תיקון הכללי | פסח

תיקון הכללי | פסח

כמה פירושים על התיקון הכללי של רבינו נחמן מברסלב, שראינו לנכון להביא בימי הפסח מתוך הספר "שי למורא" פירוש על מזמורי התיקון הכללי שנכתב באומן מול ציון רבינו הקדוש ע"י הרב החסידי רבי שמעון יוסף הכהן ויזנפלד שליט"א ובהם יסודות השקפה והדרכה לבני דורינו – אשרי המאמצם !

והקשר שלהם לפסח כי פסח הוא עניין שלספר ביציאת מצריים ונפלאות וניסים שהשם עשה לאבותינו ולנו בימים ההם ובזמן הזה כפי שיכול לראות מי שרוצה לראות ולא להסתיר כל אחד ואחד בכל מה שעובר עליו בהבלי העולם הזה – אז שירו לו זמרו לו שיחו בכל נפלאותיו !

תיקון הכללי | פסח

(תיקון הכללי מזמור קה)

תהלים פרק-קה : {א} הודו ליהוה קראו בשמו הודיעו בעמים עלילותיו: {ב} שירו לו זמרו לו שיחו בכל נפלאותיו: {ג} התהללו בשם קדשו ישמח לב מבקשי יהוה: {ד} דרשו יהוה ועזו בקשו פניו תמיד:

הודו לה´, קראו בשמו.

ג´ דברים הם:

א) להודות ולהלל לה´, על כל דבר ודבר, קטן וגדול, גשמי ורוחני.

ב) קראו בשמו, דהיינו להתפלל ולבקש מהשי"ת על כל דבר. א"נ "קראו בשמו" תפרסמו שמו.

ג) הודיעו בעמים עלילותיו.

לפי הפירוש הראשון ב"קראו בשמו" — כאן הפירוש לפרסם התפילה לה´ בכל העולם, אפילו אצל הגוים.

ולפירוש הב´ היינו לפרסם את ה´ לא רק אצל יהודים אלא גם אצל האומות.

ואין הכוונה לעמוד ברחוב כמיסיונר ח"ו, אלא להתנהג ביושר בכל דבר במו"מ ובנחת עם הבריות, לקדש שם שמים.

ובטח שלא לחלל שם שמים ושם הצדיק באורות והתנהגות שלא בדרכי התורה ובדרך ארץ ! (תיקון הכללי)

שירו לו, זמרו לו.

י"א שירה בפה (בחי' שירו), וזמרה בכלי (בחי' זמרו).

ופעולות אלו של שירה וזמרה בחי' ניגון – מראים אהבה, דהיינו אומר הפסוק : תגלו אהבת ה´ באופן גלוי וניכר.

שיחו בכל נפלאותיו.

כי השי"ת עושה נפלאות בכל עת, עם היחיד ועם הרבים,

והי´ ראוי לעשות עסק שלם מכך כלומר כל אדם שהשם עשה ושוה עימו נפלאות, שיפרסם הדברים פירסום רב, ברוב דיבורים וסיפורים להרבה אנשים הרבה פעמים כמה ואיזה נפלאות השם עשה עימי בחסדו ונפלאותיו וכד'.., (מה שאין דרך העולם לעשות כל כך, אתם כן תעשו !). (תיקון הכללי)

התהללו בשם קודשו.

כלומר תשמחו ותתפארו על כך שהשי"ת ושמו הקדוש שורה ונקרא עלינו (ואנחנו יהודים עושי רצונו ושומרי תורתו),

ותאמרו כל הזמן "אשרינו, ואשרינו, מה טוב חלקינו…" וכמובן הכל לפי הענין, דהיינו ע"פ רוב תעשו כך — ביניכם לבין עצמכם, ויש פעמים שניתן לעשות כן גם לעיני הגוים, באופן שלא מעורר אותם לשנאה מקנאה.

ישמח לב מבקשי ה´.

כי הדיבורים והפעולות הנ"ל (המוזכרות מתחילת המזמור עד כאן) — מביאות את מבקשי ה´ לשמחה עצומה. והרי סגולה ועצה לשמחה!!!. א"נ ללא כל קשר עם כל הנ"ל, ה´ משמח לבות מבקשיו.

בברכת פסח כשר ושמח חסידי ברסלב ישיבת "נצח מאיר"

הראה עוד

מאמר מקושר

כתיבת תגובה