תיקון הנפטרים העולמי | י' בטבת

המושג "תיקון הנפטרים" מוכר במיוחד בעקבות הסדר שערך הר' יהודה פתיה זצ"ל בספרו 'מנחת יהודה' בו מסופר הרבה על...

תיקון הנפטרים העולמי ביום י' טבת. בכללי המושג "תיקון הנפטרים" מוכר במיוחד בעקבות הסדר שערך הר' יהודה פתיה זצ"ל בספרו 'מנחת יהודה'.

בו מסופר הרבה על נשמות הנפטרים שהיו באים אליו וערך להם תיקון נפטרים,
התיקון כלל מניין בחורים קדושים שלא פגמו בבריתם, ואמרו את כל הספר תהילים,
הוא חילק את הספר ל 7 הקפות מסביב לספר תורה, בדומה למה שעשו ביריחו,
אחרי כל הקפה אומרים סדר תפילה ותקיעות שופר (לסדר המלא עיין בספרו "רוחות מספרות").

יש הרבה מגדולי ישראל שחולקים עליו שלא לעשות כמוהו מכמה סיבות,
ובפרט מהסיבה שהתיקון הגדול שערך לנתן העזתי ימח"ש שהיה חוטא ומחטיא את הרבים,
ואין לעשות כזה תיקון לנשמת יהודי פשוט שעבר על מצוות התורה גם אם הרבה לחטוא לא הגיע לרשעותו של אותו רשע.
וע"כ עושים את התיקון הקצר ומקדישים סדר יום לימוד ותפילות וקדישים לעילוי נשמת הנפטר,
כי סכנה הוא לעשות תיקון זה שיכול לקטרג על נשמת הנפטר.

תיקון הנפטרים הוא תיקון הנשמות

מסופר מעשה ברבי עקיבא, שראה אדם אחד שהיה ערום ושחור כפחם,
והיה רץ כמרוצת הסוס וחבילת עצים גדולה על כתפו.
גזר עליו ר' עקיבא והעמידו. לשאלת ר' עקיבא על מעשיו,
ענה לו אותו אדם: "מת אנוכי, ובכל יום פוקדים עלי מלאכי חבלה הממונים עלי לחטוב עצים, ושורפים אותי בהם.

וכל כך למה?

מפני שעברתי על כל מצוות התורה".
אמר לו ר' עקיבא: "כלום שמעת מן הממונים עליך, אם יש לך תקנה, להפטר מפורענות זו?",
אמר לו: "שמעתי שהיו אומרים אלמלי היה למסכן זה בן, שעומד בתוך הקהל ואומר קדיש, וברכו את ה' המבורך,
והקהל עונים אחריו אמן, יהא שמיה רבה מברך, וברוך ה' המבורך, מיד היו פוטרים אותי מן העונש".

אמת ויציב ונכון – דבריו במנחת יהודה כשאמר :
כי עיקר התיקון הוא עניין של ריבוי תפילה ותחנונים שמתפללים ומתחננים לפני הקב"ה
להציל את הנפטר מן הדין ולהביא למנוחתו עדן ועידונים.
ע"י תפילה וריבוי זכויות של לימוד התורה הקדושה. ועל בסיס ויסוד אמיתי זה יסד הרב יהודה פתיה את התיקון נפטרים שלו.
לכן לא כל הרבנים מקפידים דווקא בתיקון שלו אלא העיקר שמשפחת הנפטר תרבה במעשים טובים ובצדקה ללומדי התורה ועובדי ה',
(לקיים במה שחטא יתקן) להרבות עבורו זכויות להביאו למנוחתו עדן !

נפטר זקוק לזכויות במיוחד בשנה הראשונה.
אבל גם כשמגיע בחלומות הוא מרמז שהוא זקוק לעזרה רוחנית.

מתי עושים "תיקון הנפטרים" יערך השנה בתאריך י' בטבת

תיקון הנפטרים העולמי הוא יום מיוחד יום הקדיש הכללי ישיבת ברסלב מאיר, הרבנים ותלמידי חכמים יראי שמיים – מקדישים את לימוד התורה, והתפילות, וקוראים קדישים, תיקון הכללי.., ותקיעות שופר כמובא בספר של הרב יהודה פתיה זצ"ל סדר התיקון המיוחד, לאחר מכן מקיימים סעודת מצווה עם כל הברכות הנלוות לכך – וכל זאת לעילוי נשמות הנפטרים להיטיב ולזכות את נשמתם צרורה בצרור החיים.

"חשוב לדעת! אין זה משנה אם הקרוב נפטר לפני שלושים שנה או לפני שנה (ניתן לעשות תיקון גם בשנת פטירה, אבל לא במקום חיוב אמירת קדיש ובפרט למי שחלם חלום על נפטר קרוב או רחוק, מתאבדים, או מי שלא אמרו עליו קדיש במשך השנת פטירה, וכיו'.

אין לתאר ואין לשער את נחת הרוח שתיקון זה עושה לנשמות הנפטרים. וזו לשון הטוהר של חמדת ליבנו, הרב המקובל הר' יהודה פתייה זצ”ל בספרו הקדוש “מנחת יהודה": "אם היורשים רצונם לעשות נחת רוח למת, להושיעו ולהצילו מכף הקלע ומדינה של גהינום,
שהוא נידון בהם, אין שום אופן, כי אם לשפוך שיח (תפילה) בפני מלכו של עולם בעד המת ההוא"
.

(אין שום בעיה ועיקוב וחשש לעשות תיקון הנפטרים בשנה הראשונה של הנפטר!!).

האם התיקון חינם או בתשלום ? ומדוע ? כמה עולה תיקון הנפטרים לנפטר יחידי, מתי מתקיים תיקון הנפטרים במשך השנה ? כל התשובות בקישור הבא – תיקון נפטרים

לתרומות ובירורים ומסירת שמות לתיקון הנפטרים צלצלו או שלחו בוואטסאפ :

051-5505-148 ; 052-565-2005

עיין עוד מאמרים בענייני אמירת קדיש באתר קדיש

הראה עוד

מאמר מקושר

2 תגובות

כתיבת תגובה

פתח שיחה
ברסלב מאיר - אנחנו פה לעזור לכם?
שלחו לנו שם הנפטר/ת עם שם האם או האב לפי המנהג עם תאריך פטירה עיברי.
לתיקון נפטרים העולמי / י' בטבת - חינם ללא תשלום או תרומה - לעשות נחת רוח ליקירכם