תודה

סליחה על ההעלמות ליומיים – רק היום קמנו  מהשיכרות ועדיין אנחנו %$#@& – חחחחחחחחחחחחח !!

תודה לכל המסייעים והתורמים למשתה היין של חסידי ברסלב

אנחנו מודים לכם על כל טיפת אלכוהול ויין ששמח אותנו – חסידי ברסלב,

ובזכות זה יהי’ רצון מלפני ה’ שיתקיים בכם המשמח את שלי את שלו אני משמח

ישמח ה’ יתברך אתכם בכל מיני שמחות וישועות טובות ונפלאות, אמן ואמן !!

חסידי ברסלב – ישיבת “ברסלב מאיר”

WWW.BRESLEVMEIR.COM

הראה עוד

השאר תגובה / או שמות לברכה