תפילה להנקה טובה ובריאה ליולדת ולתינוק

תפילה להנקה אחרי הלידה, ליולדת ומניקה שלא יחסר חלבה, חלב אם וברכה לתינוק…

לא רק היולדת יכולה להתפלל על כך גם הבעל גם המשפחה…

גם לשמירת הריון ושלא תפיל אישה פרי בטנה…

מצווה לפרסם התפילה לרבים במשפחה ואצל חברים

לזיכוי הרבים וטובת עם ישראל ובניהם !

תפילה להנקה

יהי' רצון מלפניך ה' אלוקינו ואלוקי אבותינו,
מכין תבל בכוחך ומקיים עולם בתורתו, אשר בראת בריות חיים ב [עולמות] תחתוניים…
להראות תפארת גדולתך…
ונתת בהם כוח לפרות ולרבות ולהפליא לעשות איש איש על עבודתו.
אנא השם אלוקי ברחמיך הרבים – רחם על מעשה ידך לבל תפיל אישה מפרי בטנה מעמך ישראל,
ואל יחסר המזג למניקותיהן, והכן דדיהן כשתי מעיינות להשפיע חלב לולדותיהן,
למען יגדלו לעבודתך כדכתיב "מפי עוללים ויונקים יסדת עוז".
ונזכה כולנו לראות בנחמת ציון כ
דכתיב "למען תינקו ושבעתם משֹד תנחומיה למען תמוצו והתענגתם מזיו כבודה".
כי אתה שומע תפילת כל פה, ברוך אתה שומע תפילה

ויפרישו מעות לצדקה
ויאמרו "דם נעכר ונעשה לחלב"

בברכה לכל יולדות ובנות ישראל
שיזכו להוליד ולגדל בניהם לחכמה ויראת שמיים בקדושה וטהרה

ישיבת ברסלב מאיר
מסירת שמות לברכה במוקד התפילות 052-565-2005

הראה עוד

מאמר מקושר

כתיבת תגובה