תיקון הכללי

 • אלוקים בקודש דרכיך

    אלקים בקודש דרכך. (תהלים עז, יד) המפרשים פירשו לענין הנקמה בגוים, שכך מידתו יתברך [ע”י הדין והפורענות שה’ עושה ברשעים – זהו דרכיך ומידתך, מי א-ל גדול כאלוקים אשר הכוח בידו להנקם מאויביו (ואין מי שיעכב וימנע ממנו להושיענו)].…

  קרא עוד...
 • אזכרה נגינתי בלילה

  אזכרה נגינתי בלילה. (תהלים)  דוד המלך הכי קאמר: בלילה וכשרע בנשמה — אזכרה, הנני זוכר הניגונים והמנגינות המתנגנות בשבת, בסעודות של ליל שבת, והבוקר, וסעודה שלישית ומוצ”ש, יום טוב, ראש השנה, יום כיפור, חנוכה ופורים, ועתות פגרה, ושאר עתי נגינות……

  קרא עוד...
 • רפואת הנפש

   מה תשתוחחי נפשי. ידוע מרבינו רבי נחמן מברסלב ז”ל (חיי מוהר”ן מעלת ההתבודדות ו´) שנתן הנהגה למישהו לדבר עם האיברים, וכאן במזמור זה – דוד המלך מדבר אל נפשו, ומחזק את עצמו ואמר “נפשי – למה הנך שבורה וכפופה, ותהמי…

  קרא עוד...
 • שיחה

   אֶזְכְּרָה אֱלֹהִים וְאֶֽהֱמָיָה אָשִׂיחָה, וְתִתְעַטֵּף רוּחִי סֶֽלָה (תהלים עז)  אמרו חכמינו ז”ל (יומא עה, א) ע”פ (משלי יב, כה) דאגה בלב איש ישחנה – ישיחנה הכוונה לאחרים ! היינו שידבר מכך עם אנשים, ובעצם הדיבור יפרוק את מועקתו היושב לו…

  קרא עוד...
 • צרות

  ביום צרתי אד-ני דרשתי (תהלים)  ביום צרתי אד-ני דרשתי. ידוע מה שאמר רבינו [רבי נחמן מברסלב] ז”ל שמה שהעולם עושים בסוף — אנחנו צריכים לעשות מיד בהתחלה (נשמע מרלו”י זצ”ל, והו”ד ג”כ בשש”ק ח”ב א, רצג). דהיינו שדרך ומנהג העולם,…

  קרא עוד...
 • מצפים לישועה

  קולי אל אלקים (תהילים)   אמר המעתיק : יש להעיר ולהאיר הערה והארה לכל התורמים ואלו המוסרים שמות לברכה ותפילה למוקד התפילות של חסידי ברסלב – המצפים לישועת ה’. יש הרבה שחושבים שאם יתנו צדקה בעבור שיתפללו עבורם שחייבים לפעול…

  קרא עוד...
 • מקפיצה רוחנית

  למנצח על ידותון מזמור לאסף (תהלים)  המשך… אי נמי הכי קאמר: שכשם שצריך תמיד להפוך את היגון והאנחה לשמחה [כלומר את מרירות היום יום והצרות והחושך והאופל העוברים על האדם וגורמים לו עצבות דיכאון ומרה שחורה בחיים], כך מהרשלנות ומהצרות…

  קרא עוד...
 • שפע של ישועות

  תיקון הכללי תיקון נשמות החיים והמתים ! (חיי מוהר”ן שז – שט) אמר רבינו רבי נחמן מברסלב : אני אין לי מה לעשות בזה העולם כלל, כי בשבילי איני צריך לעשות כלל רק באתי להעולם לקרב נפשות ישראל להשם יתברך.…

  קרא עוד...
 • למנצח על ידותון

  (מתוך ספר פי’ על התיקון הכללי ישיבת ברסלב “נצח מאיר“). למנצח על ידותון (ידיתון כתיב) ידותון הם הצרות והנסיונות הקשים (שנגזרו מכח דתו של מלך מלכי המלכים) הבאים על הכלל ו\או על הפרט. וקאמר שלנצח מצבים קשים ומאורעות קשות וצרות…

  קרא עוד...
 • עוזי אליך אזמרה

  עוזי אליך אזמרה תהלים – עוזי. פירוש המילה – חוזקי וצורי. וזה מראה על גודל הבטחון של דוד, כי יש אדם שעוזו היא — חכמתו, ויש שזהו – ממונו, ויש מי – שאין לו, ויש הרבה בחי´ בזה. אבל דוד…

  קרא עוד...
 • אשירה לה’

  ואני אשיר עוזך. (תהילים)  (מתוך ספר פי’ על התיקון הכללי ישיבת ברסלב “נצח מאיר“).  היינו כשבעזרתך ה´ אושע [תבוא לי הישועה] — אזי אשירה, זהו פשוטו. ולי נראה – שבכל אופן אמר המשורר ‘ואני אשיר’, בין אם תקבל תפילתי ואושע,…

  קרא עוד...
 • עורה לקראתי וראה…

  רבונו של עולם – עורה לקראתי וראה… (פירוש על התהלים – מתוך תיקון הכללי לרבי נחמן מברסלב) לכאורה להיפך הווה ליה למימר (היה לו לומר) : רבונו של עולם “ראה” את מצבי האומלל, “ועורה לקראתי” – להושיעני. אלא נראה לומר…

  קרא עוד...
 • חסדי יקדמני

  אלוקי חסדי יקדמני… (תהלים)   פירוש שהתפלל וביקש מאת ה’ “אלוקי חסדי – תקדם אותי !” כי כל אחד רוצה להתקדם בחיים – זה בעבודה, וזה בפרנסה, וזה בכבוד והיררכיה (כ”א לפי ענינו), ואני מבקש ממך אלקי חסדי – שאתה…

  קרא עוד...