רצונות וכיסופים לה'

רצונות וכיסופין

במה מתבטאים הרצונות והכיסופין?

אומר רבינו הקדוש בליקוטי עצות (רצון, וכיסופין, א)

"עיקר התהוות הנפש הוא על ידי ההשתוקקות והכיסופין והרצונות

הטובים של איש הישראלי אחר ה' יתברך,

כל אחד לפי מדרגתו שהוא נכסף ומשתוקק ומתגעגע להגיע אל מדרגה

למעלה ממנה, על ידי הכיסופין אלו נעשה נפש קדושה" (ליקוטי מוהרן, לא)

מסביר לנו רבינו הקדוש זכותו יגן עלינו ועל עם ישראל-

ה' משתוקק לכיסופים ולרצונות שלנו יותר מכל דבר אחר ,

אנחנו יכולים להיות כבר במעלה גבוהה,ואנחנו יכולים להיות רק בתהליך ההתקרבות

אבל הרצן התמידי להתקרב, הכיסופים וההשתוקקות הרבה יותר חשובים לו.

אומר הקב"ה לבניו ככה אני רוצה אתכם משתוקקים כוספים ומתרגשים אלי כמו בפעם הראשונה שלכם שהתקרבתם,

הקב"ה רוצה שכל יום נרגיש כמו שהתקרבנו אליו בפעם הראשונה

שנתרגש כשנפתח סידור , שנתפלל כל מילה בכוונה ,

שנתרגש להניח תפילין כמו שהתרגשנו ביום הראשון שקיבלנו על עצמינו עול מצוות

שנלמד תורה בשמחה בשירים ונהנה ממנה תמיד כמו  שהתרגשנו והיינו מלאי השתוקקות ללמוד

ממנה כמה שיותר כשרק נכנסנו לבתי הספר ולתלמודי התורה.

הקב"ה רוצה שנשמר את ההתרגשות ונשתמש בה

על ידי ההתחדשות ושמירה על רוח צעירה,

הקב"ה בעצמו מחדש את הבריאה כל יום מחדש – "המחדש בטובו בכל יום תמיד מעשה בראשית"

רמז לכך שכל יום וכל שעה אינה דומה לחברתה , כל יום צריך להתחיל מחדש כאילו רק עכשיו נולדנו

ואנחנו מלאי ריגושים ורצונות ללמוד מלא כמה שרק אפשר

ככה ה' רוצה אותנו.

לא משנה באיזו דרגה אתם נמצאים , כי לפעמים הכיסופים והרצונות קצת נעלמים לנו

תמיד צריך להשתוקק ולהיות בשמחה כמו בפעם הראשונה.

תנסו להיזכר בכל ההתחלות החדשות שהיו לכם בחיים ברצונות ובכיסופים

התחושות לא נעלמו הם עדיין בתוכינו רק צריך להוציא אותם,

על ידי שנשתמש ברצונות ובכיסופים האלה נגיע שוב לאותם אורות שהיינו בתחילת דרכינו

לא שווה?

הראה עוד

מאמר מקושר

כתיבת תגובה