1- תפילה לפרי בטן 2 – סגולה לבנים 3 – לירות בחץ וקשת

סְגֻלָּה לְבָנִים - דְּרִיכַת הַקֶּשֶׁת בְּל"ג בָּעֹמֶר

תפילה לפרי בטן + סגולה לבנים + דריכת הקשת (לירות בחץ וקשת). מלוקט מספר המידות לרבי נחמן מברסלב.

סְגֻלָּה לְבָנִים – דְּרִיכַת הַקֶּשֶׁת (לירות בחץ וקשת) בְּל"ג בָּעֹמֶר

למעשה – ביום הילולת הרשב"י עולים למירון להתפלל בציון הצדיק, וזה זמן מסוגל ביותר לבנים, אבל לא חייבים לדרוך ולירות את הקשת שם על ההמון (חחחח בצחוק) אפשר לעשות זאת  או ליד המדורות בשכונה או בבית בחצר…

והכוונה היא שהבעל יקח חץ וקשת (מאיפה משיגים חץ וקשת? שיכין הבעל מעץ וגומי כמו שהיה עושה כשהיה ילד – למי שזוכר !) וירה חיצים, ויתפללו תפילה לזרע של קיימא, ושיהי' זיווגם עולה יפה ושלא יהי' לבטלה אלא מוליד בקדושה וטהרה זרע של קיימא לעבודתו יתברך.

והסוד בדריכת הקשת הוא – כי החץ הוא רמז לברית שיורה כחץ ומזריע…

סגולה לבנים, תפילה לפרי בטן.

עוד הסבר רוחני על פי דרכי חסידות ברסלב… כי הצדיק הוא בחינת קשת, כמו שאמר רבי שמעון בן יוחאי לרבי יהושע בן לוי: הנראה קשת בימיך וכו' (כתבות ע"ז:), והתפילה נקראת קשת, כמו שפרש רש"י (בראשית מ"ח): "בחרבי ובקשתי" – 'לשון תפלה', על כן זה זמן מסוגל לבנים ולתפילה על בנים זכרים וזרע של קיימא. (ליקוטי מוהר"ן מב).

ועל כן גם נוהגים להרבות בצדקה [עיין ספר המידות ערך בנים כא, שע"י צדקה זוכה לבנים ויהי לך שלום בניהם], וגם עוסקים בתפילה בהילולת הרשב"י.

על כן יש הנוהגים לתת עבור ח"י רוטל שהם בחי' צדקה וחסד לעולים למירון להרוות צמאונם ולאכיל את העולים מירונה ביום הקדוש הנ"ל, בחי' חסד שעי"ז התרבה השלום והאויר הנח והזך שעי"ז זוכים שתשמע ותתקבלנה התפילות והבקשות…

עוד בענין סגולה לבנים זכרים, ותפילה לזרע של קיימא.

ספר המידות ערך צְדָקָה יד – יֵשׁ תְּפִלּוֹת שֶׁאֵינָם נִתְקַבְּלִים לְמַעְלָה אֶלָּא עַד שֶׁנּוֹתְנִים כָּל-כָּךְ מָעוֹת לִצְדָקָה כְּפִי מִסְפַּר הָאוֹתִיּוֹת שֶׁל הַתְּפִלָּה הַשַּׁיָּךְ לְזֶה הַדָּבָר. לְמָשָׁל, כְּשֶׁמִּתְפַּלֵּל אֵלּוּ הַתֵּבוֹת: "תֵּן לִי בָּנִים", צָרִיךְ לִתֵּן צְדָקָה כְּמִסְפַּר אוֹתִיּוֹת "תֵּן לִי בָּנִים".

וזה בחינת דריכת הקשת בל"ג בעומר. כי דבורים קדושים, דבורי אמונה של הצדיק שהם בחינת תפלה, בחינת ויהי ידיו אמונה וכו', הם בחינת קשת וחצים בחרבי ובקשתי וכו'… זכאה מאן דידע לזרקא חצים, כי זה עקר השלמות שיזדכך האויר עד שיפרח הדבור הקדוש להטוב הכבוש כמו חץ מהקשת, עד שישמע הטוב ויפלח חץ כבדו של הסטרא אחרא ויצא הטוב משם בשלום (יורה דעה א, סימני בהמה וחיה טהורה ד, אות ח).

עוד ענינים בסגולה של דריכת הקשת…

בל"ג בעומר נסתלק התנא האלוקי רבי שמעון בר יוחאי במירון [הילולת הרשב"י], ואז מתחיל להתנוצץ ההארה והקדושה של שבועות – שהוא בחי' התעוררות השינה התחדשות המוחין זמן המסוגל שנזכה לקבל שכל חדש, ונשמה חדשה.

