תזהרו לא לאבד חיי נצח | מה התכלית ?

בס"ד, ירושלים עיה"ק תו"ת בב"א, יום ו' עש"ק לסדר משפטים | לכבוד... אחדשה"ט! בעזרת השי"ת אכתוב לך משהו הקשור לפרשת השבוע

פרשת השבוע משפטים – תזהרו לא לאבד חיי נצח | מה התכלית ?

(שמות כא- ו, ז) "ואם אמור יאמר העבד, אהבתי את אדוני את אשתי ואת בני.. והגישו אל האלקים ורצע את אזנו במרצע".

תזהרו לא לאבד חיי נצח | מה התכלית ?

כי מגיע הזמן ומן השמים מזמנים לאדם חלון הזדמנות פז מיוחד, שבו הוא יכול להשתחרר מעבדותו מכל עניני הבלי העוה"ז, והוא בטיפשותו מבזבז שעה גורליות ומיוחדת זו והזדמנות פז זו, ומבלבל את עצמו, ועושה חשבון דס"א, ואומר לנפשו מה שאומר, וכדלהלן.

וזהו "אם אמור יאומר העבד" המשועבד לתאות הגשמיות והבלי עוה"ז, "אהבתי את אדני", הרי יש לי בוס, ופרנסתי מסודרת, וכי דבר קל ופשוט הוא להיות מסודר מבחינה כלכלית?!

"את אשתי", היינו 'שפחה כנענית', אבל מה זה משנה, אמנם היא לא בי"ג די"ל, והיא לא גרויסע יחוס, אבל מה זה משנה הלא כבר רגיל עמה, ומספקת את צרכיו, ונהנה ממנה, והיא נחמדה לו,

"ואת בני" היינו בניו מהשפחה כנענית, שעל פי הלכה הם עבדים כנענים לכל דבר, אבל מה זה משנה, הרי הם זרעו, ושובבים חביבים, והם בבחינה מסויימת 'שלו',

וע"כ אחרי יישוב הדעת דקליפות וס"א, מחליט לוותר על הזדמנות חייו, להתחיל חיים חדשים מתוך קירבת ה' ועשיית רצון ה', אלא מתוך ראש של עם הארץ, מחליט להשאר במצבו הקודם,

וע"כ ענשו "ורצע את אזנו במרצע" למזכרת טימטומו, וכמ"ש חז"ל (קדושין כב: והוא מהמכילתא) אוזן ששמעה על הר סיני (ויקרא כה-נה) כי לי בני ישראל עבדים, והלך וקנה אדון לעצמו – תרצע.

והנה פגשתי במציאות, את ענין הנ"ל, בד' בחינות.

א) פגשתי יהודי שרח"ל היה "נשוי" עם גויה וילדה לו ילדים גוים, והיה מסודר מבחינה כלכלית, כי אשתו הרוויחה הרבה כסף, והנה הגיע היום והתעורר בתשובה, והיו לו כל הבחינות שכתבנו למעלה, והיו לו עליות וירידות בענין הנ"ל, והענין הנ"ל עדיין לא הסתיים והוכרע, ה' ירחם.

ב) פגשתי יהודי חילוני הנשוי לחילונית, שמאד מאד רצה להתקרב ליהדות, אבל אשתו לא הסכימה לכלום והתנגדה בכל הכח והתוקף לשום התקרבות, כי פחדה פחד שוא ודמיוני שהולכת להפסיד, ועולמה הולך ליחרב (וכמובן שהכל שקר ודמיונות, ונהפוך הוא, ויש הרבה מה לדבר ולהוכיח ואכמ"ל) ולבסוף רח"ל נשאר בחוץ, וי וי, חבל חבל.

ג) פגשתי יהודי דתי, מסורתי פלוס, שחשקה לבו להתחיל לקיים שולחן ערוך כמו שצריך, ולהתקרב לציבור החרדי, החרד מדבר ה', ורצה להביא את ילדיו, ליהדות אמיתית המדקדקת בקלה כחמורה, והגברת הרימה קול גדול, וגם בכתה לפניו "אתה רח"ל הולך להיות שחור" רח"ל וכו', ולבסוף נסוג אחורה.

ד) פגשתי יהודים יקרים שטעמו טעם עבודת ה' באמת, טעם התבודדות, טעם יישוב הדעת, טעם אור התכלית, הבחינו בשקרא דהאי עלמא, טעמו טעם צדיק האמת ומתיקות אמרותיו עצותיו והדרכתו, טעמו טעם שמחה אמיתית, ושיחת חבירים המבקשים את ה' ולברר ולהפנים על מה אתינא להאי עלמא שפילא.

ולבסוף עשו כל מיני חשבונות שלום בית מדומה, ילדים מסודרים במוסדות, גמ"ח הקהילה ועצת המששני"ק ולא זכו להדבק באור האורות ונשארו אצל בחי' רשעים בחושך ידמו (ש"א, ב-ט) (ר"ת רבי נדסא) ראה ל"מ (ח"א סי' קיא),

הנה כי כן העולם מסוכן ומטעה, אשרי הזוכה להדבק באמת לאמיתו.   

 בברכת התורה וכטו"ס שמעון יוסף הכהן ויזנפלד – ישיבת נצח מאיר

להורדה והדפסת העלון השבועי לשבת פרשת משפטים לחץ כאן

הראה עוד

מאמר מקושר

כתיבת תגובה