ראש השנה שלי בארץ ישראל

ראש השנה שלי עולה על הכל

ראש השנה שלי בארץ ישראל | אם לא זכית לטוס השנה לאומן – אז לפחות אח יקר תשתדל להיות בקיבוץ של חסידי ברסלב על שם רבינו הקדוש

כי רבינו נחמן מברסלב אמר : שקיבל מתנה מאת השם יתברך שהוא יודע מזה ראש השנה… ראש השנה שלי עולה על הכל !!!

ראש השנה שלי בארץ ישראל

לא עוזבים את הרבי…

אז אם אתה לא טס אומן ראש השנה – אתה עדיין יכול לקיים ביתר שאת את עניין ה'קיבוץ' של ראש השנה שהוא עיקר גדול של רבינו – להתפלל עם חסידי ברסלב – להראות שאתה עם רבינו, והוא העורך דין שלך ליום הדין ולא אחר !

רבינו אמר שרוב רובו כבר בארץ ישראל,
וכל ההליכות שלי הם רק לארץ ישראל – כמה רבינו דיבר באהבה על ארץ ישראל,
ובכל אופן כך קיבלנו מרב לוי יצחק ז"ל וגדולי אנ"ש מהדורות הקודמים (רבינו נחמן רצה שיהי לו קיבוץ משלו בארץ ישראל).

אז אם לא טסת לאומן… תוכל לזכות…
להיות בקיבוץ הקדוש על שם רבינו בארץ הקודש בבית הכנסת הגדול של חסידי ברסלב בירושלים !
ויתקיים אצלך ביתר שאת דברי רבינו ז"ל

> "להיות אצלו על ראש השנה" <<

כי העיקר של ראש השנה הוא הקיבוץ על שם רבינו נחמן – ללא קשר עם אמירת התיקון הכללי [שמקיימים כל ימות השנה] או דין שולחן ערוך ללכת על קברי צדיקים ערב ראש השנה דבר שהיה נהוג דורי דורות ורבינו לא חידש בזה דבר [כי גם ההתאספות שלו בחייו היתה לא בדין דין קברות צדיקים ערב ראש השנה אלא קיבוץ של החסידים על שמו בראש השנה],

וזה לא משנה אם זה 50 מטר או 500 מטר מהציון, או בארץ ישראל הארץ הקדושה הנבחרת מכל הארצות, כי אור הצדיק מאיר בכל העולמות – ובפרט בירושלים בראש השנה – כמו שכתוב "עיני ה' אלוקיך בה מראשית שנה  (ראש השנה) ועד אחריתה (ערב ראש השנה)".

רבינו אמר "רובי כבר בארץ ישראל" ולאן שאני הולך אני הולך לארץ ישראל !
רבי לוי יצחק ז"ל אמר בקיבוץ הקדוש בירושלים על הנוסעים לאומן
" הם נוסעים לאומן – אבל דער רבי איז דא [הרבי פה]"

אז אם לא טסת לאומן – אל תעזוב, תשאר עם הרבי
יש הכנסת אורחים – כולל ארוחות מלאות, לינה במחירים סבירים – והרבה שמחה להשאר עם רבינו בארץ ישראל…!!

הראה עוד

מאמר מקושר

כתיבת תגובה