כלליתפילה

תפילה לרפואה

תפילה לרפואה

ותזכני להמשיך עלי ועל ישראל קדשת ארץ ישראל, ותבטל אחיזת המחלקת מארץ ישראל, ולא תהיה נקראת בשם ארץ כנען, רק בשם ארץ הקדושה, ארץ ישראל. ותמשיך שפע טובה וברכה גדולה מארץ ישראל לכל הארצות, ותברך את יבול הארץ ואת כל פרי האדמה. ויקים מקרא שכתוב: "ארץ נתנה יבולה יברכנו אלהים אלהינו".

וברחמיך הרבים תתן כח בכל יבול הארץ לרפאות את כל תחלואי ומכאובי עמך בית ישראל, ובפרט בחדש איר הוא ירח זיו שבו פורחים וחונטים כל יבול הארץ. רחם עלינו שלא נצטרך לעסק חס ושלום עם שום דאקטורים ורופאים שבעולם, רק תברך את כל יבול הארץ, ותשפיע בהם כח לרפאות כל תחלואי ומכאובי עמך בית ישראל, ותעלה מהרה רפואה שלמה לכל תחלואינו ולכל מכאובינו ולכל מכותינו (ובפרט לחולה פלוני בן פלונית וכו'), כי אל מלך רופא נאמן ורחמן אתה.

ואין לנו שום סמיכה על שום רפואה של הרופאים והדאקטורים, כי אם עליך לבד, בורא רפואות. רפאינו יהוה ונרפא, הושיענו ונושעה כי תהלתנו אתה. ותמשיך שלום גדול בעולם, וכל שונאינו יפלו תחתינו, ויכלמו ויבושו, יבשו ויחפרו יחד מבקשי נפשי לספותה יסוגו אחור ויכלמו חפצי רעתי. יבשו יכלו שוטני נפשי יעטו חרפה וכלימה מבקשי רעתי. "יבשו ויבהלו מאד כל אויבי ישובו יבשו רגע".

אל נא רפא נא לנו ברחמיך הרבים ובחסדיך הגדולים, כי אתה לבד יודע גדל הצער והמכאוב של כל הסובלי חולאים ומכאובות. מלא רחמים, רחם עליהם ואל תסתר פניך מהם, ותראה ותשגיח בעניים ומכאובם, ותמלא רחמים עליהם להחלימם ולרפאתם להחזיקם ולהחיותם חיש קל מהרה. ויקים מקרא שכתוב: "והסיר יהוה ממך כל חלי, וכל מדוי מצרים הרעים אשר ידעת, לא ישימם בך, ונתנם בכל שונאיך". ונאמר: "ועבדתם את יהוה אלהיכם, וברך את לחמך ואת מימיך, והסירותי מחלה מקרבך". ונאמר: "ויאמר, אם שמוע תשמע לקול יהוה אלהיך, והישר בעיניו תעשה, והאזנת למצותיו, ושמרת כל חוקיו, כל המחלה אשר שמתי במצרים, לא אשים עליך, כי אני יהוה רופאך", אמן כן יהי רצון:

זכנו לקבל כל הרפואות שבעולם על ידי תפילה לבד, ותתגלה האמת בעולם, שאין שום רפואות בעולם, כי אם על ידי תפילה לבד. ונזכה לקים מקרא שכתוב: "ויאמר אם שמוע תשמע לקול יהוה אלהיך והישר בעיניו תעשה, והאזנת למצותיו ושמרת כל חוקיו, כל המחלה אשר שמתי במצרים לא אשים עליך כי אני יהוה רופאך":

תגים

1 thought on “תפילה לרפואה”

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *