תפילה לבטחון

תקראו לזה תפילה לבטחון, תפילה לפרנסה, תפילה לממון, תפילה להצלחה, תפילה לישועה
התפילות של רבי נתן מועילות להכללללללל !!

תפילה לבטחון

תקראו את התפילה במתינות, תעיינו בנאמר

ותוכלו להוסיף דיבורים משלכם לדבר עם ה’ כל מה שיש לכם בבטן בנושא הפרנסה

כל יום תקדישו כמה דקות לשיחה ותפילה עם ה’

על כל הנושאים בעולם על כל מה שעובר עליכם

דברו באמת בפשיטות ובתמימות…..

ותראו ברכה והתגלות רוחנית גדולה בהמשך – אם רק לא תתיאשו ותתמידו בכך באמת !!

 

מתוך הליקוטי תפילות לרבי נתן מברסלב, תפילה קלז

מלא רחמים חונן לאדם דעת, חנני מאתך וזכני שיהיה שכלי ודעתי בשלמות, באפן שאזכה לבטחון שלם בתכלית השלמות שאזכה לבטח בך תמיד שאתה תפרנסני ותכלכלני ותתן לי כל מחסורי תמיד, ואתחזק בבטחון בכל עת יותר ויותר ואהיה בטוח בחסדך שתושיעני בכל מה שאני צריך להושע בגשמיות וברוחניות בגוף ונפש וממון, ולא אפל מן הבטחון לעולם ולא יוכלו רבוי עונותי העצומים לבלבל הבטחון שלי חס ושלום, רק אזכה להתחזק בכל עת ובכל שעה בכל מה שיעבר עלי לבטח בך תמיד באמת, עד אין סוף ועד אין תכלית. כמו שכתוב: “בטחו ביהוה עדי עד, כי ביה יהוה צור עולמים”.

ואהיה בטוח בעצם חסדך ורחמיך אשר אינם כלים ואינם תמים לעולם, כי לא כחטאי תעשה לי חלילה, ולא כעוונותי תגמל עלי. רק תעשה בנפלאותיך המרבים והעצומים, בדרכי חסדיך הישנים והחדשים שאתה מחדש בכל יום ובכל עת ובכל שעה, ותתן לי כל פרנסתי וכל פרנסת אנשי ביתי וכל התלוים בי וכל הצטרכותנו בהרחבה גדולה קדם שנצטרך להם. ותעזרני ותושיעני בכל עת בכל מה שאני צריך להושע, ותזכני על ידי התחזקות הבטחון להרבות בצדקה בכל עת. ולא אחשב מיום לחברו כלל, רק כל מה שתשפיע לי בכל יום אפזר לצדקה לעניים הגונים שתזמין לי ברחמיך.

צדקה

ואזכה להחזיק יראי יהוה באמת העוסקים בתורתך ובמצותיך באמת, להחזיקם ולתמכם ולהספיקם כל מחסורם אשר יחסר להם. ולא יבלבל אותי מזה שום מונע ומעכב, רק אתחזק תמיד להרבות בצדקה לעניים הגונים, ולפזר ממון הרבה על כל צרכי מצוה ותלמוד תורה, בפרט על כל דבר שהוא זכות הרבים לדורות. ואהיה חזק בבטחון בשמך הגדול הקדוש והנורא, שאתה תגמר בעדי לטובה תמיד ולא תעזב אותי לעולם. ויקים בי מקרא שכתוב: “ברוך הגבר אשר יבטח ביהוה והיה יהוה מבטחו”:

מלא רחמים, עושה צדקות עם כל בשר ורוח, אמצני וחזקני בבטחון שלם בכל עת, באפן שאזכה להרבות בצדקה לעניים הגונים, ולהתחזק בכל עוז ותעצומות בכל עסקי מצוה וזכות הרבים, כרצונך וכרצון צדיקיך האמתיים. ואזכה על ידי הצדקה להשלים הדבור דקדשה בשלמות. ואזכה לעשות מכל הקולות והצפצופים דבורים שלמים. ואעלה מהרה מגדר בהמה לגדר האדם בתכלית השלמות.

בטחון עצמי

רבונו של עולם, השם פה לאדם, זכני להשלים שכלי בתכלית השלמות. ועל ידי זה אזכה לבטחון שלם, ולהרבות בצדקה לעניים הגונים, עד שאזכה לשלמות הדבור, ולעשות מכל הקולות והשירות והצפצופים דבורים שלמים קדושים וטהורים. ויעלו דברנו לנחת ולרצון לפני כסא כבודך, ותמלא כל משאלות לבנו לטובה ברחמים מהרה.

ואזכה לקים מקרא שכתוב: “בטח ביהוה ועשה טוב שכן ארץ ורעה אמונה” ונאמר: “גול על יהוה דרכך ובטח עליו והוא יעשה, והוציא כאור צדקך ומשפטיך כצהרים”. אבטח ביהוה ואשען באלהי שלא יחסר לי על ידי הצדקה כלל, רק אדרבא בגלל הדבר הזה יברכנו יהוה אלהינו בכל מעשינו ובכל משלח ידינו.

