תיקון הכללי

 • חינוך בלי לחץ

  וישמרו את הבית להמיתו. (תהלים)  וישמרו את הבית להמיתו… הנה בדרך כלל השמירה — וההשגחה, הוא דבר טוב ומעולה וחיובי, אבל לפעמים השמירה היא שלילית, וזה נוגע לכל תחומי החיים והיהדות, וכבר אמר החכם, שמכללי הזהירות — לא להיות מדי…

  קרא עוד...
 • עיצה לפרנסה

  למנצח — אל תשחת. למנצח הם אותיות למַן — צח, דהיינו מרמז דוד המלך הספר תהלים שכדי לזכות פרנסה בקדושה (כי מַן — זהו רמז לפרנסה כידוע, שהמן הוא הפרנסה והאוכל והשובע אשר ירד לעם ישראל במדבר) והעצה היעוצה לפרנסה…

  קרא עוד...
 • שירים

  יומם יצוה ה’ חסדו… ובלילה שירו עימי. (תהלים)   יומם… ובלילה. יום — היינו ימי האור והשמחה והטוב הגלוי לכל אדם ימים של חסד והתרוממות רוחנית וגשמית שהכל הולך כסדר, וכן ניתן לפרש על הגאולה. ולילה — היינו ימי החושך…

  קרא עוד...
 • תיקון הכללי | ניסים ונפלאות

  תיקון הכללי | אזכרך מארץ ירדן, וחרמונים מהר מצער. היינו אומר ומתפלל דוד המלך לפני בורא עולם בתחנון וריצוי ואמתלאות, רבונו של עולם אע”פ שחטאנו לך במעשה העגל ובשיטים וכו´, לא מנעת מלעשות לנו ניסים ונפלאות והובשת לנו את מי…

  קרא עוד...
 • איה אלוקיך

  היתה לי דמעתי לחם יומם ולילה. (תהלים מב) היתה לי דמעתי לחם יומם ולילה. אשרי מי שזוכה להתפלל לה´ מתוך דמעות, שהרי שערי דמעות לא ננעלו (בבא מציעא נט, א), ובפרט מי שזוכה לכך באופן קבוע, והוא לחם חוקו !…

  קרא עוד...
 • סגולה לשלוה

  (תהלים קה) שאל ויבא שלו ולחם שמים ישביעם. הרי הפסוק מרמז על סגולה לשלוה ! ויש לומר יש כאן התחזקות לתפילה, על השלוה, ועל הפרנסה בבחי’ “שאל ויבא שלו”, שבתפילה אפשר לפעול שלוה בכל הנושאים (ויש למאות – המטרידות את…

  קרא עוד...
 • השתוקקות לה’

  תיקון הכללי פירוש 23 | כאיל תערוג על אפיקי מים. (תהלים מב, ב) היינו האיל כשצמא ולא מוצא מים – צועק לה´, שירחם עליו למצוא מים. ואע”פ שאיל הוא זכר, ותערוג הוא לשון נקיבה, י”ל (יש לומר, לתרץ) שדרך הנקיבה…

  קרא עוד...
 • בריאת העולם היתה בשבילי

  למנצח משכיל לבני קורח (תהלים מב) למנצח – פירושו למשורר, ותרגומו לשָבָחָא. משכיל – תרגומו בשכלא טבא. והמצודות פירש שבמזמור זה ילמדו דעת והשכל להתפלל על הגאולה. לבני קורח – שעליהם נאמר (מגילה יד, א) ובני קרח לא מתו, כשהאדמה…

  קרא עוד...
 • אברך את ה’

  אברך את ה’ אשר יעצני (תהלים טז, ז) אברך את ה’ – אל תאמר אלה אברך עם ה’, כי רבינו [רבי נחמן מברסלב] ז”ל רצה להתעסק בעיקר (רוצה לומר, לא רק אבל במיוחד) עם אברכים (נשואים) (כאשר שמעתי מפי מו”ר…

  קרא עוד...
 • עם קדוש

  ברוך ה´ אלוקי ישראל. ברוך ה´ אלוקי ישראל – מה שהזכיר את כלל ישראל, אע”פ שעסק בהודאת עצמו והודאה אישית, כי הרגיש שהשי”ת עושה חסד לכל יהודי ויהודי בכמה אופנים נגלים ונסתרים גשמיים ורוחנים, בכל יום יום בכל עת ושעה,…

  קרא עוד...
 • ה’ תומך תמימים

  תיקון הכללי – מזמור תהלים מא, יג תקראו לאט ותתבוננו ותמצאו עיצות והצלחה רוחנית להתקרב להשי”ת. ואני (בזכות) תומי — תמכת בי. ותציבני לפניך לעולם — כי בזכות התמימות — זוכה לנצחיות. כי ה´ תומך תמימים, וכמ”ש בשמחת תורה בהקפה השביעית…

  קרא עוד...
 • כאשר זמם

  פירושים על תיקון הכללי - תהלים מא (פירוש מס' 20) יחד עלי יתלחשו. היינו שהשונאים שלי מתאספים ביחד ומקימים פרלמנט פיטפוטים לדון עלי, ומקימים מועצת קונסוליה עלי. עלי יחשבו רעה לי. והם מתאמצים לטכס עצות רעות עלי [לרעתי]. (וזה שהתפלל…

  קרא עוד...
 • קמעות וסגולות

  הקמיע היא סגולה לשמירה והצלחה אך כמובן התמדה והשתדלות בתפילה - היא העיקר העיצה לקבלת הישועה וההצלחה. הקמעות והסגולה [הסגולות] - רובם מספרי מרבי נחמן מברסלב, כל הקמיעות והסגולות נכתבו על פי ההלכה, על קלף מבהמה כשרה, עם דיו כשר, ובנוצה…

  קרא עוד...