שאלה באמונה | ייסורים של הילדים

שאלה באמונה

אם הא-ל אוהב באמת כל יהודי, ואם  הוא עושה את כל המעשים,

למה נתן לבן שלי בגיל שנה וחצי מחלה קשה ?

אם הוא שונא אותי, למה לא נתן לי את זה ?

איך הוא מצפה שאוהב אותו ואתפלל אליו ככה ?


לקמן תשובת הרב לשאלתך :


א – מכיוון שאם ה' היה מוותר תמיד , היה מצב של הפקרות , ורוצח לא היה מפסיד כלום , וכן גנב וכן נואף.
ע"כ ישנה מידת הדין שלא מוותרת (אלא אם כן…) .
ב – ייסורים ועונשים באים על הילדים  , כדי לכפר עוונותיו הן מגילגול זה הן מגילגולים קודמים –
ולפעמים לשם ניסיון (לראות איך אדם מקבל ומגיב)
ג – חשבונות עם תינוקות הם עם הגילגולים הקודמים שלהם – ויש בזה גם כן לעורר את ההורים .
ד – ואבא אוהב – לפעמים נותן סטירה מצלצלת .
ולצורך – מייסר בדיבור ובמעשה .
ורופא שמזריק זרקיה כואבת , או מנתח המנתח – אין זה אומר ששונא את הפציינט . אדרבא מיטיב עמו .
והכלל הגדול ש…."הכל לטובה" 
אמר המעתיק :
ותפילה היא דרך להמתיק את הייסורים ולהתקרב ולהבין שהכל לטובה
ולזכות לחיים טובים יותר, בידיעה של אמונה שכל הנסיונות שעוברים עלינו בעולם הזה
זה עבור הבחירה שנעבור את המבחנים ונעמוד בניסיון של אמונה – וזה טוב לנו לחיי נצח ועולם הבא
להכנס מצוחצחים אחרי ששילמנו את החשבונות של העוונות לחיי עולם הבא נקיים כנ"ל .
וכן לבוא עם זכויות שעמדנו במבחנים ובניסיונות וזה כדי לקבל שכרם לעתיד לבוא בתענוגות נצחיים .
בשורות טובות

טוב שתהיה רגיל בתפילה זו – תפילה של ייסורים

כל יום תקופה ארוכה עד שיכנס ויתיישב ותבין בלב שלם את התירוץ !

 

ספר ליקוט תפילות לרבי נתן מברסלב תפילה קכא

(מיוסד ע"פ תורה קס"ה)

"אשרי הגבר אשר תיסרנו יה ומתורתך תלמדנו, להשקיט לו מימי רע עד יכרה לרשע שחת. כי לא יטוש יהוה עמו ונחלתו לא יעזב", 

רבונו של עולם מלא רחמים טוב ומטיב לכל עזרני והושיעני שאזכה לקבל הכל באהבה, 

ואפילו כשאתה שולח עלי ברחמיך לפעמים איזה יסורין הנדמים לרעות חס ושלום, אזכה לקבל הכל באהבה גדולה באמת, ותפתח את לבי בקדושה גדולה שאזכה לידע ולהבין באמת אשר כמוני כמו שאני הוא, כמו שעשיתי נגדך, כל מה שאתה עושה עמי, הכל רחמים רבים וחסדים גדולים בלי שעור וערך עד אין סוף ואין תכלית, כי אי אפשר לבאר ולספר לעולם עוצם ריבוי הרחמנות והחסדים והטובות אשר עשית עמי ואשר אתה עושה עמי, ואשר אתה עתיד לעשות עמי בכל עת ורגע. מה אומר, מה אדבר, "מה אשיב ליהוה כל תגמולוהי עלי". 

