תפילות לרמח"ל

תפילות לרמח״ל:

והוא כולל שני חבורים נפלאים, הראשון תקט״ו תפלות … מיסודו של …

משה חיים לוצאטו, מוגה עם מאות תוספות מקורות והערות, והשני טו״ב התפלות

תפילות לרמח"ל והוא כולל שני חיבורים נפלאים.

הראשון- תקט"ו תפילות על גילוי יחודו בעולם

הנמשך מקווים של ישראל בזמן הגלות, הגאולה ובניין בית המקדש בב"א.

מיסודו של איש האלקים הקדוש רבינו הרמח"ל.

השני- טו"ב התפילות והמה שבע עשרה תפילות נפלאות מהרמח"ל על קבלת השפע,

על שלום ישראל, על תיקון השכינה, על החתימה, על הוידוי ועוד.

חלקם יוצאים בפעם הראשונה מתוך כתב יד קדשו.

עורך הר' מרדכי שריקי.

הראה עוד

מאמר מקושר

כתיבת תגובה