תפילה נגד עין הרע

תפילה נגד עין הרע

מרגישים שיש עליכם עין הרע?

מי אמר שיש עליכם עין רעה? אולי אתם סתם נלחצים ונפחדים?

לפני הכל טוב ולומר את תפילה נגד עין הרע, ואח”כ תנסו קמעות ולחשים ו- הסרת עין הרע.

דבר ראשון תבדקו את עצמכם אם אתם לא מסתכלים על אחרים ב- עין רעה (צרות עין על הצלחה של אחרים קינאה וצביטות בלב.., דברים קטנים של מידות לא מתוקנות בין אדם לחבירו יכולים לחזור אליכם בגדול, על כן יחד עם חשבון הנפש ותפילה – לא תינזקו מהקללה של עין רעה – כי אין לה יכולת למי שלא מפחד ממנה כי הוא נקי מחטא ועוון של מידה רעה זו.., ואז תוכלו לפעול בתפילה שהבאנו לפניכם.

ועכשיו לתפילה נגד עין הרע

מליקוטי תפילות לרבי נתן מברסלב חלק א תפילה נד

ובכן יהי רצון מלפניך יהוה אלהינו ואלהי אבותינו שתראה בענינו ודחקנו ועמלינו, ותשור בענינו ותביט בעמלנו. ותציץ עלינו ברחמיך, ותשגיח עלינו בעין חמלתך. ותשמרנו ברחמיך הטובים, ותצילנו תמיד מרע עין, שלא יהיה לנו שום עין הרע על שום אדם שבעולם. רק נסתכל תמיד על כל אחד בעין טובה, ונזכה להיות מתלמידיו של אברהם אבינו עליו השלום שיש בהם שלשה מידות טובות שהם: עין טובה ונפש שפלה ורוח נמוכה. ותשמרנו ותצילנו מתלמידיו של בלעם הרשע שיש להם שלש מידות רעות שהם : עין רעה ורוח גבוהה ונפש רחבה. אבינו מלכנו, אדירנו, בוראנו, גואלנו, יוצרנו, קדושנו, קדוש יעקב. רוענו, רועה ישראל, המלך הטוב והמטיב לכל, טוב עין באמת, זכני ברחמיך הרבים שאזכה להתדבק במדותיך הטובים להיות טוב עין באמת תמיד. ותצילנו ברחמיך הרבים מעין רעה שלא ישלוט בנו (בביתנו וזרעינו ורכושינו) שום עין רעה משום אדם ומשום נברא שבעולם. ולא יהיה להרע עין שום כח ושום שליטה. ולא יוכל להזיק לנו כלל חס ושלום לא בגשמיות ולא ברוחניות:

עין הרע בא מ- רע עין

ריבונו של עולם ריבונו של עולם, מלא רחמים, טוב ומטיב לכל, טוב עין, אתה לבד יודע את עצם התגברות עין הרע שמתגבר עלינו מאד. שעינו רעה בקדושת ישראל עם קדוש (ובפרט הרע עין שיש בישיבות הקדושות, והלומדי תורה ועבדי השם התמימים שכל עינם לך צופיות ללמוד ולשמור תורתך ומצוותיך – ועל כן עיני כל רעה עליהם וגם מנסים להזיקם בפועל..,). (ריבונו של עולם) בכל יום ויום מתגבר עלינו ביותר בכמה תחבולות להרחיקנו חס ושלום מעבודתך באמת, ורודף אותנו מאד. מלא רחמים, מלא טוב, אתה ידעת את לבבנו, אתה ידעת את כל אשר עבר עלינו ע”י עין הרע של האויבים והשונאים הרודפים אחר הבאים להתקרב באמת לעבודתך ולתורתך. וגם אתה ידעת גודל חלישותנו לעמד נגד עינם הרעה. ועתה הודיענו נא אבינו שבשמים אנה מפניהם נברח, ואיה איפוא המקום להתחבא ולהטמן מפני עינם הרעה. הביטה בעניינו כי רבו מכאובינו וצרות לבבנו.

“הטה אלהי אזנך ושמע. פקח עיניך וראה שוממותינו, כי לא על צדקותינו אנחנו מפילים תחנונינו לפניך כי על רחמיך הרבים”. כי ידענו באמת כי אנחנו בעצמנו החייבים בכל זה. כי לולא חטאינו ופשעינו המרבים והעצומים, לא היינו צריכים להתירא מפניהם כלל.

