תוספות יום טוב

יום שישי הקרוב הוא יום פטירתו של בעל התוספות יו"ט על המשנה | בע"ה מוסדות ברסלב ילמדו משניות עם פירוש תוספות יו"ט, ביום החשוב והקדוש הזה, ולאחר מכן יזכירו שמות להברכה והצלחה בזכות הצדיקים ולומדי התורה הקדושים שמסרו נפשם על לימוד התורה ועל עם ישראל.

יהי' רצון שבזכותם יתקבלו תפילותינו ברצון ונראה ברכה ושמחה במעשי ידינו.

התוספות יום טוב

 

רבי גרשון שאול יום-טוב ליפמן הלוי הלר ולרשטיין (השל"ט 1579 – ו' אלול התי"ד 1654) – (מכונה "התוספות יום-טוב", "התוספות יו"ט" או "התוי"ט") מגדולי חכמי אשכנז ופולין, רב ומחבר. ומגדולי פרשני המשנה, בעל פירוש "תוספות יום טוב" על המשנה אשר על שמו הוא מכונה.

רבי גרשון שאול יום טוב למד בצעירותו אצל המהרי"ל, ונחשב לבכיר שבתלמידיו. בהיותו בן 18 נתמנה לדיין בבית דינו של רבו המהר"ל, ובתפקיד זה כיהן כ-28 שנים עד שנתמנה לכהן כרב בניקל שבורג ולאחר 6 חודשים נתמנה לכהן כאב"ד בווינה.

מסופר ששונאיו הלשינו עליו לפני הקיסר, והאשימו אותו בזילזול במדינה ובפגיעה בנצרות.

בפעם אחרת נאסר והושם בהפרת הוראות האפיפיור לשרוף את התלמוד הבבלי, ובמקום זאת הוציא ספר על התלמוד. בית הדין גזר עליו גזר דין מוות, אולם לאחר תחינות ובקשות חנן אותו הקיסר ושחררו תמורת קנס נכבד והגבלת פעילות.

 את יום מאסרו ה' בתמוז, קבע כתענית לצאצאיו.

מאוחר יותר התמנה לרבה של קרקוב, ולאחר כמה שנים גם לראש ישיבתה.

רבות מתשובותיו בספרי השאלות ותשובות עוסקים בנושא התרת עגונות  – עקב גזירות ופוגרומים ביהודים בשנים ת"ח ות"ט, להן סייע.

 

 בברכת התורה ולומדיה

מוסדות ברסלב

 

מסירת שמות ללימוד ותפילה ביום המסוגל

  מוקד התפילות של חסידי ברסלב

  מסירת שמות לתפילה וברכה חינם

  בישיבת ברסלב בכותל, בקבר רחל, אומן ועוד
  בעת רצון של חצות לילה והילולת צדיקים.

  למען אהבת ישראל וזיכוי הרבים
  מסירת השמות הוא חינם
  ניתן להרשם קבוע בתפילות יומיומיות -
  בתרומה סמלית לטובת סעודות עניים הגונים.

  להבדיל בין החיים למתים -
  שירות אמירת קדיש בתשלום ו/או תיקון נפטרים.

  שימו לב

  לתפילהיש למלא שם פרטי ושם האמא, ולפרט את הבקשה.
  כגון : לברכה, זיווג הגון, זרע של קיימא, לידה קלה, פרנסה ברווח ובנחת, רפואה שלימה, בריאות איתנה, הצלחה, ושמחת חיים.

  לאמירת קדיש : יש למלא את שם הנפטר ושם האבא או האמא לפני המנהג. ותאריך פטירה עברי!

  נ.ב תרומות יתקבלו בברכה

  שם פרטי ומשפחה של המבקש (חובה)

  דואר אלקטרוני (חובה)

  לתרומות - השאירו מספר נייד

  שמות לברכה ופירוט הבקשה

  הראה עוד

  מאמר מקושר

  כתיבת תגובה