תפילה להצלחה

תפילה להצלחה

ליקטנו אוסף גדול הכולל תפילות וסגולות להצלחה מצדיקים וגדולי ישראל.

דבר ראשון צריך להבין במה תלויה ההצלחה ומהיא הצלחה אמיתית ואז נדע על מה להתפלל ! כידוע שעיקר ההצלחה תלוי בעיצה טובה, וכמו שאמר רבינו נחמן מברסלב על אחד שהתפלל תפילה ערבית וחטף בזריזות את המילים “ותקננו בעיצה טובה מלפניך”, על כן עיקר התפילה להצלחה של רבי נתן היא לזכות בעיצה אמיתית לתכלית האמיתי מצדיקי אמת, כי עיקר ההצלחה היא קירבת השם ע”י תשובה שזוכים לחיים – חיי נצח !

תפילה להצלחה, ברכה להצלחה

תפילה להצלחה

מליקוטי תפילות לרבי נתן מברסלב.

רבונו של עולם.., הצילני נא ברחמיך הרבים, הושיעני נא אבי אב הרחמן, הצליחני נא הצלחה האמתיית הצלחה הנצחיית, שאזכה מעתה להצליח בזה העולם הצלחה הנצחיית, שאזכה להרויח רווח האמיתי מה שאפשר להרוויח בזה העולם בלי שיעור וערך ומספר, עזרני להיות כרצונך הטוב באמת, מעתה ועד עולם !

אנא נורא קדוש, מלא רחמים רבים, זכנו לצעק אליך באמת מעמק הלב מעמקי עמקים, כאשר אנחנו צריכים לקרא אליך עתה, כאשר נגלה לפניך אדון כל, את כל נגעי לבבנו של כל אחד ואחד בפרטיות. עזרנו לצעק אליך מן הלב בקול עמק באמת בקול דממה דקה, באופן שנזכה לעורר עלינו פלאי רחמיך וחסדיך וחנינותיך וישועותיך והצלותיך הנפלאות והנוראות מאד. עד שנזכה לעורר ולגלות עצות אמתיות, עצות עמוקות, מתוך עמוק החושך אפלה הזאת שנלכדנו בו מאד בעוונותינו הרבים. כי אתה עושה נפלאות גדולות לבדך, עושה גדולות עד אין חקר נסים ונפלאות עד אין מספר, ואתה גולה “עמקות מני חושך” ומוציא “לאור צלמות”. הוציאנו מאפלה לאורה. עשה עמנו פלאות, ותשפיע עלינו ותגלה לנו עצות מרחוק, באופן שנזכה לגדל האמונה הקדושה על ידי זה.

ורחם עלינו ברחמיך הרבים, וחננו מאתך חכמה בינה ודעת דקדושה, באופן שנזכה לחתור ולגלות המים שמהם גדלה האמונה הקדושה שהם “מים עמקים עצה בלב איש”, שנזכה כלנו אנחנו וכל עמך בית ישראל לגלות ולהאיר עצות עמקות מתוך עמק החשך. ותתקננו בעצה טובה מלפניך, ותשפיע ברחמיך עצות טובות בעולם. ותציל אותי ואת כל עמך ישראל מספקות ובלבולים, שלא יפלו עלינו ספקות בשום דבר שבעולם, רק תמיד נזכה במהירות ובנקל לעצות שלמות, עצות אמתיות, כרצונך הטוב, בגשמיות ורוחניות, בגוף ונפש וממון, באופן שנזכה להצליח הצלחה האמתיית והנצחיית, בזה העולם העובר, לילך בדרכיך הטובים, ולהתקרב אליך באמת ובלב שלם, ונזכה לקים עצותיך האמתיות והנכונות, “בעצתך תנחני ואחר כבוד תקחני”:

