תיקון הכללי

 • תיקון הכללי 4

  [מאמרים וליקוטים מתוך הספר “שי למורא”, מחשבות והרגשות בעת אמירת תיקון הכללי ויש בפירושים הרבה יסודות יקרים וחשובים לעבודת ה’ – על פי דעת רבינו נחמן מברסלב, ואשרי המאמצם. מאת ראש מוסדות ברסלב ישיבת “נצח מאיר” לתורה ותפילה, מידות טובות…

  קרא עוד...
 • תיקון הכללי / חידושים 3

  [מתוך הספר מחשבות והרגשות בעת אמירת תיקון הכללי ] לדוד משכיל (תהילים א’) אשרי… כסוי חטאה. וכמ”ש חז”ל (ברכות לד, ב) חצוף מאן דמפרש חטאיה. כי מראה שאינו מתבייש עם מה שעשה. ולפי פשוטו היינו כעין רישא דקרא, ומדבר במי…

  קרא עוד...
 • תיקון הכללי / חידושים ופירושים 2

  [מתוך הספר מחשבות והרגשות בעת אמירת תיקון הכללי ] כי החרשתי בלו עצמי. (תהלים ג) אמרו חז”ל (קינים פ”ג מ”ו) זקני ת”ח [תלמידי חכמים] כל זמן שמזקינים דעתן מתיישבת, וזיקני ע”ה [עמי הארץ] – דעתן משתבשת, ומפסיק לתפקד, והיינו דקאמר…

  קרא עוד...
 • הרב הגאון הצדיק הר' מאיר שכטער

  תהום אל תהום קורא | תיקון הכללי

  תהום אל תהום קורא לקול צינוריך כל משבריך וגליך עלי עברו יומם יצוה ה’ חסדו ובלילה שירו עמי (תהלים ח-ט) תהום (צרה, שגורמת יללה) אל תהום קורא, היינו צרות בצרורות, וכאילו צרה מזמינה צרה נוספת; אי נמי תהום, לשון פלא, ל´ ותהום…

  קרא עוד...
 • תיקון הכללי,חוברת תיקון הכלל,יכסף,

  תיקון הכללי

  תוכן הדף תיקון הכללי : א – קישור הקדמה לתיקון הכללי. ב – קישור ל: תיקון הכללי לשמיעה הורדה והדפסה. ג – מאמרים וליקוטים מתוך הספר “שי למורא“, מחשבות והרגשות בעת אמירת תיקון הכללי.  שנכתבו בעת אמירת תיקון הכללי באומן סמוך לציונו…

  קרא עוד...