קיבלת פליק מן השמיים? תדע שזאת הישועה שלך | פרשת תזריע

בס"ד. ירושלים עיה"ק תו"ת בב"א, יום ו' עש"ק לסדר תזריע. לכבוד... אחדשה"ט! בעזרת השי"ת אכתוב לך משהו הקשור לפרשת השבוע

מכירים את השאלה הידועה : למה זה קורה לי? התשובה האמיתית היא שאם קיבלת פליק מן השמיים זה כדי שתתעורר לטובתך הנצחית – איך? למה? כנסו לקרוא איך להפוך הכל לטובה ולזכות לישועה אמיתית | מתוך עלון לשבת על פרשת השבוע תזריע.

וזהו (ויקרא יג-נט) "זאת תורת נגע צרעת.. לטהרו או לטמאו".

ובלשון הזה (ל' טומאה) מסתיימת הפרשה, והוא תמוה כי חז"ל תמיד הקפידו ויעצו לסיים בדבר טוב. ואכן במדרש לקח טוב, נגע בנקודה זו, וע"ש מה שתירץ.

ולפי דרכינו לימוד נפלא יש כאן, כי בעצם מה שבסופו של דבר הכהן טמאו בנגע צרעת זו תקותו ותוחלתו וטובתו, כי אם הכהן לא הי' מטמאו הוא הי' ממשיך בעבירות והפגמים שגרמו את הנגע, ולא הי' קולט או מיישב דעתו לחזור בתשובה, ועכשיו שנגזר עליו בדד ישב מחוץ למחנה מושבו (ויקרא יג-מו), הגיע תחילת ישועתו.

כי בהיותו מנותק מכל העולם והבליו בלי טירדות אין סוף, אלא לבדו בשקט גמור 'בדד' – יוכל ליישב דעתו סוף כל סוף, למה ועל מה ה' הביא לו צרעת, ויעשה תשובה שלימה על כך, וגם הקציבו הרבה זמן שיוכל לחשוב עוד ועוד ולהעמיק עוד ועוד, מהו התכלית של כל חיי הבלי העולם הזה. ובהיאך אנפין ניעל קדם מלכא.

נמצא שנהפוך הוא. החופשה הנפלאה והארוכה שקיבל כדי להיות "בדד ישב מחוץ למחנה מושבו" הכל טובה נפלאה מאד, שדרכה יוכל להתנתק מכל טירדותיו של העוה"ז להתמסר לחשוב על תכליתו. דהיינו מה יהי' באמת בסופו של דבר ממנו, ומה אנו עושים כאן בהאי עלמא שפילא, ומה באמת צריכים לעשות [ולהמנע, ולא לעשות] לטוב לנו לנצח.

בדומה לזה מצאנו, כשאדם חולה ונופל למשכב, ולא יכול לצאת מהבית / או בבית החולים, ושוכב משועמם, או מסתובב בבית בחופש מחלה, זה הזמן לנצל את ההזדמנות נפלאה שנקרתה בדרכו, ולעשות מאזן וחשבון הנפש רציני וארוך על מה אתינא להאי עלמא שפילא. ומה חובתינו בעוה"ז כלפי השי"ת ותורתו הקדושה, ומה יהי' בסוף ממני. ומהו העיקר, ומה הטפל, ולמה צריך להתמסר עם כל הכוחות ולנצל כל הזמן היקר והקצר העומד לרשותינו בעוה"ז.

וכיוצא בזה, ישנה הבחינה הזו למי שהגיע לבית הסוהר מכל סיבה שהיא. בצדק או שלא בצדק, מאחר שנמצא שם, יש לנצל את מצבו לחשבון הנפש נוקב, לאן מעשיו מובילים אותו, ומהו התכלית מכל מה שאדם עוסק בחייו. ולהפוך את הירידה לעליה גדולה ועצומה ולקרש קפיצה אל על. וזה בחי' (משלי יז-י) תחת גערה במבין מהכות כסיל מאה, וכמ"ש חז"ל (ברכות ז.) עיי"ש ברש"י.

וזה בחי' אתערותא דלעילא, שע"י שמקבלים ניעור טוב, מתעוררים וקמים לתחיה לחיים חדשים מלאי תוכן, מלאי יראת שמים, וחשק לעבדו יתברך, ולהתחיל התחלה חדשה ברגל ימין, כמו שצריך, ולהתחיל פרק חדש בחיים עם דף נקי ולבן. וכיוצא בזה מצינו כמה בחינות של ניעור ע"י כח עליון מן שמיא, התערותא דלעילא, כגון כמעט – תאונת דרכים וכיו"ב הרבה מאד, שהניעור נועד לנער אותנו כפשוטו.

ויהי רצון שנקלוט הניעורים מיד בתחילתם כשהן פשוטים ובזול.
בברכת התורה וכטו"ס שמעון יוסף הכהן ויזנפלד – ישיבת נצח מאיר

המדריך הראשוני להתבודדות נכונה ומועילה

תרומות לישיבה יתקבלו בברכה 050-4161022 או בדף התרומות

חולים לא מרגישים טוב?

צרו איתנו קשר –מוקד התפילות ותהילים ארצי

הראה עוד

מאמר מקושר

כתיבת תגובה