ותרחם עלינו אבינו אב הרחמן, ותשלח לנו איש תבונות שיש לו נשמה קדושה, שיהיה לו כח לדלות ולשאוב לנו עצות קדושות עצות עמוקות, כמו שכתוב: “מים עמקים עצה בלב איש ואיש תבונה ידלנה”. ותעזור לנו בזכות וכוח הצדיקים האמתיים, שנזכה להמשיך המשכת רוחניות אלהות לתוך צמצומים. ותעזרנו ברחמיך שנזכה על ידי מעשינו הטובים לצמצם ולברוא צמצומים וגופים קדושים, שיהיו כלים מכשרים לקבל לתוכם המשכת רוחניות אלהות בקדושה גדולה כרצונך הטוב. ונזכה לברוא בכל עת עולמות ובריות חדשות קדושות וטהורות, ולהמשיך תמיד רוחניות אלהות לתוך צמצומים קדושים. ואתה ברחמיך תשפיע מזון ופרנסה לכל הנבראים והנוצרים והנעשים, כי אתה זן ומפרנס ברחמיך וחסדיך הרבים מקרני ראמים ועד ביצי כנים, ולכל הנבראים שבעולם אתה נותן פרנסה תמיד בטובך הגדול, כמו שכתוב: “נותן לחם לכל בשר, כי לעולם חסדו”.

הרחמנות מכל הרחמנות הוא מה שאתה חושב מחשבות בכל עת ורגע לבל ידח ממך נדח לעת התחיה, שאז יהיה עקר יום הדין הגדול והנורא, אשר אפלו כל הצדיקים הגדולים האמתיים חרדים וזוחלים ממנו. ועיקר הרחמנות והישועה וההצלחה והתקוה הוא – מי שזוכה לקבל ישועה ורחמים להצליח על ידי זה לעת ההוא, שהוא עת התחיה, בעת שאתה עתיד להחיות מתים ברחמים רבים. אשרי הזוכה לרחמנות אמתי הזאת, אשרי המחכה בעולם הזה כל ימי חייו וכל שעותיו ורגעיו לזכות לזאת הרחמנות, שהוא עקר התכלית מכל ימות עולם. וחוץ מזה הכל הבל ורעות רוח:

תפילה וסגולה להצלחה

תפילה בחרוזים מתורגם משפת האידיש שחיבר הגה”ח רבי אהרן יוסף לוריא מחבר “עבודת הפנים”, וכתב שהיא סגולה נפלאה, בדוקה ומנוסה, למי שיש לו בקשה, שיאמר תפילה זו שלש פעמים “ויועיל לו”.

רבונו של עולם, אני מתחנן בפניך : עזור לכל עמך ישראל, וגם לי אני לא בוטח באף אחד רק בך בלבד; איני תולה תקוותי באף אחד, רק בך לבד.

עזרתי אינה מאיש, רק מאיתך ; ובלעדי עזרתך אי אפשר אפילו לעבור את מפתן הדלת בלי כוחך, איננו יכולים להזיז אפילו את הזרת איני סומך על אף אחד – רק עליך בלבד, רחמנותך וגודל חסדיך, הינם בלי שיעור ומידה. רבונו של עולם, אנו זקוקים לקרבתך בכל רגע, כל דקה ושניה בכל צעד ושעל ובכל פסיעה גם כשחלילה רע וגם כאשר שורה הברכה.

רבונו של עולם, אני מבקש ממך : עזור לי שאזכה לשמור את עיני, ושאזכה לשקול כל מילה שאני מוציא מפי ; שאזכה שליבי יהיה נכנע וכפוף אליך, ושכל מעשי יהיו ראוים והגונים. (רבי אהרן יוסף לוריא‚ מחבר הספר “עבודת הפנים”).

סגולה ותפילה להצלחה

נמצא בכתבי הקודש של הרב הקדוש ר’ לוי יצחק מברדיטשוב זצ”ל, הידוע כ- “אוהב ישראל” מחבר ספר “קדושת לוי”, תפילה להצלחה לאומרה במוצ”ש שלוש פעמים >> תפילה והסגולה להצלחה !

סגולה נפלאה להצלחה המאריך במוצאי שבת ב’ברכו את ה’ המבורך’ יהיה לו הצלחה גדולה באותו שבוע. כמקובל מהרב הקדוש מהרח”ו זלה”ה.

תפילה קצרה להצלחה מהשל”ה הקדוש >> תפילה-קצרה-להצלחה

תפילה להצלחה ושמירה, ניתן לאומרה בכל עת: תפילה להצלחה ולשמירה, מספר עתיק יומין – ספר הקנה, הועתק במיוחד לזיכוי הרבים, התפילה המצורפת מיוסדת עפ”י תורת הקבלה – מסוגלת ביותר לעבור לתפילה להצלחה לחץ כאן !

תפילה נוספת להצלחה מתוך ספר עבודת הקודש לחיד”א זצוק”ל זיע”א.

