תפילה למתנות לאביונים

תפילה חזקה ומועילה מאד לשמחת פורים - אחרי שתורמים מתנות לאביונים

תפילה למתנות לאביונים

אם הגעתם לפה זה אומר ששמחתם ילדים עניים ומשפחות נזקקות

אז תנצלו את העת רצון הזה – לומר את תפילה מתנות לאביונים תפילה שהכנו עבורכם

ותפעלו בשמיים שישמחו אתכם ויענו לתפילותיכם !

אם עדיין לא תרמתם מתנות לאביונים זה הזמן…

פתחו את הלב והכיס – ויפתחו לכם שערי שמיים

הקליקו לתרומות וישועות ורוב שמחות

או דרך פייפל ישראל

או צלצלו 050-4161022

התפילה הזו היא לא תפילה לפורים , אלא צעקה וזעקה אל השם יתברך – לפעול ישועות כמו שנתנו מתנות לאביונים כך השם יתברך יתן לנו ברחמים מתנות לכל השנה – כי כולנו באמת אביונים – בתוקף הגלות של עם ישראל חיים את חורבן בית מקדש ומלכות בית דוד.. וכל אחד הוא עני כמו שכל אחד יודע שהוא לא מושלם, והוא חסר בגשמיות או ברוחניות כפי שכל איש אמת יודע בנפשו – אז תקראו את התפילה ותצליחו !

תפילה למתנות לאביונים להדפסה בקבצי PDF >> תפילה למתנות לאביונים

אבי שבשמים, אבי שבשמים אב החסד, אב הרחמן באמת, החומל דלים, השומע אנקת אביונים, הרואה בעלבון עלובים, השומע ומאזין צעקה מעמקי השאול תחתיות ומתחתיו, עד אשר אין מקום אשר לא תשמע ממנו קול אנחה ואנקה,

למדני מה לדבר לפניך, הוריני מה שאמר לפניך, הודיעני מה שאצעק אליך, חמול נא על עלוב נפש כמוני, על נכאה לבב כמוני על חסר דעת ושמחה כמוני… עני מכל מעלה רוחנית ורחוק מן הקדושה…

בכל מיני תחנונים אני מפיל תחנתי לפניך יהוה אלהי ואלהי אבותי. בכל מיני בקשות אני מבקש לפני כיסא כבודך, בכל מיני קולות אני קורא אליך, חוס וחמל עלי, חוס ורחם עלי, חוס וחנני, חנני ופדני, פודה ומציל הצילני, גואל חזק למענך פדני, שומע אנקת אביונים שומע צעקתי ואנחתי, מרא דעלמא כלא, אל תתן לשחת נפשי, כי “מה בצע בדמי ברדתי אל שחת, היודך עפר היגיד אמתך. הצילני מטיט ואל אטבעה אנצלה משונאי וממעמקי מים”. כי אין שום לשון בעולם שאוכל לפרש שיחתי על ידו. כי צרות נפשי גדלו ושגבו מאד…

(בפרט שעובר עלי ואני עני ואביון… ונתתי ביד נדיבה צדקה לעניים עשה במידה טובה מרובה ברחמיך וענה לתפילותי 

אנא רחום וחנון אני זקוק/ה לישועה ב… ויפרט ויבקש, במילים ובשפה שלו… על צרכיו האישיים בגשמיות וברוחניות בכל הנושאים). חוס וחומל עלי, ועשה למענך ולא למעני, כי אין לי שום תקוה כי אם על תפילה ותחנונים.

רבונו של עולם ראה נא בעניינו וריבה ריבנו. והצל עשוקים “מיד עושקיהם כח”. ואל תניח לגזול דל כי דל הוא. ותקים מקרא שכתוב: “משד עניים מאנקת אביונים עתה אקום יאמר יהוה, אשית בישע יפיח לו”. אנא יהוה מלא רחמים רבים, חומל דלים, שומע אנקת אביונים, רואה בעלבון עלובים, החפץ בתשובתן של רשעים ואינו חפץ במיתתם.

