תפילות ובקשות

אתר תפילות ישראל - מאגר תפילות ובקשות וסגולות

אתר תפילות ישראל – מאגר תפילות ובקשות וסגולות:
תפילות ובקשות למציאת זיווג, תפילה לפרנסה, תפילה לרפואה, אריכות ימים, שלום ביתבקשה ליולדת,
תפילת אנא בכח, תיקון חצות. תפילה לכלהתפילה לבן למציאת הבת זוג – ממר"ן החיד"א, תפילה לבת למציאת הבן זוג
מהשל"ה הקדוש.

תפילה על חינוך הילדים – מהשל"ה הקדוש.

פרק שירהאוסף סגולות לכל הישועות, שיר השירים, נשמת כל חי, ברכת המזון, תפילת הדרך, תפילת השל"ה.

תפילות לזמן הריון, סגולות להריון וללידה קלה, סגולות לחולה,
סגולות לפרנסה, ספר תהלים, תפילה לבריאות, תפילה להצלחה
תפילה לפרנסה, תפילה להצלחה במבחן, תפילה לזיווג, תפילה לבריאות,
תפילה על החולה, פרשת המן – סגולה לפרנסה, ברכות השחר, התיקון הכללי,
קריאת שמע שעל המיטה, נשמת כל חי, אגרת הרמב"ן, שיר השירים, פיטום הקטורת,
תפילת השל"ה, תפילת חנה, תפילת ישמעאל כהן גדול, תפילת רבי אלימלך, תפילת הודיה, סדר הפרשת חלה, ועוד…

לקט תפילות ובקשות בכל נושא שתחפשו

בקישורים הבאים: סידור תפילה | תפילה

ונפלו אויביכם לפניכם לחרב – היינו ע"י תפלות ובקשות של איש הישראלי, שהם נקראים חרב, בחי' בחרבי ובקשתי,
כמו שכתוב בתחילת התורה (סי' ב') ליקוטי ח"א שעיקר הכלי זיין דקדושה הם תפילות ובקשות ע"ש.
וזהו ורדפו מכם חמשה מאה ומאה מכם רבבבה ירדופו וכו' ופרש"י שיפלו לפניכם שלא כדרך הטבע
כי צריכים להיות איש חיל וכו' שיהי' לו שכל וחכמה איך להלחם עם הכלי מלחמה שנקרא תפילה.

מי שאין לו בטחון, יקום קדם אור הבקר ויאמר תפילות ובקשות בקול רם. (ספר מידות סימן בטחון).

ליקוטי תפילות

ויעלו צעקותינו ותפילותינו ובקשתותינו לפני כיסא כבודך בתוך כלליות תפלות עמך בית ישראל.
חוס וחנני, ורחם עלי והושיעני, וזכני לעזות דקדושה, שאזכה תמיד בשעת התפלה להתגבר לסלק הבושה, שלא אבוש מלפניך,
ואעיז פני לבקש אותך בכל מיני תפילות ובקשות גדולות שבעולם הנוגעים לעבודתך באמת,
שתקרבני אליך בכל מיני התקרבות, ותעשה עמי פלאי פלאות, להעלות אותי משפל המדרגה התחתונה, לרום המעלות הקדושות,
ואזכה לבוא ולהגיע מהרה לכל המדרגות העליונות של הקדשה, עד שאזכה להשיג אלהותך בתכלית מדרגה העליונה.

ריבונו של עולם – אזעק ואשוע בקול מר אצעק אליך. בקול צעקה בקול אנחה בקול דמעה אתחנן לפניך.
בכל מיני תחנונים אני מפיל תחנתי לפניך יהוה אלהי ואלהי אבותי.
בכל מיני תפילות ובקשות אני מבקש לפני כסא כבודך, בכל מיני קולות אני קורא אליך, חוס וחמל עלי, חוס ורחם עלי, חוס וחנני, חנני ופדני,
פודה ומציל הצילני, גואל חזק למענך פדני, שומע אנקת אביונים שומע צעקתי ואנחתי, מרא דעלמא כלא, אל תתן לשחת נפשי,
כי מה בצע בדמי ברדתי אל שחת היודך עפר היגיד אמיתך.

הראה עוד

מאמר מקושר

כתיבת תגובה