אך מה אעשה ועוונותי טמטמו את לבי ועקמו את דעתי ולבבי, עד שאיני זוכה להרגיש אהבתך בלבי, אף גם רוצים להטות את לבבי בכל עת להרהר אחרי מידותיך הטובות והישרות חס ושלום:

על כן באתי להפיל תחנתי לפניך שתמלא רחמים עלי, ותשמרני ותצילני מכל מיני עקמימות שבלב, ותחזק את לבבי ודעתי באמונתך הקדושה לידע ולהאמין תמיד כי צדיק אתה יהוה וישר משפטיך, ולפי מעשי הרעים הפגומים אתה מתנהג עמי בחסד גדול וברחמים רבים בלי שעור. 

ואתה ברחמיך וחסדיך הגדולים תחוס ותחמול עלי ותשמרני ותצילני מכל מיני רעות וצרות ומכל היסורין שבעולם, כי אתה חנון המרבה לסלוח. ולפי עצם ורבוי פשעי אשר כל היסורין שבעולם אינם מספיקים חס ושלום לתקן עון אחד ]ופגם אחד[ הקל שבקלים בערך עוונותי, אף על פי כן רחמיך יקדמוני כי אתה יכל למחול ולסלוח לי בלי שום יסורים כלל, כמו שכתוב: "כי עמך הסליחה למען תורא". וכתיב: "כי עם יהוה החסד, והרבה עמו פדות. והוא יפדה את ישראל מכל עונותיו", 

על כן פרשתי ידי אליך בעל הרחמים, רחם עלי ושמרה נפשי, והצילני מכל מיני רעות וצרות ומכל היסורים שבעולם. לא כחטאינו תעשה לנו ולא כעוונותינו תגמל עלינו. 

ומה שאנו מוכרחים לקבל על פי דרכי רחמיך וחסדיך האמתיים, אנא יהוה טוב ומטיב עשה עמנו פלא לחיים, ועזרנו והושיענו שנזכה לקבלם באהבה גמורה באמת. 

 ולא תשלח עלי שום יסורים כי אם בעת אשר תעזרני בקדשתך העליונה שאזכה לקבלם באהבה גמורה באמת, ולא אתחיל להרהר אחריך כלל. ואזכה לשום אשם נפשי, ואל אל אומר "נשאתי ולא אחבל". 

רחם עלי למענך, ולא אהיה מבעט ביסורים רק תתן לי כח ודעת לקבלם באהבה באמת, בעת אשר תרצה ברחמיך האמתיים ליסרני באהבה, "כאשר ייסר איש את בנו". 

וברחמיך הרבים תקל מעלי היסורים בכל הקלים ]הקלות[ שבעולם, כי כחי חלש ודל ודעתי פגומה, ואין לי שום כח ודעת לקבל יסורים כלל. כחסדך עשה עמי, "חנני אלהים כחסדך, כרב רחמיך מחה פשעי. כחסדך חיני ואשמרה עדות פיך. יהוה אל באפך תוכיחני ואל בחמתך תיסרני". 

 מלא רחמים, עשה רצוני כרצונך, שאזכה לבטל רצוני לגמרי מפני רצונך. ולא יהיה לי שום רצון של עצמי כלל, רק כל רצוני יהיה שיהיה הכל כרצונך באמת, מעתה ועד עולם אמן סלה:

 

שאל את הרב

יש לכם שאלות באמונה שאלה בהלכה או כל שאלה בחיים ?

רוצים תשובה אמיתית על פי דעת תורה ודרכי רבינו נחמן מברסלב ? כנסו לקבל תשובות שאל את הרב

הראה עוד

מאמר מקושר

תגובה אחת חביבה ביותר

  1. הסר מעלי כל קללה ואות קלון גרש את כל הרוצים ברעתי, את השדים המדרים שינה מעלי ומקשים עליי אתחיי וחיי ילדיי וחיי משפחתי
    תן לי ברכה לרחמים לפרנסה וחיים טובים מאושרים ומעושרים תן לי לחיות את שארית חיי בטוב באמת צדק ורחמים החזר נשמת אפי אליי כחיוך המזכה את חיי להיות המאושר באדם לקום בבוקר עם רצון לעשיית מלאכה ויצירה לאהבה ושלום וחסד של אמת

כתיבת תגובה