תיקון הכללי 4

[מאמרים וליקוטים מתוך הספר "שי למורא", מחשבות והרגשות בעת אמירת תיקון הכללי ויש בפירושים הרבה יסודות יקרים וחשובים לעבודת ה' – על פי דעת רבינו נחמן מברסלב, ואשרי המאמצם.

מאת ראש מוסדות ברסלב ישיבת "נצח מאיר" לתורה ותפילה, מידות טובות ושמחת חיים – הרה"ח שמעון יוסף הכהן ויזנפלד שליט"א]

 

שויתי ה´ לנגדי תמיד. (תהילים ח)

הן בתפילה, הן בחשיבה להתבונן מה השי"ת הי´ רוצה שאני אעשה השתדלות הן בתורה ויר"ש ועבודת ה´, הן בחינוך הילדים וצרכי הבית. ואחרי שהתפלל ועשה השתדלותו – לא ידאג כלל, וישים מבטחו בה´, ויחשוב כי מימיני הוא, תמיד לעזרני בל אמוט (כדפרש"י).

 

ובהמשך להנ"ל (שם ט) לכן שמח ליבי, ויגל כבודי, אף בשרי ישכון לבטח. כי אם התפלל ועשה המוטל עליו לעשות ושם בטחונו בה´ (כנ"ל) – אזי יוכל להיות רגוע מכל הבחינות. כי האדם מורכב, מגוף וגשמיות, ורוחניות.

 

וזהו שמח ליבי – משכן הרוח, והתאות והרצונות. ויגל כבודי, משכן הנפש – וכוחותיו והכבוד הוא ג"כ שם הנשמה. אף בשרי (כפשוטו – שזה הגוף בכל ענייניו) ישכון לבטח.

 

וכמובן שעיקר הדאגה היא תמיד על ענייניו הרוחניים.

 

וזהו (שם י) כי לא תעזוב נפשי לשאול – לא תתן חסידך לראות שחת. כי מאחר שהנני עושה הכל ביישוב הדעת ובהתבודדות, ומתפלל על הכל, ואיני מתעצל לעשות לעובדא ולמעשה כל המוטל עלי – איני דואג כלל בעניני נצח, ומה יהי´ נעשה עמי אחרי שאעזוב את העוה"ז כדרך כל הארץ, ודרך העולם לפחד מהגיהנום והבלתי ידוע שאחרי המוות ובקבר וכו´, כל זה לא מבלבל ומטריד אותי כלל, וכנ"ל;

 

ובהמשך להנ"ל (שם יא) תודיעני אורח חיים. עכשיו אחרי שקיבל על עצמו לעשות הכל בתפילה והשתדלות ובטחון, ביקש על סייעתא דשמיא, כי סוף כל סוף האדם פועל לפי הבנתו, וכי מה מבין האדם, הרי הוא תמיד מלא ספיקות וטעויות, ע"כ ביקש שהשי"ת יודיע לו רצונו, וידריכהו בדרך הנכונה..,

וכך אזכה לשובע שמחות שהיא שמחה שאין לה קץ — במה שאזכה תמיד להיות דבוק בך ולראות את פניך,

ועי"ז אזכה לנעימות ותענוגי העולם הנצח, שהם התענוגות שהנך משפיע בימינך – מידת החסד שבך, מעבר לתשלום שכר הצדיקים שמגיע להם ע"פ הדין בהתנהגותם הרצויה לפניך.

לאוהבי ומוקירי התורה

יום יום מגיעים תלמידים לישיבתנו לחסות בצל התורה – בחורים רצינים אשר כל חשקם ורצונם – לטעום ולהתמסר לעבודת המידות ועבודת ה', ע"פ דעת והשקפת תורה של רבינו הקדוש מברסלב

קח יוזמה – בוא להיות שותף בלימוד התורה וזיכוי הרבים של מוסדות ברסלב
* ניתן להפקיד בבנק : שם החשבון ברסלב מאיר
מס' חשבון בנק: 694576 סניף: 184 בנק פאג"י
* לשליחת צ'קים יש לציין למוטב בלבד
כתובת: הרב סלנט 7 ירושלים מיקוד 95144

* לחץ כאן, להדפסה של טופס הוראת קבע – יש להחתים בבנק ולשלוח אישור עם הפרטים

* ניתן לתרום גם ע"י חברת PAYPAL באופן הבטוח ברשת!
בברכת התורה ולומדיה
יהי' רצון שיתקבלו התפילות ברצון
ויעשו פירות עולם טובים ומתוקים בתוך כלל ישראל
ברסלב מאיר 050-4161022-
מסירת שמות ללימוד ותפילה

  מוקד התפילות של חסידי ברסלב

  מסירת שמות לתפילה וברכה חינם

  בישיבת ברסלב בכותל, בקבר רחל, אומן ועוד
  בעת רצון של חצות לילה והילולת צדיקים.

  למען אהבת ישראל וזיכוי הרבים
  מסירת השמות הוא חינם
  ניתן להרשם קבוע בתפילות יומיומיות -
  בתרומה סמלית לטובת סעודות עניים הגונים.

  להבדיל בין החיים למתים -
  שירות אמירת קדיש בתשלום ו/או תיקון נפטרים.

  שימו לב

  לתפילהיש למלא שם פרטי ושם האמא, ולפרט את הבקשה.
  כגון : לברכה, זיווג הגון, זרע של קיימא, לידה קלה, פרנסה ברווח ובנחת, רפואה שלימה, בריאות איתנה, הצלחה, ושמחת חיים.

  לאמירת קדיש : יש למלא את שם הנפטר ושם האבא או האמא לפני המנהג. ותאריך פטירה עברי!

  נ.ב תרומות יתקבלו בברכה

  שם פרטי ומשפחה של המבקש (חובה)

  דואר אלקטרוני (חובה)

  לתרומות - השאירו מספר נייד

  שמות לברכה ופירוט הבקשה


  ניתן גם למסור פדיון נפש וקבלת ברכה – אצל גדולי וצדיקי התורה והחסידות ומשפיעי אנ"ש
  העברת בקשות לתפילה והדלקת נר בקברו של רבינו נחמן מברסלב באומן
  לישועה והצלחה, לרווח ופרנסה, לרפואה ולידה קלה, לנחת ושמחת חיים ( בתרומה – ביד נדיבה וברוח טובה )
  כמו כן שמות התורמים יופיעו בספרים ובקונטרסים ובעלונים ועו'… של רבינו נחמן מברסלב ותלמידיו המודפסים לזיכוי הרבים על ידי מוסדות ברסלב. ­

  אינדקס האתרים – שימושון, אינדקס אתרים

  הראה עוד

  מאמר מקושר

  כתיבת תגובה