שקר ומזל רע

שקר ומזל רע !

(נכתב ע"י זיכוי הרבים) חידוש מקסים שקראתי ורציתי לשתף…

מובא במדרש (שוחר טוב תהלים ז`),

כי בשעה שאמר הקדוש ברוך הוא לנח שיכניס לתיבה

שניים שניים מכל מין ומין, בא גם השקר ורצה להיכנס לתיבה.

אמר לו נח: אין לך רשות להיכנס לתיבה כי אין לך בת זוג, והקדוש ברוך הוא אמר: "שנים שנים" יכנסו לתיבה.

הלך השקר וחיפש לו בת זוג. והנה פוגש בדרכו את המזל הרע (שהיתה מפסידה ממון מכל אדם).

שאלה אותו: מאין אתה בא?

חוזר אני מנח – ענה השקר – ביקשתי להיכנס לתיבה, וסרב משום שאין לי בת זוג.

ומה תתן לי אם אנשא אני לך? שאלה המזל רע.

כל מה שארוויח אני בשקר – אתן לך ! ענה השקר.

הסכימה המזל רע ונכנסו יחד תיבה.

ואכן, כאשר יצאו מהתיבה, אחרי המבול, קיים השקר את הבטחתו, וכל מה שהרוויח – נתן לה והפסידה…

זה מה שנוהגים העולם לומר – סיים המדרש – מה שאדם מרוויח על ידי שקר, מפסיד הוא על ידי מזל רע…

מזל טוב – לא להיות שלימזלניק ! ותפילה נגד עין הרע !

רחוב אין לי

הראה עוד

מאמר מקושר

כתיבת תגובה