שמואל הלוי וואזנר זצ"ל ו…ברסלב !

הרב שמואל הלוי וואזנר זצ"ל וברסלב – מאת ברסלבר.

הרב שמואל הלוי וואזנר זצ"ל וברסלב !

בעיר אלעד מתקיים בקביעות שיעור בליקוטי מוהר"ן בבית מדרשו של נכד הגר"ש וואזנער זיע"א, מפי ר יצחק כרמל שליט"א.

לפני כמה שבועות ניגשו אל נכד הגר"ש, ושאלו בפליאה, הייתכן שהנך מקדיש את בית מדרשך המיועד להמון העם, עבור שיעור בספרי ברסלב, ללא כל פחד ומורא.
ענהו הנכד, ששמע מפי זקנו הגר"ש זי"ע, שבהיותו בחור התקשה מאד מאד בעבודת ה', וכמעט הרים ידיו ח"ו, עד שבהשגחה פרטית מופלא מצא ספר "השתפכות הנפש", ולא הניחו מידו כל ימי בחרותו, עד שבזכות זה זכה להנהיג את ישראל משך עשרות שנים, כאשר נוהרים אליו מכל קצוות תבל, כל החוגים וכל הקצוות ממש. הפטיר הנכד ואמר, אם סבא שלי הציל את חייו על ידי רבי נחמן, בוודאי שזכות היא לי להכניס אורחים כה יקרים אצלי בבית הכנסת, להציל ולשמח נפשות יקרות בצילו של הנשר הגדול.
זכותו תגן עלינו ועל כל ישראל אמן.
הראה עוד

מאמר מקושר

כתיבת תגובה