אבל מה נעשה אבינו, כי הסכלנו הרבה מאד. חטאנו העוינו והרשענו וסרנו ממצותיך. פעמים רבות הצלתנו, ואנחנו מרינו עצותיך, “ותמוגנו ביד עווננו”. ובכל זאת אנו חפצים ומשתוקקים ומחכים ומייחלים בכל עת להתקרב לעבודתך באמת, כי אתה רוצה בתשובה כי חנון ורחום אתה וקרוב לכל קוראיך באמת, ועתה הצילנו נא ברחמיך מ- עין רעה. כי אין לנו שום כוח לעמוד נגד אחד משונאינו אף כי נגד כולם. ואין לנו על מי להשען כי אם על אבינו שבשמים, לך לבד עיני תלויות, לך לבד עיני צופיות, “דלו עיני למרום”. אולי יראה יהוה בעיני, אולי יחוס אולי ירחם. הבט נא רחם נא והושיעה נא צאן מרעיתך. ואל ימשול בנו הרע עין כלל. “הבט משמים וראה” כי היינו לעג וקלס. “הבט משמים וראה מזבול קודשך ותפארתך איה קנאתך וגבורתך. המון מעיך ורחמיך אלי התאפקו”.

מלא רחמים טוב לכל טוב ומטיב, טוב ומטיב לרעים ולטובים, טוב באמת תמיד, הטוב כי לא כלו רחמיך והמרחם כי לא תמו חסדיך, רחם עלינו ברחמיך הרבים והצילנו מרע עין מכל הבחינות…

הן שלא יהיה לנו שום עין רעה כלל (על אחרים), הן שלא ישלט בנו שום עין הרע משום אדם ומשום נברא שבעולם. ותביט עלי בעינך הטוב בעינא חדא דרחמי ותמשיך ותשפיע עלי טוב עין.

בלי עין הרע – על עם ישראל.

ותשמרני ותצילני שלא יהיה עיני רעה כלל בגדולת חברי ובגדולת כל העולם כולו. ותצילני מפגם הראות ותשמרני תמיד שלא אסתכל בשום דבר המביא לידי הרהורים חס ושלום. ולא בשום דבר הפוגם את העינים. “העבר עיני מראות שוא בדרכך חייני”. הצילני מעין נואפת. “שמרה נפשי והצילני אל אבוש כי חסיתי בך”. וכל מה שחטאתי עויתי ופשעתי לפניך ופגמתי בעיני בשוגג ובמזיד באונס וברצון, והרע בעיניך עשיתי מנעורי עד היום הזה, על הכל תמחול ותכפר ותסלח לי, אלוה סליחות חנון המרבה לסלוח.

ותזכני מעתה להיות טוב עין בכל הבחינות בקדושה ובטהרה גדולה כרצונך הטוב באמת:

ותצילנו שלא ישלט בנו שום עין רעה משום רע עין שבעולם. ולא יזיק לנו עינם הרעה כלל. הן בגשמיות הן ברוחניות. בגוף ונפש וממון. ותשמר צאתנו ובואנו לחיים טובים ולשלום מעתה ועד עולם. כי אין לנו על מי להשען כי אם עליך לבד אבינו שבשמים. כי “אשורנו עתה סבבונו עיניהם ישיתו לנטות בארץ. צרי ילטש עיניו לי. אשא עיני אל ההרים מאין יבא עזרי עזרי מעם יהוה עושה שמים וארץ: כי אליך אלהים יהוה עיני בך חסיתי אל תער נפשי. עיני תמיד אל יהוה כי הוא יוציא מרשת רגלי. אליך נשאתי את עיני היושבי בשמים. הנה כעיני עבדים אל יד אדוניהם כעיני שפחה אל יד גבירתה כן עינינו אל יהוה אלהינו עד שיחננו. חננו יהוה חננו כי רב שבענו בוז”.

תפילה נגד עין הרע – מספרי ברסלב | לחש נגד עין הרע – מספרי החיד”א

כנסו לעוד מאמרים על סגולות, קמעות ועיצות על עין הרע

סגולות וקמיעות
קמיע נגד עין רעה סנפיר של דג – “סנפיר” בגימ’ “עין רע” ורבינו נחמן כותב שישנו דג מיוחד שסנפירו מסוגל ביותר… (שיחות הר”ן רמב) להשגת הקמיע בתרומה צלצלו עכשיו 050-4161022

בלי עין הרע

1 . תליון מכסף טהור 925 בעיצוב של האש שלי, עם הסנפיר

2. תפילה נגד עין הרע

3 . סנפירים לעישון (שריפה) [תנתן הדרכה מלאה איך ומה לעשות להסרת העין הרע…]

4 . בתיאום בלבד נר לטיהור הבית + בכור + אבק קריסטלים המסוגלים להסרת עין הרע וכישופים.

5 . 40 יום תפילה רצופה לישועה / בקבר רחל דוד המלך / בכותל ע”י ישיבת ברסלב

6 . הסרת עין הרע בעופרת ע”י רבני הישיבה.

(משלוח ישיר, עד 2 ימי עסקים).

לפרטים והזמנות 053-3171231

ייעוץ חינם 050-4161022

 

7 thoughts on “תפילה נגד עין הרע”

  1. אני מבקש תפילתכם להסרת קללות עלי והסרת עין הרע או כל מרעין בישין שישנם בסביבתי ומפריעים לחיי אושר ושמחת חיים שלי .תפילה לרפואת הנפש , סגולה לאריכות ימים ,פרנסה ברווח ובנחת , הצלחה בעסקים ובתהליכים המשפטיים .