תיקון הכללי | ניסים ונפלאות

תיקון הכללי | ניסים ונפלאות

אזכרך מארץ ירדן, וחרמונים מהר מצער.

היינו אומר ומתפלל דוד המלך לפני בורא עולם בתחנון וריצוי ואמתלאות,

רבונו של עולם אע"פ שחטאנו לך במעשה העגל ובשיטים וכו´, לא מנעת מלעשות לנו ניסים ונפלאות והובשת לנו את מי הירדן וכו´..,

וגם – מהר מצער. תרגום: "דקבילו אורייתא בטורא סיני דמכיך וזעיר".

פירוש שנתת לנו את התורה בהר סיני שהוא נמוך שבהרים וקטן משאר ההרים.

ומפה יוצא לימוד גדול בעבודת ה' ותפילה לפני ה'

בתחנונים וריצויים לפניו יתברך לא כדרך גניבת הדעת

אלא כמי שבאמת רוצה וקשה לו – ריבונו של עולם אף על פי שקשה לי ואני לפעמים עושה מעשים כמעשה העגל

תרחם עלי ותעשה עימי ניסים ונפלאות !!

ותקרב אותי, ותתן לי דעת תורה והתקרבות אליך כב-הר סיני, שאוכל ללכת בדרך הישר והנכון והרצוי לפניך

וכו' וכו'. וכל אשר חפץ באמת ישלחו לו משמיים דברי ריצוי ופיוס לפני ה' להתקרב ולהתעלות בעבודתו ית'

 (פירוש "שי למורא" על התיקון הכללי תיקון הכללי)

הראה עוד

מאמר מקושר

תגובה אחת חביבה ביותר

כתיבת תגובה