תיקון הכללי | למנצח – למי שרוצה להצליח בענייני נצח


מזמור מא מהתהלים

למנצח מזמור לדוד

למנצח. פירוש למי שרוצה להצליח בעניני "נצח"

ולנצח את אויביו הרוחניים (יצר הרע, סיטרא אחרא וכת דיליה)

וגם בעניים גשמיים – יטה אוזנו לנאמר במזמור זה,

כגון להיות משכיל אל דל (פסוק ב) להיות חכם ולעזור בחכמה לאחרים,

ולהתנהג בתמימות, כמו שכתוב במזמור ואני בתומי (פסוק יג).

ולהרבות בתפילה ותחינה (פסוק ה) ה´ חנני, רפאה נפשי.., ואתה ה´ חנני (פסוק יא),

ולהתחזק בתשובה (שם) רפאה נפשי כי חטאתי לך,

ומתוך התחזקות בשמחה ותפילה ולכל (כדלקמן מיד).

מזמור לדוד. אמרו חז"ל (מדרש תהלים מזמור כד) כל מקום שנאמר "לדוד מזמור",

לפני שאמר המזמור כבר זכה לרוה"ק,

וכל מקום שנאמר "מזמור לדוד", ע"י התחזקות בשמחה

בבחי´ (מלכים-ב ג, טו) "ויהי כנגן המנגן…" עי"ז שרתה עליו רוה"ק.

נמצא שע"י התחזקות בשמחה אפשר לצאת מכל מצב נפשי וגופני קשה, ולהגיע לרוה"ק.

 

מאת ראש מוסדות ברסלב ישיבת "נצח מאיר" לבעלי תשובה – הרה"ח שמעון יוסף הכהן ויזנפלד שליט"א]

(מתוך ספר "שי למורא" על התיקון הכללי)

מחשבות והרגשות בעת אמירת התיקון הכללי,

ניתן להזמין חוברות של תיקון הכללי לזיכוי הרבים במחיר הפצה !

לפרטים 050-4161022

הראה עוד

מאמר מקושר

כתיבת תגובה