ואזכה לפזר לצדקה בשתי ידים כמו שכתוב: “פזר נתן לאביונים, צדקתו עומדת לעד, קרנו תרום בכבוד. יהוה צבאות עמנו משגב לנו אלהי יעקב סלה. יהוה צבאות אשרי אדם בטח בך. יהוה הושיעה המלך יעננו ביום קראנו”. חננו ועננו ושמע תפלתנו. כי אתה שומע תפלת כל פה עמך ישראל ברחמים. ברוך אתה שומע תפלה:

הודעה משמחת לציבור הרחב ניתן להשיג

קמיע עתיק יומין אשר התגלה לרבני הישיבה בספרי ברסלב ועוד… המסוגל לפרנסה עם תפילה עתיקה, הקמיע המסוגל לחיזוק האמונה והבטחון וסייעתא דשמייא לשפע רוחני וגשמי, כנסו ותקראו את התפילה בקבצי PDF להורדה, ניתן להשיג את הקמיע בתרומה סימלית [אנחנו לא מבטיחים ישועה וגם לא סוחטים כספים -חחח] לטובת סעודות צהריים חמות לעניים הגונים 050-4161022 בברכה מוסדות החסד “ברסלב מאיר” (ע”ר)

פסוקי בטחון

פסוקי בטחון אומרים בעת צער ולחץ, ובלבולי המחשבה וכד’ או בימים של פגועים וחשש בטחוני כמו בימנו. טוב לומר פסוקי בטחון אלו גם בעת שרוצים לפעול דבר גשמי או רוחני, וצריך הצלחה וסייעתא דשמיא. וכן כשיש בלבולי אמונה פחדים וחששות ומחשבות רעות כשצריך לחזק את האמונה והבטחון בהשם ואמונתו פסוקי בטחון מסוגלים לכך.

פסוקי בטחון יש לאומרם כולם או חלק מהם כל יום חלק מהם, מינימום 40 יום עד כמה שרוצים או מרגישים מחוזקים.., פסוקי בטחון אלו מחדדים את ההכרה השיכלית – שהשם יתברך אוהב אותנו, עמו וצאן מרעיתו, ומרחם כרחם אב על בנים, ומעוררים את הלב – להתקרבות ודביקות בה’, ומסוגלים להמתיק דינים מעל האדם, והאמין בהשם ויחשבה לו לצדקה.

תפילה לפרנסה (השל”ה הקדוש)

פרנסה

מאמר לתיקון צינור השפע והפרנסה ברווח ובנחת !! וַהֲרִיקֹתִי לָכֶם בְּרָכָה עַד בְּלִי דָי וְכוּ’… כִּי שְׁמִירַת הַבְּרִית הוּא הַצִּנּוֹר שֶׁל כָּל הַהַשְׁפָּעוֹת ! עַל-יְדֵי שְׁמִירַת הַבְּרִית לְהַמְשִׁיךְ כָּל הַשֶּׁפַע וְהָעֲשִׁירוּת דִּקְדֻשָּׁה …

תפילה לפרנסה ושפע טוב, מליקוטי תפילות רבי נתן מברסלב ונזכה להכניע ולשבר ולבטל ולמחות ולכלות ולעקר קלפת המן עמלק מן העולם, שהוא תאות ממון, ולהוציא כל חיות הקדשה ממנו ולהשיב ולהחזיר …

למנצח — אל תשחת. למנצח הם אותיות למַן — צח, דהיינו מרמז דוד המלך הספר תהלים שכדי לזכות פרנסה בקדושה (כי מַן — זהו רמז לפרנסה כידוע, שהמן הוא הפרנסה והאוכל …

תפילה לפרנסה, ליקוטי תפילות ח”ב סימן יז “עיני כל אליך ישברו, ואתה נותן להם את אכלם בעתו. פותח את ידך, ומשביע לכל חי רצון”.   רבונו של עולם תן לי פרנסה בכבוד קודם שאצטרך לה, באופן שאזכה …

כמה מעלות על מצוות צדקה לעניים הגונים ובפרט ללומדי התורה מתוך ספר המידות לרבינו נחמן מברסלב – שְׁקוּלָה צְדָקָה כְּנֶגֶד כָּל הַמִּצְווֹת. כָּל פְּרוּטָה וּפְרוּטָה מִצְטָרְפִין לְחֶשְׁבּוֹן גָּדוֹל. מִצְוָה לָזוּן …

פרשת המן-סגולה לפרנסה

חכמינו ז”ל אמרו כל מי שיאמר פרשת המן בכל יום לֹא יחסר לו פרנסה ומקודם אומרים את ה יהי רצון. סגולה מהרה”ק ר’ מנחם מנדל מרימנוב זי”א לומר ביום ג’ …

2 תגובות

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

Back to top button
Close
דילוג לתוכן