התיקון הכללי 5

[מאמרים וליקוטים מתוך הספר "שי למורא", מחשבות והרגשות בעת אמירת תיקון הכללי ויש בפירושים הרבה יסודות יקרים וחשובים לעבודת ה' – על פי דעת רבינו נחמן מברסלב, ואשרי המאמצם.

מאת ראש מוסדות ברסלב ישיבת "נצח מאיר" לתורה ותפילה, מידות טובות ושמחת חיים – הרה"ח שמעון יוסף הכהן ויזנפלד שליט"א]

 

 

אשרי אדם לא יחשוב ה´ לו עוון. (תהילים ב')

 כי יש תשובה מעולה כ"כ שלא נשאר שום זכר של העבירה, וכאילו לא עשאה מעודו כלל.

כי יש תשובה כסוי חטאה – מכוסה היא אבל קיימת, ונשוי פשע – מסולקת למעלה ממנו, ורחוקה ממנו, אבל עכ"פ נמצאת או רישומה ניכר, אבל זו דרגה שלא יחשבו לו עוון כלל.

 

אי נמי רמז יש לתשובה מאהבה, ´עוון לא יחשוב´ אבל זכות יחשוב, וכמ"ש חז"ל (יומא פו, ב) העושה תשובה מאהבה – זדונות נתהפכים לזכויות.

 

ולכאורה המילה "אדם" מיותרת היא, שהרי מקודם לא אמר "אשרי אדם נשוי פשע, אשרי אדם כסוי חטאה", אלא בא לרמז שע"י תשובה שלימה זוכה ונעשה כאדם הראשון, יציר כפיו של הקב"ה.

 

א"נ בא לרמז שתשובה שלימה תלויה ג"כ בזה שהוא אדם (א מענטש), דהיינו בן אדם בעל מידות טובות ודרך ארץ, ונימוסים אנושיים (ואינו מ"חיות הקודש").

 

נ"א [נוסח אחר] ואין ברוחו רמיה. היינו שמעיד עליו יודע תעלומות שלעולם אינו חוזר לעוון הזה, שזו תשובה שלימה כמ"ש הרמב"ם (הל´ תשובה פ"ב ה"ב).

 

א"נ שאין בו שמץ מגונב דעת העליונה (עי´ בצעטיל קטן לנועם אלימלך). ובתרגום "ודלא ברוחיה נכלא", לשון "נוכל". וא"כ יש לקשר זה עם מש"כ בדיקדוק מילת "אדם". היינו שבין אדם לחבירו ובפרט בעניני ממונות, הוא בסדר.

ויש מפרשים שלא עשה תשובה לרמות את הבריות, או לא עושה תשובה בבחי´ אחטא ואשוב.

לאוהבי ומוקירי התורה

יום יום מגיעים תלמידים לישיבתנו לחסות בצל התורה – בחורים רצינים אשר כל חשקם ורצונם – לטעום ולהתמסר לעבודת המידות ועבודת ה', ע"פ דעת והשקפת תורה של רבינו הקדוש מברסלב

קח יוזמה – בוא להיות שותף בלימוד התורה וזיכוי הרבים של מוסדות ברסלב
* ניתן להפקיד בבנק : שם החשבון ברסלב מאיר
מס' חשבון בנק: 694576 סניף: 184 בנק פאג"י
* לשליחת צ'קים יש לציין למוטב בלבד
כתובת: הרב סלנט 7 ירושלים מיקוד 95144

* לחץ כאן, להדפסה של טופס הוראת קבע – יש להחתים בבנק ולשלוח אישור עם הפרטים

* ניתן לתרום גם ע"י חברת PAYPAL באופן הבטוח ברשת!
בברכת התורה ולומדיה
יהי' רצון שיתקבלו התפילות ברצון
ויעשו פירות עולם טובים ומתוקים בתוך כלל ישראל
ברסלב מאיר 050-4161022-

מסירת שמות ללימוד ותפילה

  מוקד התפילות של חסידי ברסלב

  מסירת שמות לתפילה וברכה חינם

  בישיבת ברסלב בכותל, בקבר רחל, אומן ועוד
  בעת רצון של חצות לילה והילולת צדיקים.

  למען אהבת ישראל וזיכוי הרבים
  מסירת השמות הוא חינם
  ניתן להרשם קבוע בתפילות יומיומיות -
  בתרומה סמלית לטובת סעודות עניים הגונים.

  להבדיל בין החיים למתים -
  שירות אמירת קדיש בתשלום ו/או תיקון נפטרים.

  שימו לב

  לתפילהיש למלא שם פרטי ושם האמא, ולפרט את הבקשה.
  כגון : לברכה, זיווג הגון, זרע של קיימא, לידה קלה, פרנסה ברווח ובנחת, רפואה שלימה, בריאות איתנה, הצלחה, ושמחת חיים.

  לאמירת קדיש : יש למלא את שם הנפטר ושם האבא או האמא לפני המנהג. ותאריך פטירה עברי!

  נ.ב תרומות יתקבלו בברכה

  שם פרטי ומשפחה של המבקש (חובה)

  דואר אלקטרוני (חובה)

  לתרומות - השאירו מספר נייד

  שמות לברכה ופירוט הבקשה

  ניתן גם למסור פדיון נפש וקבלת ברכה – אצל גדולי וצדיקי התורה והחסידות ומשפיעי אנ"ש
  העברת בקשות לתפילה והדלקת נר בקברו של רבינו נחמן מברסלב באומן
  לישועה והצלחה, לרווח ופרנסה, לרפואה ולידה קלה, לנחת ושמחת חיים ( בתרומה – ביד נדיבה וברוח טובה )

  כמו כן שמות התורמים יוזכרו בתפילות בישיבת ברסלב ובכותל ובשאר קברות צדיקים 40 יום רצוף !

  וכן יופיעו בספרים ובקונטרסים ובעלונים ועו'… של רבינו נחמן מברסלב ותלמידיו המודפסים לזיכוי הרבים על ידי מוסדות ברסלב. ­

  כתיבת תגובה