אמירת תפילת קדיש לנפטר

תיקון נפטרים, אלול ויום כיפור

תפילת קדיש לנפטר

על פי תורתו של רבי נחמן מברסלב

ערוך ומלוקט מתוך הספר ליקוטי הלכות, אורח חיים א, תפילין ה, אות מד

וזה בחינת יארצייט [יום פטירה], ולומדים משנה לעילוי נשמה ואומרים תפילת קדיש ומדליקין נר נשמה ומפזרים האבלים ממונם לצדקה. והכל כדי להעלות ולזכות בזכויות רוחניות את נשמת הנפטר. כי צריכין האבלים להעלות את נפש אבותיו ואמו (ויש בזה גם מצוות כיבוד אב ואם לאחר מותם) לבחינת חיים ארוכים ותענוגות של העולם הבא… שהם בחינת חיים נצחיים.

וזה גם בחי' של הלימוד משניות ואמירת הקדיש שעושים במשך שנה הראשונה של הנפטר, ובכל שנה ביום שנפטר [הנקרא יארצייט] – שאז הם ימי דין לנשמתו להעלותה בדרגות רוחניות ולקבל שכר אור העולם הבא. ועל כן גם מדליקין נר נשמה להמשיך אור להנשמה שתזכה לאור באור החיים בחינת חיים נצחיים וארוכים הנ"ל, שנקראים אור. כמו שכתוב (תהלים נ"ז) להתהלך לפני אלקים באור החיים.

וזהו בחינת הקדיש ולימוד המשניות שאומרים האבלים ולומדים עבור הנפטר. כי "משנה" אותיות "נשמה" וזה מתקן ומזכה את נשמת להתעלות לאור הנצחי, כי מצוות יש רק בעולם הזה כי העולם הבא הוא עולם של שכר, ואם חס ושלום יחסר לנפטר מן האור או לא ישיגו בשלימות מה יעשה..,

אבל התרומה שנותנים לעניים הגונים והלימוד שהם לומדים עבור הנפטר והקדיש שאומרים לזכותו – הם בחי' תבר כל גזיזין דפרזלא, כמו שכתוב בזוהר הקדוש. וזוכים בזכות זה לנחת בעולם העליון ולראות באור החיים, לעילא ולעילא מן כל ברכתא ושירתא וכו' אמן ואמן. כי ביום שנפטר האדם אז עיקר התחלת חיותו באמת. כל אחד ואחד כפי מה שזכה על ידי קדושת יהדותו. כי העולם הזה הוא צל עובר וחייו אינם חיים כלל.

ועיקר הוא חיים נצחיים שזוכה כל אחד כפי עבודתו לאחר מותו. ועל כן עוסקין בתיקון הנפטר בכל שנה ושנה ביום שנפטר בו שהוא התחלת חיותו כנ"ל. שהוא בחינת ראש השנה שלו, ועיקר תיקונו על ידי בניו. כי הבנים טובים הם רפואה גדולה לאבות כמו שאמר רבינו ז"ל (בהא"ב אותב' בנים סימן מ"ב). כי עיקר עבודת האדם בעולם הזה הוא לגלות אלקותו בעולם. וכשמגיע זמנו להסתלק צריך שישאר אחריו ברכה זרע ישראל כשרים שימלאו מקומו ויודיעו גדולתו בעולם.

כי כל נשמה ונשמה יש לה כח מיוחד לגלות איזה בחינה מהתגלות אמונתו בעולם וכמבואר לעיל. וזהו (תהלים ק') ועד דור ודור אמונתו ועד דור ודור דייקא בחינת (שם קמ"ה) דור לדור ישבח מעשיך. בחינת (שמות ג') זה זכרי לדור דור וכנ"ל. וע"כ מדליקין נר נשמה להמשיך אור להנשמה שתזכה לאור באור החיים בחינת חיים נצחיים וארוכים הנ"ל. שנקראים אור. כמו שכתוב (תהלים נ"ז) להתהלך לפני אלקים באור החיים.

וזהו בחינת קדיש שאומרים אז. כי תפילת קדיש נתתקן בלשון תרגום. כי הקדיש למעלה מכל הקדושות. והוא תבר כל גזיזין דפרזלא כמו שכתוב בזוהר הקדוש. שזהו בחינת בריך הוא לעילא מן כל ברכתא ושירתא וכו' ועל כן נתתקן בלשון תרגום שהוא בחינת נוגה בחינת עץ הדעת בחינת מדמה וכו' כמבואר במקום אחר, כי אי אפשר לזכך ולברר המדמה וכו' שהוא בחינת תרגום כי אם על ידי בחינת הקדושה העליונה על הכל. שהוא בחינת קדיש בלשון תרגום.

תיקון נפטרים וסעודת עניים | הדלקת נר נשמה בקברות צדיקים |

לימוד משניות |אמירת קדיש ללא תשלום |  אמירת קדיש בתשלום,

עיין עוד מאמרים בענייני קדיש , 2 , 3 , 4 , מבוא לאמירת קדיש ,  עילוי נשמה ,

  שם המבקש וטלפון ליצירת קשר (חובה)

  דואר אלקטרוני (חובה)

  יש למלא שם הנפטר ושם אביו או האם לפי המנהג | ורצוי תאריך הפטירה העברי

  השאר מספר טלפון לתרומות ויצירת קשר !

  ת.נ.צ.ב.ה

   תהא נשמתו (נשמת יקירכם) צרורה בצרור החיים.

  הראה עוד

  מאמר מקושר

  כתיבת תגובה