תפילה למצוות ציצית – מיוחדת לבנות ישראל

תפילת נשים למצוות ציצית וטלית | נכון בנות לא לובשות ציצית, אבל אם אתן רוצות את הקדושה בביתכם, כדאי שתשתמשו בכוח התפילה של בנות ישראל – לטובת אבים אחים או בן זוגכם שיזכו למעלות וקדושת מצוות ציצית ויכניסו את האור אליכם לבתיכם!

תפילה למצוות ציצית – לנשים עבור בני ביתם:

© נערך / שוכתב ע"י רבני מוסדות ברסלב מאיר ירושלים מליקוטי תפילות לרבי נתן מברסלב.

אנא יהוה חמול עלי, רחם עלי, ומלא משאלותי ברחמים. ותזכה את אבי / אחיי / בן זוגי – לקיים בכל יום מצות ציצית ועיטוף בטלית גדול כתיקונה בשלמות כראוי בכל פרטיה ודקדוקיה וכונותיה, ותרי"ג מצות התלויים בה, בלב טוב ובשמחה גדולה, באופן שיזכה להמשיך הרוח חיים דקדושה על ידי מצות ציצית, למלאת כל החסרונות בגשמיות וברוחניות, בגוף ונפש וממון. ותאחוז בכנפות הארץ ותנער רשעים ממנה, ותשבר ותמגר ותכניע ותשפיל את איש צר ואויב הוא עשו איש שעיר, ותוציא בלעו מפיו.

צווה להפשיט מעליו כל הבגדים הצואים, העצבות ומרה שחורה, ודכאונות למיניהם שמביאים או באים מחוסר הצלחה וגורמים לשכינה והברכה להתרחק ולהסתלק.., ותלבישו בבגדים נקיים, בבגדים טהורים וקדושים, במידות טובות ושמחת המצוות ויראת שמיים.

ותהיה בעזרו, ותזכה אותו ברחמיך הרבים לקיים מצות ציצית כראוי בתכלית השלמות, ותזמן לו תמיד ציצית / טלית כשרה על פי ההלכה. וכשם שהוא מתכסה בטלית בעולם הזה, כן תלביש למעלה את נפשו ורוחו ונשמתו בטלית נאה ובחלוקא דרבנן בבגדים נקיים ולבנים ברוח טובה ונעימה. ויקויים בו מקרא שכתוב: "בכל עת יהיו בגדיך לבנים ושמן על ראשך אל יחסר".

שמרנו והצילנו שומר ישראל, שלא נטעה אחרי היצר הרע, ולא יהיה לו שום כח ושליטה להזיק לנו כלל, לא בגשמיות ולא ברוחניות. ותשפיע עלינו דעת אמתי שנזכה להבחין ולבחור בהאמת להתקרב אליך תחת כנפיך הקדושים בחינת הטלית המכסה ושומרת את בני ישראל מכל מיני מזיקים, כמו אב ואם השומרים את ילדיהם מפחד ואימה וכל דבר רע, כן תשמור את אבי / אחיי / בן זוגי ותינצל נפשו ורוחו ונשמתו ותפילתו מן החיצונים ותקרב אותם תחת כנפיך בחמלה ואהבה כאב השומר את בנו כמו שנאמר כי בנים אתם להשם אלוקיכם.

הראה עוד

מאמר מקושר

כתיבת תגובה