תפילה לישועה

תפילה לישועה מעולה ומיוחדת במינה לפעול נפלאות וישועות - מהספר הקדוש - "ליקוטי תפילות" לרבי נתן מברסלב

תפילה לישועה מיידית, שלא נדע צרות, אבל אם כבר אדם צריך ישועה מיידית ועזרה בכל נושא יאמר את התפילה לישועה מיידית הזאת הפותחת את כל השערים. תגידו תפילה זו בכוונה ולהשם הרחמים שהכל יסתדר או יתהפך לטובה בע"ה.

תפילה לישועה מיידית:

רבונו של עולם מלא רחמים, שלח לי ישועות רבות בכל עת ורגע ממעיני הישועה. כי אתה גלית לנו שיש לך מעינות של ישועה שאינם נפסקות לעולם כמעין הנובע שאינו פוסק.

עזרני והושיעני ישועות שלמות ואמתיות ממעינות הקדושים האלה, זכני והושיעני בכח וזכות הצדיקים האמתיים שהם בחינת מעיני הישועה, שזכו להשיג ולגלות ולשאוב מימי התורה בששון ממעיני הישועה, שיש להם כח גדול לנצח לעזר ולהגן ולהושיע לכל החוסים בהם להצילם משאול תחתיות ומתחתיו, ולזכותם לחיי עולם לעד ולנצח כאשר נגלה לפניך אדון האמת והשלום.

עזרני והושיעני וזכני בזכותם, שאזכה להתחדש מעתה, להתחיל מעתה להמשיך עלי חכמה וישועה אמתיית לעזוב דרכי הרע ומחשבותי המגונות. ולא אשוב עוד לאולתי, רק אזכה להכניס כל חכמתי ודעתי בתורתך הקדושה. ולקשר מחשבתי אל התורה והתפילה תמיד בקשר אמיץ וחזק. ולבלי להניח את המחשבה לצאת חוץ כלל אפילו כחוט השערה.

תפילה לישועה מיידית ובשורות טובות:

ותמהר להוציאני ולהצילני ממים הזדונים, ממצולות ים, מיון מצולה ואין מעמד, מתוהו ובוהו וחושך ותהום, ותושיעני בכל עת ורגע בישועות נפלאות ממעיני הישועה, כי גלוי וידוע לפניך בעל הישועות, שבעצם רחוקי ממך בלי שעור, והיצר הרע מתגבר בכל עת בכמה מיני התגברות ומניעות ועיכובים ובלבולים ועקמימיות שבלב עד אין מספר,

אני צריך ישועות רבות ונפלאות בכל עת ורגע, שתפתח לנו ברחמיך העצומים מעיני הישועה, שתהיה הישועה נובעת ומתחדשת לנו בכל עת ורגע, באפן שנזכה להנצל בכל עת ממה שאנו צריכין להנצל, בדרכי ישועתך הנפלאות המתחדשים ונובעים בכל עת ורגע ממעיני הישועה.

ותקדשנו ותטהרנו על ידם מכל הטמאות ומכל הגילולים ומכל הכתמים ומכל הפגמים שבעולם. וקים לנו מקרא שכתוב: "וזרקתי עליכם מים טהורים וטהרתם, מכל טומאותיכם ומכל גילוליכם אטהר אתכם":

תפילה לישועה:

רבונו של עולם מצמיח ישועות, מלא משאלותנו לטובה ברחמים, והושיעני מהרה בכל מה שאני צריך להושע בגשמיות ורוחניות, באפן שאזכה מעתה לשוב אליך ולהתקרב אליך באמת,

ויקים בנו מהרה מקרא שכתוב: "הנה אל ישועתי אבטח ולא אפחד כי עזי וזמרת יה יהוה, ויהי לי לישועה, ושאבתם מים בששון ממעיני הישועה",

ונאמר: "ליהוה הישועה על עמך ברכתך סלה. יהוה הושיעה המלך יעננו ביום קראנו",

וטוב יהיה בעיניך לברכנו ולברך את כל עמך ישראל – בכל עת ובכל שעה בשלומך הטוב, וקים לנו מקרא שכתוב: "יהוה עז לעמו יתן יהוה יברך את עמו בשלום, יהיו לרצון אמרי פי והגיון לבי לפניך יהוה צורי וגואלי". עושה שלום במרומיו הוא ברחמיו יעשה שלום עלינו ועל כל ישראל, ואמרו אמן:

תפילות נוספות

יום מבורך ושמח מלא אור ניסים ונפלאות, והרבה ישועות לכל עם ישראל – עד בלי די, ואמרו אמן!

שבעזרת ה' כל אחד ואחת מאתנו יקבל את ישועה הפרטי שלו.

תרשמו את התפילה שלכם בתגובות – ושתפו עם חברים לזכות את הרבים.

הראה עוד

מאמר מקושר

3 תגובות

 1. שלום רב
  אני מבקש את רשותך להשתמש בתמונה של "כאמור פותח את ידיך " למספר עותקים מדי שנה בשנה לדף ברכות לבית הכנסת ארם נהריים באשקלון . מי שרכש ברכה נותן לו דף ובין היתר מדביק תמונה זו .
  לדוגמה השנה אני נותן 7 העתקים .
  עשיתי זאת בשנה שעברה ב – 5 דפים ולא חשבתי שזה אוליי מהווה פגיעה בזכויות שלכם באתר .

  ( עושה זאת בהתנדבות לכבוד בית הכנסת .)
  מעתיק את התמונה מתוך האתר שלך .
  האם אתה נןתן את הסכמתך ? ומוחל על שנה שעברה שלא ביקשתי את רשותכם ?
  תודה וברכה
  יעקב כהן
  0508295949

כתיבת תגובה

פתח שיחה
ברסלב מאיר - אנחנו פה לעזור לכם?
זקוקים לישועה? אנחנו פה נשמח להתפלל יחד איתכם ולערוך עבורכם פדיון נפש! כרוך בתרומה לסעודות צהריים חמות לתלמידי חכמים נזקקים בישיבה... דברו איתנו