"ל דיבר עמנו כמה פעמים מענין יסורי העוה"ז, שכל בני העולם, כולם מלאים יסורים, אין גם אחד שיהי' לו עוה"ז, ואפילו העשירים הגדולים, ואפילו השרים – אין להם שום עוה"ז כלל,

כי כל ימיהם כעס ומכאובות, וכולם מלאים טרדות ודאגות ועצבות ויגון ואנחה תמיד, ולכל אחד יש יסורים מיוחדים תמיד, ואין גם אחד מכל הגבירים והשרים שיהי' לו הכל כסדר כרצונו תמיד.

ואפילו מי שנדמה שיש לו עוה"ז בשלימות ויש לו כל התענוגים עושר, ונכסים, וכבוד, והון רב, וארמונים גדולים, וכלים נפלאים, ותכשיטין וסגולת מלכים וכו' וכו', אם יסתכלו היטב יראו שגם הוא מלא כעס ומכאובות הרבה תמיד בכמה מיני אופנים וענינים, כנראה בחוש, ואין צריך לבאר זאת למי שיש לו מח בקדקודו,

וכמו שאמר שלמה המלך ע"ה (קהלת ב) גם כל ימיו כעס ומכאובות, וכתיב (איוב יד) אדם לעמל יולד, קצר ימים ושבע רוגז. וזה כולל כל בני אדם שבעולם, מקטן ועד גדול, ואין שום עצה ותחבולה להנצל מעמל ויגון, כי אם לברוח להשם יתברך ולעסוק בתורה, ואז אשרי לו, כי ניצול מעמל עוה"ז וזוכה לחיי עוה"ב. ע"כ.

וזה בחי' "ויקחו לי תרומה",

דהיינו לצאת מהדאגות והעצבויות והדכאונות ולזכות לחיות מתוך התרוממות הרוח (בחי' תרומה), אין עצה כי אם "ויקחו לי", היינו שיקחו אותי ואת תורתי בחי' (משלי ד-ב) כי לקח טוב נתתי לכם, תורתי אל תעזובו.
דהיינו להיות דבוק תמיד בה' בבחי' שיויתי ה' לנגדי תמיד,
ואז עטוף תמיד בהשגחתו יתברך ביודעו כי (ברכות ה:) כל מה דעביד רחמנא לטב עביד,
והוא (תהלים צב, טז) צדיק ולא עולתה בו.
ואין לאן לברוח כי אם אליו יתברך בבחי' "ממך, אליך אברח".
ואשרי איש שלא ישכחך ובן אדם יתאמץ בך.

בברכת התורה וכטו"ס
ראש ישיבת ברסלב מאיר
הרב שמעון יוסף הכהן ויזנפלד

תרומות לישיבה

עבור ארוחות צהריים לעניים הגונים תלמידי חכמים העוסקים בעבודת השם ומידות טובות

על פי דרכו בשמחה של רבינו נחמן מברסלב

יתקבלו בברכה 050-4161022

הראה עוד

מאמר מקושר

כתיבת תגובה