לַמְנַצֵּחַ בִּנְגִינוֹת מִזְמוֹר לְדָוִד: בְּקָרְאִי עֲנֵנִי אֱלֹהֵי צִדְקִי בַּצָּר הִרְחַבְתָּ לִּי חָנֵּנִי וּשְׁמַע תְּפִלָּתִי: בְּנֵי אִישׁ עַד מֶה כְבוֹדִי לִכְלִמָּה תֶּאֱהָבוּן רִיק תְּבַקְשׁוּ כָזָב סֶלָה: וּדְעוּ כִּי הִפְלָה יְיָ חָסִיד לוֹ יְיָ יִשְׁמַע בְּקָרְאִי אֵלָיו: רִגְזוּ וְאַל תֶּחֱטָאוּ אִמְרוּ בִלְבַבְכֶם עַל מִשְׁכַּבְכֶם וְדֹמּוּ סֶלָה:זִבְחוּ זִבְחֵי צֶדֶק וּבִטְחוּ אֶל יְיָ: רַבִּים אֹמְרִים מִי יַרְאֵנוּ טוֹב נְסָה עָלֵינוּ אוֹר פָּנֶיךָ יְיָ: נָתַתָּה שִׂמְחָה בְלִבִּי מֵעֵת דְּגָנָם וְתִירוֹשָׁם רָבּוּ:בְּשָׁלוֹם יַחְדָּו אֶשְׁכְּבָה וְאִישָׁן כִּי אַתָּה יְיָ לְבָדָד לָבֶטַח תּוֹשִׁיבֵנִי:

יְהִי רָצוֹן מִלְּפָנֶיךָ יְיָ אֱלֹהֵינוּ וֵאלֹהֵי אֲבוֹתֵינוּ, אֱלֹהֵי אַבְרָהָם אֱלֹהֵי יִצְחָק וֵאלֹהֵי יַעֲקֹב, הָאֵל הַגָּדוֹל הַגִּבּוֹר וְהַנּוֹרָא, אֵל עֶלְיוֹן, אֶהְיֶה אֲשֶׁר אֶהְיֶה, שֶׁתַּעֲשֶה לְמַעַן רַחֲמֶיךָ הָרַבִּים וּלְמַעַן הַשֵּׁם הַגָּדוֹל וְהַקָּדוֹשׁ וְהַנּוֹרָא הַמְפוֹרָשׁ בְּע”ב שֵׁמוֹת הַיּוֹצְאִים מִפְּסוּקִים “וַיִּסַּע” “וַיָּבֹא” “וַיֵּט”, וּתְרַחֲמֵנוּ וְתִהְיֶה בְּעֶזְרֵנוּ וְתַצִּילֵנוּ מִכָּל רָעוֹת וּפוּרְעָנִיּוֹת וּמִכָּל חוֹלָאִים רָעִים, וְתַאֲרִיךְ יָמֵינוּ וּשְׁנוֹתֵינוּ בַּטּוֹב וּבַנְּעִימִים, וְתַעַזְרֵנוּ לְתַקֵּן אֲשֶׁר פָּגַמְנוּ וַאֲשֶׁר חָטָאנוּ עָוִינוּ וּפָשַׁעְנוּ מִנְּעוּרֵינוּ וְעַד עָתָּה. וּתְפַרְנְסֵנוּ בְּרֵיוַח בְּכָבוֹד וְלֹא בְּבִיזוּי, וּמַלֵּא יָדֵינוּ מִבִּרְכוֹתֶיךָ וּמֵעוֹשֶׁר מַתְּנַת יָדֶיךָ.

אָנָּא בְּשֵׁם יְיָ אֱלֹהֵי יִשְֹרָאֵל אֱלֹהִים חַיִּים אֱלֹהֵי מַעַרְכוֹת יִשְֹרָאֵל, בָּרוּךְ שֵׁם כְּבוֹד מַלְכוּתוֹ לְעוֹלָם וָעֶד, בָּרוּךְ יָחִיד וּמְיוּחָד הָיָה הֹוֶה וְיִהְיֶה, בָּרוּךְ שִׁמְךָ וּמְבוֹרָךְ שִׁמְךָ, וּמַלְכוּתְךָ מְרוֹמָם עַל כָּל בְּרָכָה וּתְהִלָּה לְעוֹלָם וָעֶד וּלְנֵצַח נְצָחִים, וּמִשִּׁמְךָ יִרְעֲדוּ גְּדוּדֵי אֵשׁ, וּמְפָאֲרִים שְׁמֶךָ וְשִׁמְךָ לֹא רָאוּ. וּמִשִּׁמְךָ יָנוּס הַיָּם לְאָחוֹר וְכָל מִשְׁבָּרֶיךָ וְגַלֶּיךָ מְהַדְּרִים שְׁמֶךָ. וַאֲנִי עַבְדְּךָ (פב”פ) עָפָר וָאֵפֶר, רִמָּה וְתוֹלֵעָה, צֵל עוֹבֵר, כְּצִּיץ הַשָּדֶה, בָּאתִי לְהַפִּיל תְּחִנָּתִי וּבַקָּשָׁתִי שֶׁתְּרַחֵם עָלַי וְתַעֲנֶה עֲתִירָתִי וְתִתְּנֵנִי לְחֵן וּלְחֶסֶד בְּעֵינֶיךָ וּבְעֵינֵי כָל רוֹאַי. כִּי אֵל רַחוּם אַתָּה וְקָרוֹב לְכָל קוֹרְאֶיךָ.

בָּרוּךְ שׁוֹמֵעַ תְּפִלָּה:

כמה עיצות להצלחה מספר המידות ערך הַצְלָחָה

א. כָּל הַמּוֹצִיא מַעַשְׂרוֹתָיו כָּרָאוּי, אֵינוֹ מַפְסִיד כְּלוּם.

ב. תִּתְחַבֵּר לְמַצְלִיחַ וְתַצְלִיחַ.

ג. אֵין הַבְּרָכָה מְצוּיָה אֶלָּא בְּדָבָר הַסָּמוּי מִן הָעַיִן.

ד. הַצְלָחָה – סִיַּעְתָּא דִשְׁמַיָּא הִיא.

ה. מִי שֶׁנִּפְסְקָה לוֹ הַהַצְלָחָה וְאֵינוֹ מַצְלִיחַ, לֹא בִּמְהֵרָה יַצְלִיחַ.

ו. תֵּכֶף לְתַלְמִידֵי-חֲכָמִים בְּרָכָה בְּמַעֲשֵׂה יְדֵיהֶם.

יג. מִי שֶׁאֵינוֹ מְדַבֵּר דְּבָרִים בְּטֵלִים, מַצְלִיחַ בְּכָל מַעֲשָׂיו.

יד. מִי שֶׁאוֹמֵר תָּמִיד אֱמֶת, הוּא מַצְלִיחַ.

טו. עַל-יְדֵי וִדּוּי תַּצְלִיחַ.

טז. הַצְלָחָה בָּא, לְמִי שֶׁמַּאֲכִיל תַּלְמִיד-חָכָם עַל שֻׁלְחָנוֹ.

יז. כְּשֶׁאֵין לְךָ אֱמֶת, אֲזַי נִטָּל מִמְּךָ הַהַצְלָחָה וְנִתָּן לָאֻמּוֹת.

יח. לְהַצְלָחָה תִּשְׁמַע כְּשֶׁהַצַּדִּיק אוֹמֵר יִחוּד הַשֵּׁם, הַיְנוּ שְׁמַע יִשְׂרָאֵל.

יט. עַל-יְדֵי אֱמוּנַת חֲכָמִים בָּא הַצְלָחָה.

חֵלֶק שֵׁנִי

א. מִי שֶׁהוּא שָׂמֵחַ תָּמִיד, עַל-יְדֵי-זֶה הוּא מַצְלִיחַ.

להצלחה – טוב לומר תיקון הכללי , תפילות נוספות >> תפילה לזיווג , תפילה לפרנסה

תפילה להצלחה – ההצלחה שלך נמצאת פה !

מוקד התפילות – [חינם או קבוע] מסירת שמות לברכה ותפילה בקברי צדיקים

www.breslevmeir.com/pray 

050-4161022

11 thoughts on “תפילה להצלחה”

  1. שנזכה שבכל בית ישראל יצמח ״ דור ישרים״ והוא יבורך בחכמה אריכות ימים פרנסה בשפע ונתינה . שיזכו כל לידי ישראל לרחמים וחסדים כל ימי חייהם . ושיהיו חייהם טובים , שמחים ומבורכים

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *