תפילה

תפילה קצרה

התורהתפילה שלא לבוא לידי חולי וצרה

ספר עבד המלך (איוב לו יט)

לעולם יבקש אדם רחמים שלא יחלה, שאם יחלה אומרים לו הבא זכות והפטר (שבת לב).

ויתפלל שלא יבוא לשום צרה, ובין על גשמיות ובין על רוחניות יהי’ אדם מקדים תפילה, וישפוך תחנונים לפני השם יתברך שיצילהו מכל חטא ועון ומכל מחלה ומכל דבר רע.

וטוב להתפלל לפרקים ויאמר :

ריבונו של עולם, עזור נא לי ולכל בריאי עמך בית ישראל שלא נחלה, ולא נחטא, ולא נפול למיטה חס ושלום, ולא נצטרך ללכת לרופאים ולא להתעסק ברפואות.

ולכל  חולי עמך בית ישראל שלח להם רפואה שלמה במהרה.

ותצילנו מכל מיני צרה, צער דוחק ועוני, ומכל דבר רע, כדי שנוכל לעבוד עבודתך וללמוד תורתך לשמה בלי שום מונע.

(תוספת קטנה מליקוטי תפילות , כי אתה) מלא רחמים יודע תעלומות, מרום וקדוש, פועל גבורות, עושה חדשות, בעל מלחמות, זורע צדקות, מצמיח ישועות, בורא רפואות, נורא תהלות, אדון הנפלאות, המחדש בטובו בכל יום תמיד מעשה בראשית, אשר אתה עושה בכל יום תמיד נסים ונפלאות חדשות גדולות ונוראות מאד מאד, אשר נעלמו ושגבו מאתנו מאד.

פדיון נפש טוב תמיד לעשות… לפני שבאים צרות

לקוטי עצות (ברסלב) ערך צדיק.

טוב מאד להאדם להרגיל את עצמו, ליתן בכל פעם על פדיון נפש לצדיקים ויראים כדי להמתיק ולבטל ממנו כל הדינים,

היינו אפילו כשאין לו צרה חס ושלום, אף על פי כן יתן בכל עת על פדיון נפשו ובני ביתו,

כדי להקדים צרה למכה דהיינו להמתיק מעליו הדינים שלא יבוא לידי צרה, חס ושלום.

 

תפילה קצרה לפדיון נפש

(ראה זה מצאנו בכ”י רבינו נחמן מברסלב ז”ל: והוא ראשי פרקים מענין פדיון נפש

[ע’ בלקוטי מוהר”ן סי’ ק”פ] עם תפילה קצרה בסופו וראוי להציגה כאן)

מעות, ואת היקום אשר ברגליהם:

צדק יקראהו לרגלו: צדק מלכותא קדישא: דינא דמלכותא דינא,

שורש הדינים בינה, אני בינה לי גבורה,

אין הדין נמתק אלא בשרשו.

שלשה ידים בבינה: יד הגדולה, יד החזקה, יד הרמה,

ג’ פעמים יד גימטריא שם של מ”ב,

 מ”ב שביצירה שם של אנא בכח, מ”ב שבבריאה שני פעמים אקי”ק, מ”ב שבאצילות הוי’ פשוט במלואו ומילוי דמילוי:

יהי רצון מלפניך , שימתקו הדינים והגבורות הקשות , מעל (פלוני בן פלוני) , 

על ידי פלא עליון שהוא חסדים גדולים , ורחמים גמורים ופשוטים , שאין בו תערובת דין כלל אמן:

 

רוצה להעביר מעות פדיון נפש לטובת חסידי ברסלב ? כנס לדף התרומות..

 

 

תגים

מאמר מקושר

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

Back to top button

מתנות לאביונים ומחצית השקלמתנות לאביונים היא אחת מהמצוות החשובות הנוהגות בחג הפורים, והיא חלה על גברים ונשים כאחד. המצווה מחייבת כל אדם להעניק מתנות במהלך החג לשני אביונים לפחות, מתנה אחת לפחות לכל אחד – וזאת כדי להרבות שמחה בעם ישראל ! ודווקא עי”ז מתקבלות כל התפילות, כמו שנותנים לעניים ביד רחבה לשמח אותם, כך נותנים לנו משמיים ועונים לתפילותינו – שאנחנו, כל אחד מאיתנו עני עם הצרות שלו והקשיים שלו בחיים (ממולץ לקרוא – תפילה לתורמים מתנות לאביונים).

צדקה מרחיבה ומעשירה – ע”כ ראוי להרבות במתנות לאביונים יותר מלהרבות בסעודתו. את המתנות לאביונים – מחלקים בסתר ובכבוד למשפחות נזקקות וילדים עניים – “בו ביום”.
בואו תזכו בנו – תרמו בשמחה ותצליחו כל השנה… מתנות לאביונים
052-565-2005
Close