תפילה לחנוכה

תפילה לחנוכה עם סדר הדלקת נרות חנוכה

תפילה לחנוכה – מלוקט מהספר הקדוש “ליקוטי תפילות” למוהרנ”ת (רבי נתן מברסלב).

סדר הדלקת נרות חנוכה עם תפילות נוספות לחנוכה,

להורדה והדפסה >> סדר הדלקת נרות חנוכה,

סגולה לימי החנוכה >> סגולות לחנוכה.

תפילה לחנוכה

ריבונו של עולם עזרנו ברחמיך הרבים, שנזכה לקיים מצות הדלקת נר חנוכה בזמנו – בשלמות כראוי, בקדושה ובטהרה, ובכונה גדולה ועצומה כראוי.

ונזכה לתקן כל התקונים (שצריך)… לפניך על ידי מצות נר חנוכה. ויחשב לפניך קיום מצותנו כאלו קימנוה בכל פרטיה ודקדוקיה וכונותיה ותרי”ג מצות התלוים בה.

ויאירו לפניך אור קדושת מצותנו בכל העולמות כולם.

ונזכה לתקן כל העולמות כולם, על ידי קיום מצוה נפלאה זו של נרות החנוכה.

וזכנו לקים מצות הדלקת נר חנוכה כראוי, בכל פרטיה ודקדוקיה וכונותיה ותרי”ג מצות התלויים בה, ולקים כל המצוות של חנוכה בשמחה גדולה, להודות לך ולברכך [בתפילה ושיחה והתבודדות לפניך במילים שלנו על כל מה שעבר ועובר עלינו, ותאיר לנו לראות נקודות טובות ואיך אתה משגיח עלינו למרות כל הטעויות שלנו, שנוכל להודות לך ולשבחך בפרט בימי החנוכה הבאים עלינו לטובה], ולומר הלל שלם [כמו שתיקנו חכמים בתפילה] בשמחה וחדוה רבה ובהתעוררות גדול בקדושה ובטהרה גדולה.

כי ברחמיך הרבים קבעת לנו שמונת ימי חנוכה להודות ולהלל לשמך הגדול – שהם שעשוע עולם הבא.

זכנו ברחמיך הרבים לקים מצותיך באמת עד שנזכה להמשיך עלינו באמת שעשוע עולם הבא תמיד, שהוא הודאה לשמך הגדול והקדוש, ובפרט בימי החנוכה הקדושים שהם ימי הודאה, עד שנזכה להתקרב אליך באמת, ולדעת ולהכיר אותך, ולהודות לך, ולברכך סלה באמת לעולם כי טוב.

כמו שכתוב: “הודו ליהוה כי טוב כי לעולם חסדו”, ונזכה להמשיך הקדושה של שבת לששת ימי החול, עד שנזכה להיות בשמחה תמיד כרצונך הטוב באמת:

אנא השם מלא משאלותינו ברחמים, וזכנו מהרה לכל מה שבקשנו מלפניך, באופן שנזכה מהרה להיות כרצונך הטוב באמת “למען דעת כל עמי הארץ כי יהוה הוא האלהים אין עוד”:

מזמור לתודה הריעו ליהוה כל הארץ. עבדו את יהוה בשמחה באו לפניו ברננה. דעו כי יהוה הוא אלהים הוא עשנו ולו אנחנו עמו וצאן מרעיתו. בואו שעריו בתודה חצרותיו בתהלה הודו לו ברכו שמו. כי טוב יהוה לעולם חסדו ועד דור ודור אמונתו. ברוך יהוה אלהי ישראל מהעולם ועד העולם אמן ואמן:

ויאיר עלינו הארת הרצון שיהיה לעתיד בעולם הבא, כמו שכתוב: “כעת יאמר ליעקב ולישראל, מה פעל אל”. ונאמר: “מה רב טובך אשר צפנת ליראיך, פעלת לחוסים בך נגד בני אדם”, ונאמר: “עין לא ראתה אלהים זולתך יעשה למחכה לו”:

וזכנו ברחמיך הרבים לקדושת חנוכה, ותעזרנו בכל שנה ושנה שנזכה לפעול בקשתנו ומשאלותנו לטובה ביום הכיפורים הקדוש, שתמחל ותסלח לעונותינו ולעונות עמך בית ישראל ותעביר אשמותינו בכל שנה ושנה. “סלח נא לעון העם הזה כגדל חסדך, וכאשר נשאת לעם הזה ממצרים ועד הנה”.צער

הרב כבסני מעוני ומחטאתי טהרני. הסתר פניך מחטאי וכל עונותי מחה.

ונזכה על ידי המחילה והסליחה של יום הכפורים לקבל על ידי זה קדושת ימי החנוכה הקדושים, שהם חנוכת הבית, ונזכה להמשיך עלינו בימי החנוכה קדושת הבית המקדש (ע”י תפילה לחנוכה וע”י הודיה ואמירת תודה, שמחה, ונרות חנוכה).

ותרחם עלינו ותבנה לנו את בית קדשנו ותפארתנו במהרה בימינו (הן הבית הקטן של כל אחד מאיתנו שנזכה להכניס בו קדושה וטהרה ואורות התורה והמצוות…) ובבית השם נקריב לפניך את קרבנות חובותינו, לטהרנו מעונותינו ולסלוח חטאתינו.

רבונו של עולם מריה דעלמא כלא, אדון הנפלאות מצמיח ישועות, אתה יודע האמת, שכל הנסים והנפלאות שעשית עמנו ביציאת מצרים ובמלחמת עמלק בימי משה ובימי מרדכי ואסתר, וכל הנסים ונפלאות שעשית עמנו בימי חנכה ובכל דור ודור, עיקר הנס והישועה הוא ישועת הנפש ! כי עקר הקנאה והשנאה, של כל צרינו ורודפינו בגשמיות ורוחניות, הוא רק על אשר אנו מאמינים בך יהוה אלהינו, ומשתוקקים לילך בדרכיך הקדושים ולקים מצוותיך הנוראות, ולגלות ולפרסם אמתת אמונת אלהותך והשגחתך… 

יהי רצון שתתקבל התפילה לחנוכה שאמרתם תוסיפו מילים משלכם הזמן שהנרות דולקים זה עת רצון…

חנוכה בפתח התחזקו בשמחה

זירקו הצער מעליכם

וזיכרו הכל לטובה !

הדליקו נר חנוכה בין אם אתם לבד , או עם המשפחה , זמן לשמוח ולרקוד ,

לאמא להכין סופגניות ומאפים ביתייים , לשמוע סיפורים מאבא או מהילדים ,

ולאחר מכן זהו זמן של קדושה ונחת

מקרב לבבות להורים ולזוגות צעירים הנקרא בעולם “רומנטי”

מסוגל לשלום בית רוחניות וקירבה של ההורים לתוך הלילה !

אז הרבו בנרות ובתפילות ותראו ישועות ואורות נפלאות של ימי החנוכה ! 

מסירת שמות למוקד התפילות המסוגל

לניסים ישועות ונפלאות שמונת ימי החנוכה

בתרומה סימלית לחסידי ברסלב

דואר אלקטרוני (חובה)

לכבוד ישיבת "ברסלב מאיר"
אבקש להתפלל על [שם פרטי ושם האמא] (חובה)
ולהזכיר את שמי עם הבקשה בפרטות
בימי החנוכה בעת הדלקת הנרות
ובמקומות הקדושים שיעתירו עבור ישועתנו בימים מסוגלים אלו !

פירוט הבקשה :
לתפילה במשך 8 ימי החנוכה
בתרומה של דמי חנוכה - עבור משפחות נזקקות

יש להשאיר מספר טלפון ליצירת קשר !

חנוכה שמח לכל ישראל

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *