תפילה לישועה

תפילה לישועה מעולה ומיוחדת במינה לפעול נפלאות וישועות

תפילה לישועה :

רבונו של עולם מלא רחמים, שלח לי ישועות רבות בכל עת ורגע ממעיני הישועה. כי אתה גלית לנו שיש לך מעינות של ישועה שאינם נפסקות לעולם כמעין הנובע שאינו פוסק.

עזרני והושיעני ישועות שלמות ואמתיות ממעינות הקדושים האלה, זכני והושיעני בכח וזכות הצדיקים האמתיים שהם בחינת מעיני הישועה, שזכו להשיג ולגלות ולשאוב מימי התורה בששון ממעיני הישועה, שיש להם כח גדול לנצח לעזר ולהגן ולהושיע לכל החוסים בהם להצילם משאול תחתיות ומתחתיו, ולזכותם לחיי עולם לעד ולנצח כאשר נגלה לפניך אדון האמת והשלום.

עזרני והושיעני וזכני בזכותם, שאזכה להתחדש מעתה, להתחיל מעתה להמשיך עלי חכמה וישועה אמתיית לעזוב דרכי הרע ומחשבותי המגונות. ולא אשוב עוד לאולתי, רק אזכה להכניס כל חכמתי ודעתי בתורתך הקדושה. ולקשר מחשבתי אל התורה והתפילה תמיד בקשר אמיץ וחזק. ולבלי להניח את המחשבה לצאת חוץ כלל אפילו כחוט השערה.

מעיני הישועה

ותמהר להוציאני ולהצילני ממים הזדונים, ממצולות ים, מיון מצולה ואין מעמד, מתוהו ובוהו וחושך ותהום, ותושיעני בכל עת ורגע בישועות נפלאות ממעיני הישועה, כי גלוי וידוע לפניך בעל הישועות, שבעצם רחוקי ממך בלי שעור, והיצר הרע מתגבר בכל עת בכמה מיני התגברות ומניעות ועיכובים ובלבולים ועקמימיות שבלב עד אין מספר, אני צריך ישועות רבות ונפלאות בכל עת ורגע, שתפתח לנו ברחמיך העצומים מעיני הישועה, שתהיה הישועה נובעת ומתחדשת לנו בכל עת ורגע, באפן שנזכה להנצל בכל עת ממה שאנו צריכין להנצל, בדרכי ישועתך הנפלאות המתחדשים ונובעים בכל עת ורגע ממעיני הישועה.

ותקדשנו ותטהרנו על ידם מכל הטמאות ומכל הגילולים ומכל הכתמים ומכל הפגמים שבעולם. וקים לנו מקרא שכתוב: “וזרקתי עליכם מים טהורים וטהרתם, מכל טומאותיכם ומכל גילוליכם אטהר אתכם”:

תפילה לישועה

רבונו של עולם מצמיח ישועות, מלא משאלותנו לטובה ברחמים, והושיעני מהרה בכל מה שאני צריך להושע בגשמיות ורוחניות, באפן שאזכה מעתה לשוב אליך ולהתקרב אליך באמת,

ויקים בנו מהרה מקרא שכתוב: “הנה אל ישועתי אבטח ולא אפחד כי עזי וזמרת יה יהוה, ויהי לי לישועה, ושאבתם מים בששון ממעיני הישועה”,

ונאמר: “ליהוה הישועה על עמך ברכתך סלה. יהוה הושיעה המלך יעננו ביום קראנו”,

וטוב יהיה בעיניך לברכנו ולברך את כל עמך ישראל – בכל עת ובכל שעה בשלומך הטוב, וקים לנו מקרא שכתוב: “יהוה עז לעמו יתן יהוה יברך את עמו בשלום, יהיו לרצון אמרי פי והגיון לבי לפניך יהוה צורי וגואלי”. עושה שלום במרומיו הוא ברחמיו יעשה שלום עלינו ועל כל ישראל, ואמרו אמן: 

תפילות נוספות

תפילה לישועה חלק ב | תפילה לישועות

 

סעודת עניים
בחינת כהנים אוכלים ובעלים מתכפרים
כהנים אוכלים – אלו התלמידים שבכח האכילה, הוגים בתורה יומם ולילה…
ובעלים מתכפרים – אלו התורמים, שבזכות מצווה גדולה זו – כשם שריחמו על דל ועני מתקבלת תפילתם ובקשתם ברצון !
הראה עוד

מאמר מקושר

3 תגובות

 1. שלום רב
  אני מבקש את רשותך להשתמש בתמונה של “כאמור פותח את ידיך ” למספר עותקים מדי שנה בשנה לדף ברכות לבית הכנסת ארם נהריים באשקלון . מי שרכש ברכה נותן לו דף ובין היתר מדביק תמונה זו .
  לדוגמה השנה אני נותן 7 העתקים .
  עשיתי זאת בשנה שעברה ב – 5 דפים ולא חשבתי שזה אוליי מהווה פגיעה בזכויות שלכם באתר .

  ( עושה זאת בהתנדבות לכבוד בית הכנסת .)
  מעתיק את התמונה מתוך האתר שלך .
  האם אתה נןתן את הסכמתך ? ומוחל על שנה שעברה שלא ביקשתי את רשותכם ?
  תודה וברכה
  יעקב כהן
  0508295949

כתיבת תגובה