תיקון הנפטרים

תיקון הנפטרים | סדר לימוד ותפילה | אמירת קדיש לעילוי נשמה

המושג “תיקון הנפטרים” מוכר במיוחד בעקבות הסדר שערך הר’ יהודה פתיה זצ”ל בספרו ‘מנחת יהודה’.

בו מסופר הרבה על נשמות הנפטרים שהיו באים אליו וערך להם תיקונים.
בו הוא לקח מניין בחורים קדושים שלא פגמו בבריתם, ואמרו את כל הספר תהילים
הוא חילק את הספר ל 7 הקפות מסביב לספר תורה, בדומה למה שעשו ביריחו
אחרי כל הקפה אומרים סדר תפילה ותקיעות שופר (לסדר המלא עיין בספרו “רוחות מספרות”).

יש הרבה מגדולי ישראל שחולקים עליו שלא לעשות כמוהו מכמה סיבות.
ובפרט מהסיבה שהתיקון הגדול שערך לנתן העזתי ימח”ש שהיה חוטא ומחטיא את הרבים..,
ואין לעשות כזה תיקון לנשמת יהודי פשוט שעבר על מצוות התורה גם אם הרבה לחטוא לא הגיע לרשעותו של אותו רשע. וע”כ עושים את התיקון הקצר ומקדישים סדר יום לימוד ותפילות וקדישים לעילוי נשמת הנפטר – כי סכנה הוא לעשות תיקון זה שיכול לקטרג על נשמת הנפטר.

תיקון הנפטרים – תיקון הנשמות

מסופר מעשה ברבי עקיבא, שראה אדם אחד שהיה ערום ושחור כפחם,
והיה רץ כמרוצת הסוס וחבילת עצים גדולה על כתפו.
גזר עליו ר’ עקיבא והעמידו. לשאלת ר’ עקיבא על מעשיו,
ענה לו אותו אדם: “מת אנוכי, ובכל יום פוקדים עלי מלאכי חבלה הממונים עלי לחטוב עצים, ושורפים אותי בהם.

וכל כך למה?

מפני שעברתי על כל מצוות התורה”.
אמר לו ר’ עקיבא: “כלום שמעת מן הממונים עליך, אם יש לך תקנה, להפטר מפורענות זו?”,
אמר לו: “שמעתי שהיו אומרים אלמלי היה למסכן זה בן, שעומד בתוך הקהל ואומר קדיש, וברכו את ה’ המבורך,
והקהל עונים אחריו אמן, יהא שמיה רבה מברך, וברוך ה’ המבורך, מיד היו פוטרים אותי מן העונש”.

אמת ויציב ונכון – דבריו במנחת יהודה כשאמר :
כי עיקר התיקון הוא עניין של ריבוי תפילה ותחנונים שמתפללים ומתחננים לפני הקב”ה
להציל את הנפטר מן הדין ולהביא למנוחתו עדן ועידונים.
ע”י תפילה וריבוי זכויות של לימוד התורה הקדושה. ועל בסיס ויסוד אמיתי זה יסד הרב יהודה פתיה את התיקון נפטרים שלו.
לכן לא כל הרבנים מקפידים דווקא בתיקון שלו אלא העיקר שמשפחת הנפטר תרבה במעשים טובים ובצדקה ללומדי התורה ועובדי ה’,
(לקיים במה שחטא יתקן) להרבות עבורו זכויות להביאו למנוחתו עדן !

נפטר זקוק לזכויות במיוחד בשנה הראשונה.
אבל גם כשמגיע בחלומות הוא מרמז שהוא זקוק לעזרה רוחנית.

מתי עושים “תיקון הנפטרים” ?

תיקון הנפטרים הוא יום מיוחד (כידוע ליודעי סוד – בד”כ בער”ח או ראש חודש, או יום הפטירה, ועוד רשימת תאריכים בהם דנים נשמת החיים והנפטרים)
בו חסידי ברסלב מאיר, הרבנים ותלמידי חכמים יראי שמיים – מקדישים את לימוד התורה, והתפילות, וקוראים קדישים, תיקון הכללי.., ותקיעות שופר מקוצרות,
תפילת יזכור, וסדר התיקון המיוחד, לאחר מכן מקיימים סעודת מצווה עם כל הברכות הנלוות לכך –
וכל זאת לעילוי נשמות הנפטרים להיטיב ולזכות את נשמתם צרורה בצרור החיים.

“חשוב לדעת! אין זה משנה אם הקרוב נפטר לפני שלושים שנה או לפני שנה (ניתן לעשות תיקון גם בשנת פטירה, אבל לא במקום חיוב אמירת קדיש ובפרט למי שחלם חלום על נפטר קרוב או רחוק, מתאבדים, או מי שלא אמרו עליו קדיש במשך השנת פטירה, וכיו’.

אין לתאר ואין לשער את נחת הרוח שתיקון זה עושה לנשמות הנפטרים. נשמת הנפטר יכולה לעלות מעלה מעלה למקום מנוחתה עדן, בזכות תיקון זה… תיקון הנפטרים למעשה נותן לנשמה מזון רוחני ונחת רוח שהיא כ”כ זקוקה לו שם למעלה, וזוהי מתנת חינם יקרה מאין כמוה – וזכות עצומה לנפטר ולחי !