וע"כ אז הוא הילולת הרשב"י [התנא האלוקי רבי שמעון בר יוחאי] שהוא בחי' התעוררות השינה בחי' "עיר וקדיש" הנאמר על הרשב"י [עיר וקדיש מן שמיא נחית, עיר – בחי' התעוררות השינה לשון עירני, קדיש – בחי' קדושת המוחין והנשמה].

כי רשב"י הוא קשת הברית כמבואר בדברי רבותינו ז"ל, שבשביל זה לא נראה קשת בימיו, כי הוא בעצמו הי' בחי' קשת..,

ובשביל זה נוהגין לדרוך הקשת בל"ג בעומר [לירות בחץ וקשת בהדלקת המדורות]. וקשת הוא בחי' תקיעה שברים תרועה שסימנם קשת (כמובא וכמבואר בדברי רבינו ז"ל במ"א) שהם כלליות הקולות של השופר שהוא בחי' התעוררות השינה.

נמצא שהוא סגולה להתעוררות השינה, בחי' חידוש השכל והנשמה (בחינת הולדה כמבואר בספרי קודש) – לירות בחץ וקשת בל"ג בעומר בזמן הדלקת המדורות !

וזהו בחי' השתטחות על קברי צדיקים אמיתיים, שהוא דבר גדול מאד ומועיל מאד לעבודת השי"ת לזכות לצאת מהרע שלו ולשוב להש"י. כי יש בני אדם שנפלו כ"כ בעונותיהם עד שנאחז בהם הרע כ"כ עד שא"א להם בשום אופן לשוב להש"י רק ע"י שבאין על קברי הצדיקים האמתיים, ואז נכללין בנשמת הצדיק שמת שהוא עוסק תמיד לברר בירורים, והוא בכחו הגדול שגדול במיתתו יותר מבחייו הוא יכול לברר אפילו הנשמות שנפלו מאד מאד.

אבל אעפ"כ הבעל בחירה א"א לבררו בעל כרחו כ"א כשבא על הקבר במקום גניזתו הקדושה ומעורר עצמו בתשובה שאז יש כח להצדיק לבררו בכוחו הגדול ולהוציאו ממקום שנפל לשם ולתקנו אע"פ שלא היה אפשר לו להתתקן בשום אופן.

וזהו בחי' השמחה הגדולה של הילולא דרשב"י ביום הסתלקותו הקדוש בל"ג בעומר שאז עולין ונתתקנין וחוזרין בתשובה כמה רחוקים, שזהו בחי' השטחות על קברי הצדקיים אמתיים כנ"ל. שעי"ז נגדלת השמחה מאד מאד, עיין בפנים במלואו.

(חושן משפט ב, נזיקין ג, אות ו – ט)

ועכשיו לתפילה – תפילה להריון

ניתן למסור פתקים ["קוויטאלך"]  חינם, ללא תשלום

למען זיכוי הרבים לברכה וישועה, ביום ההילולה של הרשב"י.

סגולת ח"י רוטל

הסגולה הידועה לבנים ולכל הברכות והישועות שרבים נושעו וראו ברכה וישועה בזכותה. יחולקו ביום הילולת הרשב"י – ע"י מוסדות החסד של ברסלב

שמות התורמים יוזכרו בתפילה ביום הקדוש והמסוגל בציון הרשב"י – ע"י גדולי חסידי ומשפיעי חסידות ברסלב

ח"י רוטל החל מ- 180 ש"ח

[בתפילה אישית לכל שם ובקשה] או להשתתף במינימום 36ש"ח לסל חלוקה בשיתוף [לתפילה כללית ורצופה על כלל התורמים].

לפרטים נוספים תרומות והרשמה 052-565-2005

ניתן להפקיד בבנק :

שם החשבון ברסלב מאיר | מס' חשבון בנק: 694576

סניף: 184 בנק פאג"י [פועלי אגודת ישראל] ירושלים

לשליחת צ'קים יש לציין למוטב בלבד

כתובת: הרב סלנט 7 ירושלים מיקוד 95144

הערה: תרומות למוקד התפילות והישועות של ברסלב – יש להעביר אך ורק בטל' או דרך האתר

ולא על ידי מתרימים מדלת לדלת !

הראה עוד

מאמר מקושר

תגובה אחת חביבה ביותר

כתיבת תגובה

פתח שיחה
ברסלב מאיר - אנחנו פה לעזור לכם?
הרשמו למוקד התפילות ותזכו לראות ישועות