צמאה נפשי

כאיל תערוג על אפיקי מים.

צמאה נפשי לאלוקים. צמאון לקירבת ה´,

צמאון לתשובה כנה, צמאון לדביקות וביטול לה´.

לא-ל חי. שהוא יתברך חיותי, וכל מחשבותי עליו.

והוא ורק הוא ית´ כביכול חי באמת, וחי לנצח, וחייו חיים.

מתי אבוא ואראה פני אלוקים.

היינו מתי אזכה לבוא למדריגה כזו שה´ יסכים להראות ולגלות לי פניו.

א"נ לעלות לרגל לירושלים. דהיינו מתי אזכה לכל הכרוך בכך,

דהיינו גאולה מתוך הגלות ובנין בית המקדש, ועליה לרגל.

(ומכאן התעוררות לבוא בחשק להתפלל בכותל המערבי,

ולהרמב"ם יש נפק"מ להלכה למעשה גם בזה"ז ובפרט במועדות

וכן בימי אלול נוהגים עם ישראל לבוא ולומר סליחות בכותל ולהתפלל

נ.ב זה הזמן שלכם גם לפגוש אותנו ליד הכותל !).

ואראה פני אלוקים. פניו המאירים, של חסד ורחמים.

 (מתוך הספר שי למורא פירושים על תיקון הכללי)

הראה עוד

מאמר מקושר

כתיבת תגובה