וזו לשון הטוהר של חמדת ליבנו, הרב המקובל הר’ יהודה פתייה זצ”ל בספרו הקדוש “מנחת יהודה”:
“אם היורשים רצונם לעשות נחת רוח למת, להושיעו ולהצילו מכף הקלע ומדינה של גהינום,
שהוא נידון בהם, אין שום אופן, כי אם לשפוך שיח (תפילה) בפני מלכו של עולם בעד המת ההוא”
.
ועל כן ייקבצו עשרה אנשים כשרים יודעי ספר ויעשו למת סדר לימוד להרבות ותפילה לעורר.

מה עושה התיקון לנפטרים עצמם ?

התיקון מועיל מאד מאד לנשמת הנפטר.
יש אין ספור סיפורים על נפטרים שבאו בחלום לקרוביהם וביקשו שיעשו להם תיקון,
וגם שבאו לאחר התיקון והודו לקרוביהם או התגלו בחלום שמחים באור מיוחד…

תיקון לנפטרים מועיל מאד לנשמה ומעלה אותה מעלה מעלה, בפרט נפטרים שנפטרו במיתות משונות, נפטרו בטרם עשו תשובה בחייהם וכו’ (אין שום בעיה ועיקוב וחשש לעשות תיקון הנפטרים בשנה הראשונה של הנפטר!!). תיקון לנפטרים ופעולות ומעשים טובים שאנחנו עושים בעולם הזה משפיעות על העולמות העליונים. כדאי ומומלץ לעשות חסד עם הנפטרים שכן זהו חסד בלבד! אהבת חינם טהורה ללא מטרות רווח. ומי יתן ובע”ה יהיו מליצי יושר עבורינו.

האם התיקון חינם או בתשלום ? ומדוע ?

אל תקראו לזה ‘תשלום’ אלא ‘תרומה’כי הממון שנותנים היא תרומה עבור סעודות צהריים חמות, עבור עניים הגונים, תלמידי חכמים לומדי תורה המקיימים את תיקון הנפטרים בטירחה מרובה. בנוסף עיקר התרומה היא עבור הוצאות סעודת מצווה של ארוחות צהריים חמה, שמתקיימת לאחר התיקון לע”נ הנפטרים.

[כמה תורמים] כמה עולה תיקון הנפטרים ?

לתיקון חד פעמי – ‘תורמים’ עבור סעודת עניים הגונים.

לתיקון קבוע נהוג לתרום החל מ- 86ש”ח הכולל לימוד משנה לעילוי נשמה כל יום, הדלקת נר נשמה ותפילה בהילולת צדיקים ועיתות רצון המסוגלים לעשות ע”נ ונחת ליקירכם.

(התורמים מעל 180ש”ח יקבלו הנצחה של יקיריהם בספרי קודש המופצים חינם + אותיות בספר תורה).

לידיעה כללית : סעודת עניים פשוטה של 10+ סועדים הינה כ- 180 ש”ח [וכל המוסיף לדגים עוף ובשר לסעודה מהודרת – יוסיפו לו מן השמיים],

מי שאין ידו משגת – יכול להתקשר 050-4161022 למסור שמות חינם או לתרום אפי’ סכום סמלי החל מ- ח”י שקלים, בצרוף כמה שמות נפטרים בתיקון.

לתיקון הנפטרים השאירו טלפון או צרו קשר [תיקון קבוע זה אומר : כל ערב ראש חודש, הדלקת נר ותפילה בימי רצון, והילולת צדיקים, תיקון נפטרים ביום הפטירה והקדשת סדר לימוד שנה לעילוי נשמה בישיבה, וקדישים ועוד…] אחד המרבה ואחת הממעיט – העיקר שיכוון ליבו לשמים !

מתי מתקיים תיקון הנפטרים ?

התיקון מתקיים בדרך כלל כל ערב ראש חודש, או ביום הפטירה של הנפטר, בהילולה של צדיקים ובאומן מדליקים נר נשמה ותיקון קצר… ועוד כמה תאריכים בשנה – יש לעקוב אחרי הפרסומים באתר של חסידי ברסלב ישיבת “ברסלב מאיר” על התאריכים המדוייקים:

עשו חסד של אמת עבור הנפטרים ותבוא עליכם הברכה בע”ה.

במידה ונתקלתם בשאלות נוספות, אתם מוזמנים ליצור קשר עם נציג מוסדות חסידי ברסלב, ונשמח לענות ולסייע בכל שאלה או נושא.

לתרומות ובירורים ומסירת שמות לתיקון הנפטרים צלצלו : 050-4161022

עיין עוד מאמרים בענייני אמירת קדיש באתר קדיש

שימו לב !

בימי מגיפת הקורונה וההסגר – התפילות יערכו במניין מצומצם תחת אוויר השמיים במקום פתוח ע”י משפחה ברוכת ילדים שיש להם מניין במשפחה – כך שהכל נעשה על פי הנחיות משרד הבריאות – אנחנו מאד נשמרים שלא נכשל במצווה הבאה בעבירה !

פדיון נפש מסוגל להמתקת הדינים מעל האדם - כנסו הייעוץ חינם

מאמר מקושר

2 תגובות

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *