פרשת השבוע

פרשת השבוע / עלון לשבת "שי עולמות"

העלון השבועי מאת ישיבת "נצח מאיר" על פרשת השבוע בטעם של ברסלב,
מבוסס על השקפה התעוררות התחזקות,
עיצות מעשיות ודרך חיים, יקרים וחשובים לעבודת ה’,

על פי דרכו המיוחדת של רבינו נחמן מברסלב מאת ראש מוסדות ברסלב
הרה”ח שמעון יוסף הכהן ויזנפלד שליט”א
ראש ישיבת “נצח מאיר”

לבעלי תשובה חרדים דתיים למיניהם וכל אדם שרוצה לאמץ לידו דרך חיים,
אשרי המאמצם !

"שי עולמות" יוצא כבר עשרות שנים וכבר הוציאו ספרים ומאמרים והרבה מאד התחזקו ולומדים המכתבים, ובעלון לקט פנינים וחידושים מעוררים ע"פ סדר פרשות השבוע, והוא מכיל שיחות מוסר מעוררות עם הכוונה ודעת תורה בכל הנושאים של כולנו, פרנסה, שלום בית חינוך ילדים, עבודת השם ועבודת המידות, תפילה, השקפה ודעת תורה, ועיצות מעשיות עם הכוונה וייעוץ.

כי תצא למלחמה פרשת השבוע כי תצא

וזהו (דברים כא-י) "כי תצא למלחמה על אויביך, ונתנו ה' אלקיך בידך". כלל גדול אמרו חז"ל בעבודת ה' ובדרכי חיים (אפילו בעניני עוה"ז) תפסת מרובה – לא תפסת, תפסת מועט תפסת. (ראש השנה, ד. חגיגה יז. וש"נ. תורת כהנים ויקרא…

קרא עוד...

מהי הדרך להיות מושלם וצדיק אמיתי | פרשת שופטים

וזהו (דברים טז-יח) "שופטים ושוטרים תתן לך בכל שעריך אשר ה' אלקיך נותן לך לשבטיך". דרך האדם להרגיש חסרונות זולתו , פגמיו, כשלונותיו, חטאיו ופשעיו, בדיבור ובמעשה, לא כן כאשר הדברים נוגעים בו בעצמו, בבחי' מ"ש חז"ל (נגעים פ"ב מ"ה,…

קרא עוד...

איך זוכים לברכה? איך להינצל מן הקללה? | פרשת השבוע ראה

איך זוכים לברכה? איך להינצל מן הקללה? | מתוך עלון לשבת "שי עולמות" פרשת השבוע ראה על פי תורתו והשקפת עולם של רבינו נחמן מברסלב. וזהו (דברים א-כו, וכו') "ראה אנכי נתן לפניכם היום ברכה וקללה. את הברכה-אשר תשמעו אל…

קרא עוד...

לשמור על הוראות היצרן היא סגולה לחינוך ילדים | פרשת השבוע עקב

לשמור על הוראות היצרן היא סגולה לחינוך ילדים מתוך העלון לשבת "שי עולמות" של ישיבת נצח מאיר , פרשת השבוע עקב…. וזהו (דברים ז-יב) "והיה עקב תשמעון את המשפטים האלה, ושמרתם ועשיתם אותם, ושמר ה' אלקיך לך את הברית ואת…

קרא עוד...

ונשמרתם מאד לנפשותיכם שמירת הגוף והנפש | פרשת ואתחנן

(דברים ד-טו) ונשמרתם מאד לנפשותיכם שמירת הגוף והנפש. הגוף צריך שמירה ותחזוקה נאותה, כדי שהאדם יהיה בריא ויוכל לעבוד את ה' כראוי, וכמו שכתב הרמב"ם (הלכות דעות, פ"ד ה"א) וז"ל הואיל והיות הגוף בריא ושלם, מדרכי ה' הוא, שהרי אי…

קרא עוד...

נחל נובע | פרשת השבוע מסעי

וזהו (במדבר לד-יז,כט) "אלה שמות האנשים אשר ינחלו לכם את הארץ אלעזר הכהן ויהושע בן נון, אלה אשר ציוה ה' לנחל את בני ישראל". נחל נובע | פרשת השבוע מסעי כתיב (משלי י-כה) וצדיק יסוד עולם, וכתיב (תהלים עה-יא) תרוממנה…

קרא עוד...

והייתם נקיים מה' ומישראל | פרשת מטות

וזהו (במדבר לב-כב) "והייתם נקיים מה' ומישראל". והייתם נקיים מה' ומישראל | פרשת מטות: תנן במסכת שקלים (פ"ג מ"ב) שלומדים מהפסוק הזה, שכשעם ישראל היו תורמים בכל שנה מחצית השקל לצורך קניית הקרבנות של כל שנה, שהנכנס לקחת כסף לצורך…

קרא עוד...

אין כלי שמחזיק ברכה כמו השלום – איך משיגים שלום..? פרשת השבוע פנחס

אין כלי המחזיק ברכה בכל תחום שהוא כמו השלום – הפסוק אומר בקש שלום ורודפהו, משמע שזה לא בא בקלות אלא צריך לרדוף ולהתאמץ כדי להשיג את הכלי המבורך והנפלא הזה. אז איך משיגים שלום? שלום הוא כלי שמחזיק את…

קרא עוד...

הן עם לבדד ישכון ובגוים לא יתחשב | חינוך ילדים פרשת בלק

וזהו (במדבר כג-ט) "הן עם לבדד ישכון ובגוים לא יתחשב". בנושא חינוך הילדים פרשת בלק מאת הר' שמעון יוסף הכהן ויזנפלד שליט"א. הן עם לבדד ישכון ובגוים לא יתחשב | פרשת בלק במשך דורות רבים המציאות של עם ישראל היתה…

קרא עוד...

מהי מידת התמימות ? עלון לשבת פרשת חוקת

וזהו (במדבר יט-ב) "זאת חוקת התורה… ויקחו אליך פרה אדומה תמימה". מהי מידת התמימות? גדולה מעלת ומידת התמימות, שאדם זוכה להתבטל לרצון השי"ת ולעשות רצונו יתברך בלי שום התחכמות. ולא רוצה ולא מחפש להתחכם על ה' ותורתו הקדושה. והנה השי"ת…

קרא עוד...

מידת הקנאה נמצאת אצל כולנו לא רק אצל קורח | פרשת קורח

וזהו (במדבר טז-א,ג) "ויקח קרח.. ויקמו לפני משה.. ויאמרו.. רב לכם, כי כל העדה כולם קדושים ובתוכם ה', ומדוע תתנשאו על קהל ה'". מודעת זאת בכל העולם שמידת הקנאה, היא מידה שפילה וגרועה מאד, והיא קיימת כמעט בכל אדם חוץ…

קרא עוד...

קואצ'ינג | פרשת השבוע שלח לך

וזהו (במדבר טו-לט) "והיה לכם לציצית, וראיתם אותו, וזכרתם את כל מצוות ה' ועשיתם אותם". יהודי צריך לחיות כל הזמן עם אמונה מוחשית ולהרגיש את קירבת ה' ונוכחותו כל הזמן ממש. בבחי' (סוף תהלים) כל הנשמה תהלל י-ה, על כל…

קרא עוד...

מידה כנגד מידה – פרמטר טוב למה שעובר עליך בחיים

'מידה כנגד מידה' היא פרמטר טוב לקבל תשובות על השאלות למה מגיע לי? למה השם עושה לי? וכד'. לפניכם פרמטר טוב לבדוק מה שעובר עליכם בחיים ולמה דברים קורים לכם. 'מידה כנגד מידה' הוא כלל ברזל, יתד בל ימוט, וצריכים…

קרא עוד...