רחמן מלא רחמים, חומל דלים, שומע אנקת אביונים,

רחם עלינו ועל נפשותינו העשוקות כצפרים האחוזות בפח מבולבלים ולא מיושבים, כאשר נגלה לפניך יודע תעלומות, ועזרני למלט נפשי מני שחת וזכני לשמחת פורים – שהיא [השמחה]  שורש ויסוד היהדות, והמצוות, ודרכי התורה כפי שלימדו אותנו הצדיקי אמת !

כי אתה ידעת את גודל יקר והדר תפארת נפשי בשורשה העליון, המושרשת בשמחת השם יתברך ותורתו הקדושה כמו שכתוב “עוז וחדוה במקומו”. נא יהוה מלא רחמים, חומל דלים שומע אנקת אביונים, חוס וחמל עלינו למען שמך למען רחמיך הרבים, למען חסדיך העצומים, למען הצדיקים האמתיים, עזרנו והושיענו וזכנו מהרה לאמונת חכמים בשלמות באמת. ותעזרנו לתקן פגם אמונת חכמים שפגמנו מנעורינו עד היום הזה.

ותטהרנו מכל הגילולים הדיכאונות והעצבויות ומחשבות רעות ודאגות מיותרות..,

שהם הם כל הטינופת הנמשכים מקליפת המן עמלק ודרכי הגויים שהולכים בהבלי עולם הזה ותאוותיו הרעים. והם אלו שמקטרגים עלי ומעקבים ולוקחים לי את הכוח שאיני יוכל לשמוח בשמחת היהדות והמצוות להיות קרוב ודבוק בך..!

(כי כל הרע והעצבות שיש לאדם נמשך מעמלק שרוצה לצנן ולקרר את האש והשמחה של עם ישראל הדבקים ונהנים ושמחים בתורה ומצוות ואהבת הצדיקים ולומדי התורה – מבחי’ הכתוב : “ויתערבו בגויים וילמדו ממעשיהם” שמשם כל הגילולים והדינים והייסורים, וכל העלמה של הטוב והשמחה וקדושת נשמת האיש הישראלי).

ותכניע ותעקר ותבטל את כל ממשלתם והתנשאותם של כל המנהיגים של שקר,

ותיטול חרב הגאווה מידם “וזרוע רמה תשבר”. ותבטל השקר מן העולם, ותגלה האמת בעולם. ויקוים מקרא שכתוב: “משוד עניים מאנקת אביונים, עתה אקום יאמר יהוה, אשית בישע יפיח לו”, ותבטל מידת הגאווה דסטרא אחרא מעלינו ומעל כל עמך בית ישראל מעתה ועד עולם:ובכן יהי רצון מלפניך יהוה אלהינו ואלהי אבותינו, מלא רחמים, קדוש ונורא, קדוש על כל הקדשות, שתשפיע עלינו קדושתך העליונה…

ותעזרנו ותצילנו מקליפה המן עמלק ותזכנו לקדושת מרדכי ואסתר

ובזכות וכוח הצדקה שעשית כפי כוחי לשמח עניים כן תשמח נפשי ותושיעני ותשמע תפילתי ותעזרני ותפתח לי ותרחיב לי כל הפתחים והשערים דקדושה ותקיים בי כל הפושט יד נותנים לו – תתן לי ברחמים… (ויפרט כל צרכיו הגשמיים והרוחניים – כי בימי הפורים מתקיים ביתר שאת כל הפושט יד נותנים לו… ע”כ טוב להרבות בבקשות על הכללללל… ובפרט לשמח עם הנקודות הטובות שיש בו עדיין – שזה עיקר בחי’ שמחת פורים).

לתפילה המלאה לימי הפורים כנסו

תפילה לפוריםפרקי תהילים לפורים

לברכות לפורים מאתר הברכות של ישראל – כנסו ברכות לפורים

בדיחות כבר אספתם לפורים ? כנסו לקט בדיחות לחג שמח

נו… החלטתם שאתם רוצים שמחה אמיתית ? כנסו לשמח לבבות עניים הגונים ומשמיים ישמחו אתכם בכפלי כפליים

לתרומות דרך חברת קשר / או דרך פייפל ישראל

או צלצלו 050-4161022

הראה עוד

מאמר מקושר

כתיבת תגובה