8 סגולות של חג החנוכה

8 סגולות של חג החנוכה עם הסברים חיזוקים ועיצות למעשה איך לקבל את האורות של חג החנוכה בשמחה לישועה וברכה. כנסו תפיצו את האור הגדול.

8 סגולות של חג החנוכה

א'- להתבשר בבשורות טובות:

– ירוץ לברית מילה בחנוכה, אפילו שיתבטל מתלמוד תורה, וכן למתעסק בתלמידי דבי רב. (מל"ח כז' פ')
– הכנת החנוכיה ג' ימים קודם חנוכה וג' ימים אח"כ, מסוגל לכל הישועות. (זכר דוד – רבי דוד מודינא)
הדלקת נר חנוכה כדת וכהלכה (וללמוד הלכות), בכוחה למנוע בשורות רעות ולבטל כל גזירה קשה. (שבת סג.)
– כוונה מיוחדת בברכת 'שים שלום':
בספר "ארץ צבי" כתב שבברכת שים שלום ג"כ יש כוונה נפלאה להאיר את אור שמונת הנרות, שבכל נר מאיר אחד מן הטובות המוזכרות בברכה שאנו אומרים והם: שלום, טובה, וברכה, חיים, חן וחסד, צדקה ורחמים – שמונה, כנגד שמונה הנרות.

ב'- סגולה לזיווג הגון:

חנוכה הוא זמן מסוגל לשידוכים, במגילת אסתר כתוב (בפרק ח' פס' ט"ז) "ליהודים היתה אורה ושמחה וששון ויקר". ומקור האורה לכל השנה הוא בחנוכה, ועל ידי האורה של חנוכה האדם זוכה לשמחה, ושמחה זו אשה כמבואר במסכת יבמות (דף ס"ב עמ' ב'): "אמר רבי תנחום אמר רבי חנילאי: שרוי בלא אישה שרוי בלא שמחה שרוי
בלא חומה", לכן זהו זמן מסוגל להתפלל על שידוך, ומן הסתם הקב"ה יתן לאדם אורה ושמחה.

בערב שבת חנוכה יאמרו מול הנרות "שמחם בבנין שלם". (הרבי מסלונים)
– סגולה לרווק או לרווקה שימצאו את זיווגם באותה השנה, שבעת ששורפים את כל הפתילות יחד וכנ"ל, יעבור מעליהם הרווק או הרווקה שבע פעמים על הפתילות בשעת שריפתן (כמובן כשהאש נמוכה). (אביעה סגולות עמוד 218).

ג'- סגולה לזרע של קיימא:
– יזהר לחלק תמיד שמן לעניים יראי ה' לצורך נר שבת ויום טוב וחנוכה. סגולה לזש"ק ובנים צדיקים.
– "מבואר בספרים הקדושים שימי חנוכה מסגלים לפקידת עקרות, והעיקר בוא ביום 'זאת חנוכה', שבו מאירין התרי (שני) מזלות 'נצר' עד 'ונקה' הוא גימטריא עקרה". (פלא יועץ)

– אומר ה'בני יששכר' מדינוב מרגלא בפי רבותינו הקודמים אשר בחנוכה יש מקום לעורר פקודת עקרים ועקרות כעין ראש השנה, הנה לדעתי עיקר הסגולה ביא ביום האחרון הנקרא בפי כל 'זאת חנוכה'… (בני יששכר, כסלו ב', י')

– בכוחה של תפילה מעומקא דליבא בימי החנוכה, ובפרט ב"זאת חנוכה", "לפקוד עקרים ועקרות כעין ראש השנה". ('טעמי המנהגים')
– מובא בשם רבותינו הקדמונים שימי החנוכה מסוגלים לפקידת עקרים ועקרות, דהיינו שבחנוכה ירבו בתפילות ובתחנונים ובעשיית סגולות שיזכו לזרע קודש בר קיימא. (סגולות ישראל ח, מא).

{ליקט וערך בס"ד מאיר ב.} לזכות: גילה בת פרלה תחי'. רפאל שמואל בן עליה הי"ו. ? "בֵּית מִדְּרַשׁ בוואצפ" ? https://chat.whatsapp.com/D4NXyIuJYrUCsZGkgaUMYm לקבלת התוכן ברשימת תפוצה, שלחו ? למספר http://wa.me/972546481400‏

ד' – סגולה לתיקון הברית ופגם הראיה / סגולות לחג החנוכה:

סגולה לפגם העיניים בראיות אסורות כגון פריצות וכדומה – בסה"ק עבודת ישראל (חנוכה) מובא שהסתכלות בנרות חנוכה הם תיקום לפגם הראיה.

ה'- סגולה לתיקון הברית – זאת מצאתי כתוב (אמרות משה, קאברין) נרות חנוכה הם תיקונים לפגם הברית ר"ל, ומרומז בתוספת בתפילה שאומרים בחנוכה – מסרת גיבורים ביד חלשים, ורבים ביד מעטים, וטמאים ביד טהורים, ורשעים ביד צדיקים, וזדים ביד עוסקי תורתך…

(א"ה) והרמז ברור לכל – כי הפוגם בידו בחי' "טמאים ביד" נטמא וצריך מקווה שרבינו נחמן מאמר שזה הדבר הראשון ללכת למקווה, ומרשיע בחי' "רשעים ביד" ובהדלקת נרות חנוכה ואמירת תיקון הכללי בימי חנוכה מתתקן וע"י התשובה יכול להפך לחלק מהצדיקים והטהורים!

ו'- סגולה לזיכרון: בשפ"א (מקץ תר"מ) בשם חידושי הרי"ם זי"א ליקוטי הרי"ם – שהוא סגולה לזיכרון, שעל ידי שעלה בלבם להשכיח תורתך נתקיים נקמת עבדיך ונתוסף להם זיכרון, לעומת היוונים שרצו להכניס בהם מידת השיכחה זכו לעומתם לזכירה. א"ה – ועיקר הזכירה היא לזכור שיש עלמא דאתי – יש עולם הבא עולם הזה חולף לא נשארים פה לנצח לכן כל חוכמות היוונים אינם כלום כי העיקר זה תורה ומעשים טובים לנצח נצחיים !

ז'- סגולה לחינוך הילדים: חנוכה מלשון חינוך כ"ה – היא החינוך למידת "כה" והכנה לקבלת התורה (מאור עיניים), על כן (יסוד ושורש העבודה) נוהגים אחר ההדלקה לספר לנערים והילדים חסדי ה' שעשה לאבותינו בימים אלו, ולזמר פיוטים ושירים המחנכים (לשון חינוך – חנוכה) לעבודת השם יתברך. וכמובן שמול הנרות זה זמן לומר תפילה לחינוך הילדים.

8 סגולות של חג החנוכה!

הסגולה הח' והאחרונה והכי מסוגלת להכל: מובא בקיצור שולחן ערוך (חיים אדם וברמב"ם) – שמרבים בצדקה בימי חנוכה, כי הם מסוגלים לתקן בהם פגמי נפשו על ידי הצדקה, וביחוד ללומדי תורה העניים להחזיקם די צורכם.

ל"ו נרות כנגד ל"ו מסכתות שבש"ס, כי התורה אור ואור הראשון בימי בראשית שימש ל"ו שעות קודם שנגנז, והיונים כל כוונתם היה לעקור את התורה ולומדיה ולהגביר החושך

(כלומר להשכיח את האור השם ותורתו על ידי חושך המודרניזציה של כולו בנוי על המוטו של "אני כוחי ועוצם ידים עשו ועושים לי את החיל" ורק אני קובע והכל תלוי במעשי ולפי הטבע, ולא לפי רצון השם יתברך בעולמו" רחמנא ליצלן מהאי דעתא משבשתא)

לכן ימים אלו עיקר הסגולה היא להאיר ולפרסם את הניסים לגדל כבודו יתברך בעולם – וזה על ידי ההודאות על הניסים והנפלאות ודלקת הנרות וכן על ידי שאוחזים את לומדי התורה שנקראים עניים הגונים שבלימודם מאירים יום יום את אור התורה!

אז כנסו להעביר צדקה ללומדי התורה ולזכות ל8 ימים של תפילות ולימוד תורה לזכותך – שלחו בוואטסאפ 052-565-2005

 

הראה עוד

מאמר מקושר

כתיבת תגובה