ספר ליקוטי תפילות

ספר ליקוטי תפילות לרבי נתן מברסלב

אדוננו מורנו ורבנו הגאון הקדוש אור הגנוז והצפון מורנו הרב רבי נחמן זכר צדיק לברכה בעל המחבר לקוטי מוהר"ן
הזהיר אותנו כמה פעמים, בכמה מיני לשונות, לעשות מהתורות תפילות.
ואמר, שנעשה מזה שעשועים גדולים למעלה.
ואמר, שעדין לא עלו שעשועים כאלה לפני השם יתברך כמו אלו השעשועים שנעשים מתפלות אלו שעושים מן התורות.
ועוד דבר מזה כמה וכמה פעמים עם כמה וכמה בני אדם:

ליקוטי תפילות

(כי זהו העיקר כי לא המדרש הוא העיקר אלא המעשה.
כמבואר אצלנו כבר כמה פעמים שכל עיקר כוונת רבנו הקדוש והנורא זכרונו לברכה בכל התורות שגילה,
היה הכל רק בשביל המעשה, שנשתדל ונתאמץ ונתחזק בכל עז לשמר ולעשות ולקים ככל הנאמר בכל תורה ותורה),
שנחשב דרכנו כמה אנו רחוקים מאלו הדברים המזכרים בכל תורה ותורה,
ונתפלל ונעתיר לשם ברבוי הפצרות ובקשות ותחנונים שירחם עלינו ויזכנו, ויקרבנו ברחמיו המרבים,
שנזכה לקים כל מה שנאמר שם באותה התורה,
על ידי שנשפוך שיחנו לפני השם יתברך על כל הדברים הנאמרים שם, שנזכה לקיימם ולהגיע אליהם בשלמות:

כי אפילו אם יהיה הפחות שבפחותים והקל שבקלים, ואפילו אם עבר מה שעבר חס ושלום,
אם יתעורר באמת לשוב אל ה', ויתחיל לשפך שיחו לפני השם יתברך, יוכל לפרש על ידי זה דיקא כל אשר עם לבבו.
כי יתחיל לומר במר נפשו, הלא בשבילי נברא העולם, כי כך הזהירו אותנו חכמינו זכרונם לברכה
שהוא חיוב על כל אדם לומר כך שכל העולם לא נברא אלא בשבילי,
וכמה וכמה אני רחוק עכשיו מזה.

לעשות מתורה תפילה

ואף שידמה לפי דעתו שהוא רחוק מאד מאד מזה בלי שעור, עד אשר אין ראוי לו לדבר כלל מזה שבשבילו נברא העולם,
לפי מדרגתו הפחותה והשפלה שיודע בנפשו, אף על פי כן אדרבא על ידי זה דיקא יוכל לשפך שיחו ביותר.

כי הלא באמת לאמתו בודאי החיוב עליו לומר כך שבשבילו נברא העולם, כמו שאמרו רבותינו זכרונם לברכה חייב כל אדם לומר וכו',
כל אדם דיקא יהיה מי שיהיה, רק שהוא נתרחק כל כך עד שקשה לו לדבר מזה,
אם כן איפוא אדרבא על ידי זה דיקא, ישפוך לבו כמים נכח פני יהוה, כשיסתכל על עצמו כמה הוא רחוק מזה על ידי מעשיו וכו',

ודיקא על ידי זה יכנוס בדברים עד שיוכל לדבר ולפרש כל לבו, את כל נגעי לבבו ומכאובי נפשו באותו העת…
ויתחיל להתפלל על זה, ולהסתכל על עצמו כמה הוא רחוק מזה, ויטעון טענות והפצרות לפני השם יתברך שיזכהו להגיע לזה.

מעלת התפילות

והנה מעלת אלו התפלות יבין כל משכיל החפץ באמת ובתמימות, כי תפלות כאלו עדין לא היו בעולם, והם מלאים כל טוב לבית ישראל.
תפילות תחנות ובקשות והפצרות ורצויים ופיוסים וודוים וטענות ואמתלאות וצעקות ושועות וזעקות גדולות לשם יתברך,
לעורר רחמיו המרבים עלינו שיקרבנו לעבודתו יתברך חיש קל מהרה.
וגם כלול בהם התעוררות גדול שיאמר האדם לנפשו, שיעורר את עצמו לבל יעבר עולמו בשנה חס ושלום, כי הדבור יש לו כח גדול לעורר את האדם,

ועל כן אפילו הדברים שהאדם בעצמו יודע אותם, אף על פי כן כשיאמרם בפיו ויעורר את עצמו,
על ידי זה יתחזק ויתגבר וישתוקק ביותר להתקרב להשם יתברך, עד שיזכה לתשובה שלמה באמת.
ומי שיהיה רגיל בליקוטי תפילות זה באמת ובתמימות, בודאי יזכה לחיי עולם:

התבודדות

אך טוב אשר תאחז בזה וגם מזה על תנח ידך, דהינו לעסוק בכל יום בהתבודדות
ולפרש שיחתו לפני השם יתברך את כל אשר עם לבב ולעשות בעצמו מהתורות תפלות כנזכר לעיל.
כי אי אפשר לבאר בכתב כל הצטרכות האדם בפרטיות, ובפרט לפי השנויים שנעשים באדם בכל עת וזמן,
וכבר הזהיר רבנו זכרונו לברכה כמה פעמים לומר תחנות ובקשות הרבה בכל יום,
כל מיני תחנות הנמצאים באיזה סדור מסדורים הגדולים או בשערי ציון ובשאר מקומות,
מכל שכן וכל שכן לעסוק בספר תהילים, ומי שרוצה לקיים דבריו הקדושים, ולעסוק בתפלות, לזכות לחיי עולם,
בודאי יערב לנפשו מאד מאד אלו התפילות,
כי אין שום תפילות בעולם שיוכל האדם למצוא את עצמו בהם כמו באלו התפילות המדברים מכל המידות ומכל הדברים שבעולם,
וכאשר יראה הרואה בעיניו, אשרי שיאחז בהם:

ליקוטי תפילות | תפילה ב

מתוך הספר ליקוטי תפילות לרבי נתן מברסלב יְהִי רָצוֹן מִלְּפָנֶיךָ יְהֹוָה אֱלֹהֵינוּ וֵאלֹהֵי אֲבוֹתֵינוּ, שׁוֹמֵעַ תְּפִלַּת עַמּוֹ יִשְׂרָאֵל בְּרַחֲמִים, שֶׁיְּעוֹרְרוּ רַחֲמֶיךָ וַחֲסָדֶיךָ עָלֵינוּ לְמַעַנְךָ, וְתָכִין לְבָבֵנוּ לְהִתְפַּלֵּל לְפָנֶיךָ בְּכָל לֵב וָנֶפֶשׁ, וְתִהְיֶה תְּפִלָּתֵנוּ שְׁגוּרָה בְּפִינוּ תָּמִיד, וְלֹא יִהְיֶה לָנוּ שׁוּם…

קרא עוד...

ליקוטי תפילות | תפילה א

תפילה א יְהִי רָצוֹן מִלְּפָנֶיךָ יְהֹוָה אֱלֹהֵינוּ וֵאלֹהֵי אֲבוֹתֵינוּ, שֶׁתִּהְיֶה בְעֶזְרֵנוּ וּתְזַכֶּה אוֹתָנוּ בְּרַחֲמֶיךָ הָרַבִּים וַחֲסָדֶיךָ הָעֲצוּמִים לִלְמוֹד וּלְלַמֵּד, וְלַעֲסֹק בְּתוֹרָתְךָ הַקְּדוֹשָׁה לִשְׁמָהּ תָּמִיד, וְלַהֲגוֹת בָּהּ יוֹמָם וָלָיְלָה וּבִזְכוּת וְכֹחַ לִמּוּד הַתּוֹרָה הַקְּדוֹשָׁה, תְּזַכֶּה אוֹתָנוּ בְּרַחֲמֶיךָ הָרַבִּים, וְתִתֶּן לָנוּ כֹּחַ…

קרא עוד...

ליקוטי תפילות קמד

| ספר ליקוטי תפילות לרבי נתן מברסלב (מיוסד ע"פ תורה ר"ס בליקוטי מוהר"ן) | "אלקים בשמך הושיעני ובגבורתך תדינני. למען שמך ה' תחיני בצדקתך תוציא מצרה נפשי. לא לנו ה' לא לנו, כי לשמך תן כבוד, על חסדך ועל אמתך.…

קרא עוד...

ליקוטי תפילות קמה

ליקוטי תפילות קמה ספר ליקוטי תפילות לרבי נתן מברסלב (מיוסד ע"פ תורה רס"ו בליקוטי מוהר"ן) "אחת שאלתי מאת ה' אותה אבקש שבתי בבית ה' כל ימי חיי לחזות בנועם ה' ולבקר בהיכלו. כי יצפנני בסכה ביום רעה, יסתירני בסתר אהלו,…

קרא עוד...

ליקוטי תפילות קמו

ליקוטי תפילות קמו מספר ליקוטי תפילות לרבי נתן מברסלב (מיוסד ע"פ תורה רע"ה בליקוטי מוהר"ן) "הביטה ענני ה' אלקי, האירה עיני פן אישן המות. לא אמות כי אחיה, ואספר מעשי יה. יסור יסרני יה ולמות לא נתנני". ריבונו של עולם…

קרא עוד...

ליקוטי תפילות קנא

ליקוטי תפילות קנא לרבי נתן מברסלב (מיוסד ע"פ תורה רס"ג ליקוטי מוהר"ן) שומר ישראל שמור שארית ישראל, ואל יבא שום חולאת וכאב ומכאוב על עמך ישראל, מלא רחמים רחם עלינו ועל כל ישראל, ושמרנו והצילנו בכל עת שלא נאכל יותר מההכרח…

קרא עוד...

ליקוטי תפילות קנב

ליקוטי תפילות קנב חלק א' – לרבי נתן מברסלב (מיוסד ע"פ תורה רס"ד ליקוטי מוהר"ן) מרום וקדוש, פועל גבורות, עושה חדשות, בעל מלחמות זורע צדקות, מצמיח ישועות, עושה צדקות עם כל בשר ורוח, עשה עמי צדקה וחסד, וזכני לתן צדקה…

קרא עוד...

ליקוטי תפילות – הקדמה

ליקוטי תפילות-הקדמה רַבֵּנוּ זִכְרוֹנוֹ לִבְרָכָה (הוּא אֲדוֹנֵנוּ מוֹרֵנוּ וְרַבֵּנוּ הַגָּאוֹן הַקָּדוֹשׁ אוֹר הַגָּנוּז וְהַצָּפוּן מוֹרֵנוּ הָרַב רַבִּי נַחְמָן זֵכֶר צַדִּיק לִבְרָכָה, בַּעַל הַמְחַבֵּר לִקּוּטֵי מוֹהֲרַ"ן) הִזְהִיר אוֹתָנוּ כַּמָּה פְּעָמִים, בְּכַמָּה מִינֵי לְשׁוֹנוֹת, לַעֲשׂוֹת מֵהַתּוֹרוֹת תְּפִלּוֹת וְאָמַר, שֶׁנַּעֲשֶׂה מִזֶּה שַׁעֲשׁוּעִים גְּדוֹלִים…

קרא עוד...

ליקוטי תפילות קמ

ליקוטי תפילות | תפילה קמ (מיוסד ע"פ תורה רל"ה) "תמוך אשורי במעגלותיך בל נמוטו פעמי". ריבונו של עולם שמרני והצילני שלא אפגום לעולם בשמחת יום טוב קודש. זכני לשמח בשמחה וחדוה גדולה בכל רגל ורגל מועדי ה' מקראי קדש, ואזכה…

קרא עוד...

ליקוטי תפילות קמא

ליקוטי תפילות | תפילה קמא (מיוסד ע"פ תורה רל"ט) ריבונו של עולם רחם עלי והצילני מריב ומחלוקת כי אתה יודע את לבבי שבאמת איני חפץ בשום מחלקת כלל כי מי אנכי שיהיה לי מחלקת עם שום אדם בעולם. כי כלם…

קרא עוד...

ליקוטי תפילות קמב

ליקוטי תפילות | תפילה קמב (מיוסד ע"פ תורה רמ"ז מליקוטי מוהר"ן) יהי רצון מלפניך ה' אלקינו ואלקי אבותינו שתרחם עלינו ותזכנו ותשלח ותביא לנו מהרה את משיח צדקנו ויתקן כל העולם הזה עם כל העולמות מראש ועד סוף שתלויים כלם…

קרא עוד...

ליקוטי תפילות קמג

ליקוטי תפילות קמג ליקוטי תפילות חלק א | תפילה – קמג (מיוסד ע"פ תורה ר"נ מליקוטי מוהר"ן) "יחיד "המשגיח "ומנהיג "העולם בחסד וברחמים גדולים, וכל אשר אתה עושה עמנו בכלל ובפרט הכל לטובה, ואפילו כל הגליות והצרות וכל ההרפתקאות העוברים…

קרא עוד...

ליקוטי תפילות

"ליקוטי תפילות" הוא ספר תפילות של רבי נתן מברסלב, ובו ימצא האדם תפילה לכל זמן ועת, וכל אשר יעבור על האדם, וכל צרכיו הן ברוחניות הן בגשמיות. והם מסוגלים ביותר לקרב את האדם אל אביו שבשמיים ולפעול ישועות. התפילות בנויות על פי התורות…

קרא עוד...